Odzyskiwanie dostępu do programu Avast Antivirus bez użycia hasła

Avast Antivirus umożliwia ustawienie hasła w celu zabezpieczenia określonych obszarów programu. Jeśli zapomnisz hasła, możesz odzyskać dostęp do programu Avast Antivirus na dwa sposoby. Zapoznaj się z odpowiednią sekcją tego artykułu, aby ponownie zainstalować program Avast Antivirus lub usunąć plik aswResp.dat.

Ten artykuł nie dotyczy haseł do Konta Avast ani funkcji menedżera Avast Passwords dostępnej w programie Avast Antivirus. Więcej informacji znajduje się w następujących artykułach:

Ponowne instalowanie programu Avast Antivirus

Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz odzyskać dostęp do chronionych hasłem obszarów programu Avast Antivirus, instalując go ponownie w trybie awaryjnym.

 1. Uruchom system Windows w trybie awaryjnym, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w poniższym artykule:
 2. Odinstaluj program Avast Antivirus. Aby uzyskać instrukcje dotyczące odinstalowywania, przeczytaj następujący artykuł:
 3. Ponownie zainstaluj program Avast Antivirus. Instrukcje dotyczące instalowania znajdziesz w jednym z poniższych artykułów (dla odpowiedniej wersji produktu).

  Po ponownym zainstalowaniu programu Avast Antivirus można uzyskać do niego dostęp bez użycia hasła. Instrukcje dotyczące ustawiania nowego hasła znajdują się w następującym artykule:

Usuwanie pliku aswResp.dat

Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz odzyskać dostęp do chronionych hasłem obszarów programu Avast Antivirus, usuwając plik aswResp.dat.

 1. Upewnij się, że korzystasz z konta systemu Windows, które ma uprawnienia administratora. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:
 2. Uruchom system Windows w trybie awaryjnym, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w poniższym artykule:
 3. Naciśnij jednocześnie klawisze Win X na klawiaturze i wybierz z menu opcję Eksplorator plików.
 4. Kliknij ikonę Start i wybierz opcję Komputer.
 5. Kliknij dwukrotnie dysk lokalny, na którym jest zainstalowany program Avast Antivirus (zazwyczaj jest to dysk C:).
 6. Wprowadź ścieżkę pliku C:\ProgramData\AVAST Software\Avast do paska adresu w górnej części okna Eksplorator plików.
  Jeśli nie możesz zlokalizować folderu ProgramData, wykonaj instrukcje zawarte w poniższym artykule firmy Microsoft, aby ustawić ukryte pliki i foldery jako widoczne:
 7. W folderze Avast znajdź plik aswResp.dat. Zaznacz plik, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń.
 8. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Tak.
 9. Uruchom ponownie komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera program Avast będzie już dostępny bez użycia hasła. Instrukcje dotyczące ustawiania nowego hasła znajdują się w następującym artykule:
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami