Avast Cleanup Pro na komputery Mac — często zadawane pytania

Zakup i instalacja

Jak zainstalować program Avast Cleanup Pro?

Aby zainstalować program Avast Cleanup Pro, wykonaj poniższe kroki opisane w witrynie internetowej firmy Avast:

 1. Pobierz i uruchom plik instalacyjny programu Avast Cleanup Pro.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij dwukrotnie ikonę Zainstaluj Avast Cleanup Pro.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji wyświetlanymi na ekranie.
 4. Użyj funkcji Touch ID lub wprowadź swoje poświadczenia systemowe i kliknij opcję Zainstaluj oprogramowanie.
 5. Kliknij opcję Zamknij, aby zakończyć pracę instalatora.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jak aktywować program Avast Cleanup Pro?

W przypadku zakupu subskrypcji z poziomu aplikacji aktywacja programu Avast Cleanup Pro następuje automatycznie. Jeśli subskrypcję kupiono w innym produkcie Avast lub za pośrednictwem innego kanału sprzedaży, należy aktywować ją ręcznie, wprowadzając kod aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Również w przypadku ponownej instalacji programu Avast Cleanup Pro lub jego instalacji na innym komputerze Mac trzeba aktywować subskrypcję ręcznie, korzystając z kodu aktywacyjnego.

Aby ręcznie aktywować program Avast Cleanup Pro, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymaną po zakupie programu Avast Cleanup Pro i skopiuj kod aktywacyjny.
 2. Kliknij ikonę Avast Cleanup Pro na pasku menu i wybierz opcję Otwórz Avast Cleanup Pro.
 3. Kliknij Wprowadź klucz licencyjny.
 4. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny w polu tekstowym, a następnie kliknij OK.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jak kupić program Avast Cleanup Pro?

Pobierz program Avast Cleanup Pro z witryny firmy Avast i zainstaluj go, a następnie otwórz program i kliknij opcję Kup Cleanup Pro, aby kupić i aktywować subskrypcję.

Funkcje

Co to jest funkcja Oczyść?

Funkcja Oczyść skanuje kilka obszarów dysku twardego i wykrywa niepotrzebne pliki, które można usunąć w celu zapewnienia większej ilości wolnego miejsca na komputerze Mac.

Aby przeprowadzić skanowanie, kliknij opcję Skanuj w obszarze Oczyść na ekranie głównym programu Avast Cleanup Pro. Po zakończeniu skanowania możesz wyświetlić ilość miejsca, jaką zajmują niepotrzebne pliki. Aby wyczyścić całą kategorię plików, zaznacz odpowiedni typ plików w panelu po lewej stronie. Możesz przejrzeć poszczególne pliki z danej kategorii, klikając odpowiedni typ plików. Odznacz wszelkie elementy, których nie chcesz wyczyścić.

Kliknij opcję Oczyść w prawym dolnym rogu ekranu, aby trwale usunąć wybrane pozycje z systemu.

Możesz dostosować ustawienia skanowania Oczyść, przechodząc do obszaru AvastCleanup na pasku menu, wybierając Preferencje i klikając kartę Skanowanie.

Co to jest funkcja Znajdź duplikaty?

Funkcja Znajdź duplikaty wykrywa powielone pliki o takiej samej zawartości.

Aby przeprowadzić skanowanie, kliknij opcję Znajdź w obszarze Znajdź duplikaty na ekranie głównym programu Avast Cleanup Pro. Po zakończeniu skanowania możesz kliknąć kategorię po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić zduplikowane pliki wykryte przez program Avast Cleanup Pro. Wybierz pliki, które usunąć, klikając menu rozwijane w lewym dolnym rogu ekranu i wybierając opcję lub klikając karty po lewej stronie ekranu i ręcznie zaznaczając lub odznaczając poszczególne pliki.

Aby trwale usunąć wybrane pozycje z komputera Mac, kliknij polecenie Oczyść w prawym dolnym rogu ekranu.

Możesz dostosować ustawienia skanowania Znajdź duplikaty, przechodząc do obszaru AvastCleanup na pasku menu, wybierając Preferencje i klikając kartę Skanowanie.

Które duplikaty usunąć?

Po przeprowadzeniu skanowania z użyciem funkcji Znajdź duplikaty program Avast Cleanup Pro wyświetla listę plików z taką samą zawartością. Aby określić, które duplikaty powinny zostać usunięte, użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu ekranu wyników i wybierz opcję:

 • Zachowaj najstarsze: pozwala zachować najstarsze pliki z każdego zbioru duplikatów i usunąć nowsze pliki.
 • Zachowaj najnowsze: pozwala zachować najnowsze pliki z każdego zbioru duplikatów i usunąć starsze pliki.
 • Nic nie wybieraj: usuwa zaznaczenie wszystkich plików i umożliwia Wybór niestandardowy poprzez ręczne zaznaczenie pozycji do usunięcia.

Opcja wybrana z menu rozwijanego będzie mieć zastosowanie do wszystkich kategorii funkcji Znajdź duplikaty.

Co to jest funkcja Znajdź zdjęcia?

Funkcja Znajdź zdjęcia wykrywa zdjęcia, które są rozmazane, podobne lub słabo naświetlone.

Aby przeprowadzić skanowanie, kliknij opcję Znajdź w obszarze Znajdź zdjęcia na ekranie głównym programu Avast Cleanup Pro. Możesz wskazać lokalizacje, w których Avast Cleanup Pro ma szukać zdjęć. Po zakończeniu skanowania możesz przejrzeć zdjęcia i wybrać, które chcesz usunąć. Avast Cleanup Pro automatycznie wybiera zdjęcia, których usunięcie jest zalecane. Aby zmienić wybór, użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu ekranu wyników i kliknij opcję Nie zaznaczaj. Następnie możesz ręcznie zaznaczyć pole obok każdego ze zdjęć, które chcesz usunąć.

Aby trwale usunąć wybrane pozycje z komputera Mac, kliknij polecenie Usuń w prawym dolnym rogu ekranu.

Co to jest funkcja Wyświetl alert?

Wyświetl alert to funkcja powiadomień, która pozwala programowi Avast Cleanup Pro stale skanować system i powiadamiać użytkownika w razie wykrycia określonej ilości niepotrzebnych plików. Funkcja Wyświetl alert jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć tę funkcję, kliknij opcję AvastCleanup na pasku menu i wybierz opcję Preferencje. Wybierz kartę Alerty i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego program Avast Cleanup Pro nie usuwa żadnej zawartości z systemu?

Do korzystania z programu Avast Cleanup Pro wymagana jest płatna subskrypcja. Instalacja programu Avast Cleanup Pro bez wykupienia subskrypcji nie umożliwia wyczyszczenia systemu.

Dlaczego program Avast Cleanup Pro wymaga nadania mu uprawnień?

W razie wykrycia, że foldery systemowe są zaśmiecone, program Avast Cleanup Pro wyświetla monit o wprowadzenie poświadczeń systemowych lub użycie funkcji Touch ID w celu kontynuowania procesu czyszczenia. Taki mechanizm uniemożliwia nieupoważnionym użytkownikom usuwanie składników z folderów systemowych.

Dlaczego muszę zamknąć otwarte programy, zanim program Avast Cleanup Pro będzie mógł kontynuować proces czyszczenia?

Podczas przeprowadzania skanowania Oczyść program Avast Cleanup Pro wykrywa zbędne pliki, w tym pliki zapisane w przeglądarkach i aplikacjach. Jeśli aplikacje zawierające tego rodzaju pliki będą uruchomione w chwili kliknięcia opcji Oczyść, w programie Avast Cleanup Pro zostanie wyświetlony monit o zamknięcie aplikacji w celu uniknięcia ich błędów lub nieprawidłowego działania.

Jak przesłać opinię na temat programu Avast Cleanup Pro?

Aby przesłać opinię na temat programu Avast Cleanup Pro, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Avast Cleanup Pro na pasku menu i wybierz opcję Otwórz Avast Cleanup Pro.
 2. Upewnij się, że program Avast Cleanup Pro jest aktywny, a następnie kliknij opcję Pomoc na pasku menu w lewym górnym rogu i wybierz z menu kontekstowego opcję Wyślij opinię.
 3. Wprowadź niezbędne informacje w polach tekstowych, a następnie kliknij opcję Wyślij.

Jak odinstalować program Avast Cleanup Pro?

Aby odinstalować program Avast Cleanup Pro, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Avast Cleanup Pro na pasku menu i wybierz opcję Otwórz Avast Cleanup Pro.
 2. Upewnij się, że program Avast Cleanup Pro jest aktywny, a następnie kliknij pozycję AvastCleanup na pasku menu w lewym górnym rogu i wybierz z menu kontekstowego opcję Odinstaluj Avast Cleanup Pro.
 3. W oknie dialogowym dezinstalatora programu Avast Cleanup Pro kliknij opcję Kontynuuj.
 4. Użyj funkcji Touch ID lub wprowadź swoje poświadczenia systemowe i kliknij opcję OK.
 5. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję Zakończ.

Program Avast Cleanup Pro został odinstalowany z komputera Mac.

 • Avast Cleanup Pro 1.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami