Rozwiązywanie problemów w przypadku błędu SQL podczas instalowania aplikacji Avast AntiTrack Premium

Avast AntiTrack Premium to aplikacja do ochrony prywatności, która zabezpiecza tożsamość użytkownika przed najnowszymi metodami śledzenia online.

Podczas instalowania programu Avast AntiTrack Premium może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Powodem tego komunikatu o błędzie jest uszkodzona lub nieaktualna instalacja platformy Microsoft .NET Framework. Ten problem można rozwiązać, ponownie instalując platformę Microsoft .NET Framework. Wykonaj odpowiednie instrukcje przedstawione poniżej, zależnie od używanego systemu operacyjnego.

Zainstaluj ponownie platformę Microsoft .NET Framework

 1. Wpisz funkcje systemu windows w polu wyszukiwania na pasku zadań Windows i wybierz Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows z wyników wyszukiwania.
 2. W menu Funkcje systemu Windows rozwiń wszystkie funkcje z ciągiem .NET w nazwie, klikając symbol +.
 3. Anuluj zaznaczenie każdej funkcji .NET i każdej pozycji w tych funkcjach, następnie kliknij OK.
 4. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany, następnie kliknij Zamknij.
 5. W razie wyświetlenia monitu kliknij Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli monit nie zostanie wyświetlony, ponownie uruchom komputer ręcznie.
 6. Poczekaj, aż komputer uruchomi się ponownie. Otwórz okno Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows, używając kroków opisanych powyżej, zaznacz wszystkie funkcje .NET i wszystkie pozycje w tych funkcjach, następnie kliknij OK.
 7. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany. W razie monitu, kliknij Pobierz pliki z usługi Windows Update, następnie poczekaj, aż system Windows pobierze potrzebne pliki i zastosuje zmiany.
 8. Uruchom kontrolę w usłudze Windows Update, aby sprawdzić, czy wszystkie aktualizacje zostały zainstalowane poprawnie:
  • Kliknij przycisk Start, następnie kliknij ikonę Ustawienia.
  • W oknie Ustawienia systemu Windows wybierz Aktualizacje i zabezpieczenia.
  • W oknie Windows Update sprawdź, czy wersja używanego systemu Windows jest aktualna. W razie potrzeby, zainstaluj aktualizacje.
 9. Ponownie zainstaluj program Avast AntiTrack Premium, wykonując kroki opisane w tym artykule:
 1. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X i z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz polecenie Programy i funkcje.
 2. Kliknij Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows na panelu z lewej strony.
 3. W menu Funkcje systemu Windows rozwiń wszystkie funkcje z ciągiem .NET w nazwie, klikając symbol +.
 4. Anuluj zaznaczenie każdej funkcji .NET i każdej pozycji w funkcjach .NET, następnie kliknij OK.
 5. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany, następnie kliknij Zamknij.
 6. W razie wyświetlenia monitu kliknij Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli monit nie zostanie wyświetlony, ponownie uruchom komputer ręcznie.
 7. Poczekaj, aż komputer uruchomi się ponownie. Otwórz okno Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows, wykonując czynności opisane powyżej, zaznacz wszystkie funkcje .NET i wszystkie pozycje w funkcjach .NET, następnie kliknij OK.
 8. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany. W razie monitu, kliknij Pobierz pliki z usługi Windows Update, następnie poczekaj, aż system Windows pobierze potrzebne pliki i zastosuje zmiany.
 9. Uruchom kontrolę w usłudze Windows Update, aby sprawdzić, czy wszystkie aktualizacje zostały zainstalowane poprawnie:
  • Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz I i z panelu wyświetlonego po prawej stronie wybierz Zmień ustawienia komputera.
  • W oknie Ustawienia komputera wybierz Windows Update, następnie Sprawdź aktualizacje.
  • W oknie Windows Update sprawdź, czy wersja używanego systemu Windows jest aktualna. W razie potrzeby, zainstaluj aktualizacje.
 10. Ponownie zainstaluj program Avast AntiTrack Premium, wykonując kroki opisane w tym artykule:
 1. Kliknij przycisk Start i wpisz programy i funkcje w polu wyszukiwania. Wybierz pozycję Programy i funkcje z wyników wyszukiwania.
 2. Jeśli zauważysz w menu Odinstaluj lub zmień program jakiekolwiek nazwy programów zawierające ciąg .NET, zanotuj numer wersji (na przykład 4.7.1). Aby ponownie zainstalować platformę .NET Framework, należy znać prawidłowy numer wersji.
 3. Odinstaluj wszelkie programy z ciągiem .NET w nazwie:
  • Kliknij program, aby go zaznaczyć, następnie wybierz Odinstaluj/Zmień.
  • Wybierz Usuń .NET Framework ... z tego komputera i kliknij Dalej.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Poczekaj, aż platforma .NET Framework zostanie usunięta z komputera.
  • Otwórz aplet Programy i funkcje, wykonując czynności opisane powyżej, i odinstaluj wszelkie dodatkowe programy z ciągiem .NET w nazwie, korzystając z menu Odinstaluj lub zmień program.
 4. Otwórz aplet Programy i funkcje, wykonując czynności opisane powyżej, następnie wybierz Włącz lub wyłącz wybrane funkcje Windows na panelu z lewej strony.
 5. W menu Funkcje systemu Windows rozwiń wszystkie funkcje, których nazwa zawiera ciąg .NET, klikając symbol +.
 6. Anuluj zaznaczenie każdej funkcji z ciągiem .NET i każdej pozycji w funkcjach z ciągiem .NET, następnie kliknij OK.
 7. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany.
 8. W razie wyświetlenia monitu kliknij Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli monit nie zostanie wyświetlony, ponownie uruchom komputer ręcznie.
 9. Poczekaj, aż komputer uruchomi się ponownie. Otwórz okno Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows, wykonując czynności opisane powyżej, zaznacz wszystkie funkcje .NET i wszystkie pozycje w funkcjach .NET, następnie kliknij OK.
 10. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany.
 11. Pobierz i zainstaluj ponownie odpowiednie wersje platformy .NET Framework. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu uruchom ponownie komputer.
  Musisz pobrać te same wersje platformy .NET Framework, które zostały odinstalowane w aplecie Programy i funkcje. Nie musi to być najnowsza wersja platformy .NET Framework.
 12. Uruchom kontrolę w usłudze Windows Update, aby sprawdzić, czy wszystkie aktualizacje zostały zainstalowane poprawnie:
  • Kliknij przycisk Start, wpisz aktualizacje w polu wyszukiwania i wybierz pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje w wynikach wyszukiwania.
  • W oknie Windows Update sprawdź, czy wersja używanego systemu Windows jest aktualna. W razie potrzeby, zainstaluj aktualizacje.
 13. Ponownie zainstaluj program Avast AntiTrack Premium, wykonując kroki opisane w tym artykule:
 1. Kliknij przycisk Start i wpisz programy i funkcje w polu wyszukiwania. Wybierz pozycję Programy i funkcje z wyników wyszukiwania.
 2. Jeśli zauważysz w menu Odinstaluj lub zmień program jakiekolwiek nazwy programów zawierające ciąg .NET, zanotuj numer wersji (na przykład 3.5). Aby ponownie zainstalować platformę .NET Framework, należy znać prawidłowy numer wersji.
 3. Odinstaluj wszystkie programy z ciągiem .NET w nazwie:
  • Kliknij program, aby go zaznaczyć, następnie wybierz Odinstaluj/Zmień.
  • Wybierz Odinstaluj i kliknij Dalej.
  • Poczekaj, aż platforma .NET Framework zostanie usunięta z komputera.
  • Otwórz aplet Programy i funkcje, wykonując czynności opisane powyżej, i odinstaluj wszelkie dodatkowe programy z ciągiem .NET w nazwie, korzystając z menu Odinstaluj lub zmień program.
 4. Otwórz aplet Programy i funkcje, wykonując czynności opisane powyżej, i wybierz Włącz lub wyłącz wybrane funkcje Windows na panelu z lewej strony.
 5. W menu Funkcje systemu Windows rozwiń wszystkie funkcje, których nazwa zawiera ciąg .NET, klikając symbol +.
 6. Anuluj zaznaczenie każdej funkcji z ciągiem .NET i każdej pozycji w funkcjach z ciągiem .NET, następnie kliknij OK.
 7. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany.
 8. W razie wyświetlenia monitu kliknij Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli monit nie zostanie wyświetlony, ponownie uruchom komputer ręcznie.
 9. Poczekaj, aż komputer uruchomi się ponownie. Otwórz okno Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows, wykonując czynności opisane powyżej, zaznacz wszystkie funkcje .NET i wszystkie pozycje w funkcjach .NET, następnie kliknij OK.
 10. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany.
 11. Pobierz i zainstaluj ponownie odpowiednie wersje platformy .NET Framework. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu uruchom ponownie komputer.
  Musisz pobrać te same wersje platformy .NET Framework, które zostały odinstalowane w aplecie Programy i funkcje. Nie musi to być najnowsza wersja platformy .NET Framework.
 12. Uruchom kontrolę w usłudze Windows Update, aby sprawdzić, czy wszystkie aktualizacje zostały zainstalowane poprawnie:
  • Kliknij przycisk Start, wpisz aktualizacje w polu wyszukiwania i wybierz pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje w wynikach wyszukiwania.
  • W oknie Windows Update sprawdź, czy wersja używanego systemu Windows jest aktualna. W razie potrzeby, zainstaluj aktualizacje.
 13. Ponownie zainstaluj program Avast AntiTrack Premium, wykonując kroki opisane w tym artykule:
 • Avast AntiTrack Premium 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32/64-bitowa
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami