Avast Cleanup Premium dla komputerów Mac — często zadawane pytania

Instalacja i aktywacja

Jak zainstalować program Avast Cleanup Premium?

Aby zainstalować program Avast Cleanup Premium, wykonaj poniższe kroki opisane w witrynie internetowej firmy Avast:

 1. Upewnij się, że na komputerze Mac nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać plik instalacyjny Avast Cleanup Premium i zapisz go w znanej lokalizacji na komputerze Mac (domyślnie pobrane pliki są zapisywane w folderze Pobrane).
  Pobierz program Avast Cleanup Premium dla komputerów Mac
 3. Kliknij dwukrotnie pobrany plik instalacyjny avastcleanup.dmg.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji wyświetlanymi na ekranie.
 5. W razie potrzeby użyj funkcji Touch ID, aby przyznać uprawnienia do przeprowadzenia instalacji, lub kliknij opcję Użyj hasła…, a następnie podaj swoje hasło administratora i kliknij opcję Zainstaluj oprogramowanie.
 6. Poczekaj, aż instalator zainstaluje program Avast Cleanup Premium na Twoim komputerze Mac, a następnie kliknij polecenie Zamknij.
 7. Kliknij opcję Przenieś do kosza, aby usunąć instalator.

Program Avast Cleanup Premium został zainstalowany na komputerze Mac i może być używany do skanowania. Aby odblokować wszystkie funkcje, aktywuj istniejącą subskrypcję lub kliknij opcję Kup program Cleanup Premium, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kupić subskrypcję Avast Cleanup Premium,

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jak aktywować program Avast Cleanup Premium?

W przypadku zakupu subskrypcji z poziomu programu aktywacja Avast Cleanup Premium następuje automatycznie. Jeśli subskrypcję kupiono przed zainstalowaniem produktu, należy aktywować ją ręcznie, używając prawidłowego kodu aktywacyjnego.

Aby ręcznie aktywować program Avast Cleanup Premium, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę  Avast Cleanup Premium na pasku menu i wybierz opcję Otwórz Avast Cleanup Premium.
 2. Kliknij przycisk Wprowadź kod aktywacyjny.
 3. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie kliknij OK.

Subskrypcja Avast Cleanup Premium została aktywowana.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje aktywacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jak kupić program Avast Cleanup Premium?

Po zainstalowaniu programu Avast Cleanup Premium kliknij opcję Kup Cleanup Premium, aby kupić i aktywować subskrypcję.

Funkcje

Co to jest funkcja Oczyść?

Funkcja Wyczyść niepotrzebne pliki skanuje kilka obszarów dysku twardego i wykrywa niepotrzebne pliki, które można usunąć w celu zapewnienia większej ilości wolnego miejsca na komputerze Mac.

Aby przeprowadzić skanowanie, kliknij opcję Skanuj w obszarze Wyczyść niepotrzebne pliki na ekranie głównym programu Avast Cleanup Premium. Po zakończeniu skanowania możesz wyświetlić ilość miejsca, jaką zajmują niepotrzebne pliki, oraz usunąć je z komputera Mac.

Co to jest funkcja Znajdź duplikaty?

Funkcja Znajdź duplikaty wykrywa powielone pliki o takiej samej zawartości.

Aby przeprowadzić skanowanie, kliknij opcję Znajdź w obszarze Znajdź duplikaty na ekranie głównym programu Avast Cleanup Premium. Po zakończeniu skanowania możesz sprawdzić wykryte duplikaty plików i wybrać te z nich, które chcesz usunąć z komputera Mac.

Co to jest funkcja Znajdź zdjęcia?

Funkcja Znajdź zdjęcia wykrywa zdjęcia, które są rozmazane, podobne lub słabo naświetlone.

Aby przeprowadzić skanowanie, kliknij opcję Znajdź w obszarze Znajdź zdjęcia na ekranie głównym programu Avast Cleanup Premium. Możesz wskazać lokalizacje, w których Avast Cleanup Premium ma szukać zdjęć. Po zakończeniu skanowania możesz przejrzeć zdjęcia i wybrać, które chcesz usunąć.

Do czego służy funkcja Odinstaluj aplikacje?

Funkcja Odinstaluj aplikacje, pozwala w łatwy sposób wyszukać na komputerze Mac aplikacje, z których już nie korzystasz, i usunąć je.

Aby odinstalować aplikacje, z których już nie korzystasz, kliknij opcję Pokaż w obszarze Odinstaluj aplikacje, na ekranie głównym programu Avast Cleanup Premium. Z listy aplikacji zainstalowanych na komputerze Mac wybierz te, które chcesz usunąć.

Jak korzystać z programu Avast Cleanup Premium?

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z programu Avast Cleanup Premium, zapoznaj się z tym artykułem:

Co to jest funkcja Wyświetl alert?

Wyświetl alert to funkcja powiadomień, która w razie wykrycia określonej liczby niepotrzebnych plików wyświetla monit z prośbą o przeprowadzenie skanowania komputera Mac. Funkcja Wyświetl alert jest domyślnie włączona.

Aby wyłączyć tę funkcję:

 1. Upewnij się, że okno programu Avast Cleanup Premium jest otwarte i aktywne.
 2. Kliknij pozycję Avast Cleanup z lewej strony paska menu, a następnie wybierz opcję Preferencje….
 3. Wybierz kartę Alerty.
 4. Odznacz pole obok opcji Włącz alerty.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego program Avast Cleanup Premium nie usuwa żadnej zawartości z systemu?

Do korzystania z programu Avast Cleanup Premium wymagana jest płatna subskrypcja. Instalacja programu Avast Cleanup Premium bez wykupienia lub aktywowania subskrypcji nie umożliwia wyczyszczenia systemu, a jedynie przeprowadzenie jego skanowania.

Dlaczego program Avast Cleanup Premium wymaga nadania mu uprawnień?

W razie wykrycia, że foldery systemowe są zaśmiecone, program Avast Cleanup Premium wyświetla monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła w celu autoryzacji procesu czyszczenia. Taki mechanizm uniemożliwia nieupoważnionym użytkownikom usuwanie składników z folderów systemowych.

Dlaczego muszę zamknąć otwarte programy, zanim program Avast Cleanup Premium będzie mógł kontynuować proces czyszczenia?

Podczas przeprowadzania skanowania Wyczyść niepotrzebne pliki program Avast Cleanup Premium wykrywa zbędne pliki, w tym pliki zapisane w przeglądarkach i aplikacjach. Jeśli aplikacje zawierające tego rodzaju pliki będą uruchomione w chwili kliknięcia opcji Oczyść, w programie Avast Cleanup Premium zostanie wyświetlony monit o zamknięcie aplikacji w celu uniknięcia ich błędów lub nieprawidłowego działania.

Jak mogę zmienić moje ustawienia prywatności?

Aby zmienić ustawienia prywatności, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że okno programu Avast Cleanup Premium jest otwarte i aktywne.
 2. Kliknij pozycję Avast Cleanup z lewej strony paska menu, a następnie wybierz opcję Preferencje….
 3. Wybierz kartę Prywatność.
 4. Aby przestać udostępniać dane dotyczące użytkowania aplikacji, odznacz pola obok odpowiednich ustawień prywatności.

Jak przesłać opinię na temat programu Avast Cleanup Premium?

Aby przesłać opinię na temat programu Avast Cleanup Premium, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że okno programu Avast Cleanup Premium jest otwarte i aktywne.
 2. Kliknij pozycję Pomoc z lewej strony paska menu, a następnie wybierz opcję Prześlij opinię.
 3. Wprowadź niezbędne informacje w polach tekstowych, a następnie kliknij opcję Wyślij.

Jak odinstalować program Avast Cleanup Premium?

Aby odinstalować program Avast Cleanup Premium, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę  Avast Cleanup Premium na pasku menu i wybierz opcję Otwórz Avast Cleanup Premium.
 2. Upewnij się, że okno programu Avast Cleanup Premium jest otwarte i aktywne.
 3. Kliknij pozycję Avast Cleanup z lewej strony paska menu, a następnie wybierz opcję Odinstaluj Avast Cleanup Premium.
 4. W oknie dialogowym Dezinstalacja Avast Cleanup Premium kliknij opcję Kontynuuj.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, użyj funkcji Touch ID lub wprowadź Nazwę użytkownikaHasło administratora, a następnie kliknij opcję OK.
 6. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję Zakończ.

Program Avast Cleanup Premium został odinstalowany z komputera Mac.

 • Avast Cleanup Premium 3.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami