Instalowanie aplikacji Avast Family Space

Avast Family Space to aplikacja dla rodziców, która ułatwia im sprawowanie kontroli rodzicielskiej na urządzeniach mobilnych używanych przez członków rodziny. Produkt wykorzystuje do działania dwie różne aplikacje. Aplikacji Avast Family Space for parents używa się na jednym urządzeniu administratora, a aplikację Avast Family Space Companion można zainstalować na maksymalnie 10 monitorowanych urządzeniach. Zarówno aplikacja dla członków rodziny, jak i aplikacja dla rodziców działają na urządzeniach z systemem iOS i Android.

Zanim pobierzesz i zainstalujesz aplikację Avast Family Space, sprawdź, czy wszystkie urządzenia spełniają wymagania minimalne:
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowsza wersja
 • Apple iOS 11.0 lub nowsza wersja

Instalowanie aplikacji Avast Family Space for parents

Podczas instalacji aplikacji Avast Family Space for parents na urządzeniu rodzica odbywa się także konfiguracja aplikacji, podczas której dodaje się członków rodziny, ustawia filtry treści i paruje urządzenie członka rodziny z urządzeniem rodzica. Aby zainstalować aplikację Avast Family Space for parents i przeprowadzić jej konfigurację, wykonaj opisane poniżej instrukcje właściwe dla urządzenia rodzica.

 1. Na urządzeniu z systemem Android naciśnij poniższy przycisk, aby otworzyć stronę produktu Avast Family Space for parents w Sklepie Google Play.
  Przejdź do sklepu Google Play
 2. Naciśnij opcję Zainstaluj, aby pobrać i zainstalować aplikację.
 3. Po zakończeniu instalacji naciśnij opcję Otwórz.
 4. Dotknij opcji Rozpocznij.
 5. Zaloguj się do aplikacji Avast Family Space w jeden z następujących sposobów:
  • Jeśli masz już Konto Avast, naciśnij polecenie Zaloguj się, wprowadź swoje poświadczenia Konta Avast i naciśnij opcję Potwierdź.
  • Jeśli jeszcze nie masz Konta Avast, wybierz polecenie Utwórz konto, wpisz swój adres e-mail użyty do dokonania zakupu, utwórz hasło i kliknij opcję Utwórz konto.
 1. Na urządzeniu z systemem iOS naciśnij poniższy przycisk, aby otworzyć stronę produktu Avast Family Space for parents w sklepie App Store.
  Przejdź do sklepu App Store.
 2. Naciśnij opcję Pobierz, aby pobrać i zainstalować aplikację.
 3. Po zakończeniu instalacji naciśnij opcję Otwórz.
 4. Dotknij opcji Rozpocznij.
 5. Zaloguj się do aplikacji Avast Family Space w jeden z następujących sposobów:
  • Jeśli masz już Konto Avast, naciśnij polecenie Zaloguj się, wprowadź swoje poświadczenia Konta Avast i naciśnij opcję Potwierdź.
  • Jeśli jeszcze nie masz Konta Avast, wybierz polecenie Utwórz konto, wpisz swój adres e-mail użyty do dokonania zakupu, utwórz hasło i kliknij opcję Utwórz konto.

Dodawanie członka rodziny

Po zainstalowaniu aplikacji Avast Family Space for parents na urządzeniu rodzica zostanie automatycznie wyświetlona prośba o dodanie do aplikacji pierwszego członka rodziny.

 1. Aby dodać pierwszego członka rodziny, wpisz jego imię w polu tekstowym, naciśnij opcję Dodaj członka rodziny, a następnie wybierz dla niego odpowiedni filtr treści.
  • Wysoki: zalecany dla członków rodziny poniżej 11 lat.
  • Średni: zalecany dla członków rodziny w wieku od 12 do 16 lat.
  • Niski: zalecany dla członków rodziny w wieku od 17 lat.
  • Brak poziomu: zalecany dla członków rodziny w wieku od 18 lat.
 2. Zarządzaj każdą z kategorii filtra treści (niewłaściwe treści, media społecznościowe, komunikatory), naciskając po wyświetleniu stosownego monitu jeden z następujących przycisków:
  • Dostosuj: wybór tej opcji umożliwia zablokowanie podkategorii poprzez dotknięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na pomarańczowy (WŁ.), lub zezwolenie na podkategorię poprzez naciśnięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na szary (WYŁ.). Naciśnij polecenie Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w celu dostosowania, a następnie przejdź do kolejnego ekranu filtra treści.
  • Blokuj: wybór tej opcji powoduje automatyczne blokowanie wszystkich podkategorii należących do wybranej kategorii filtra treści. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
  • Nie teraz: wybór tej opcji spowoduje całkowite pominięcie etapu dostosowywania podkategorii. Możesz w dowolnym momencie powrócić do tych ustawień, by dostosować filtr treści dla dowolnego członka rodziny. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
 3. Gdy wszystkie kategorie filtra treści zostaną dostosowane, zablokowane lub pominięte, będziesz mieć możliwość dodania alertu lokalizacji dla danego członka rodziny. Naciśnij opcję Dodaj adres domowy, nadaj etykietę i wpisz adres w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Zapisz. Możesz też nacisnąć opcję Nie teraz, aby pominąć ustawianie alertu dotyczącego adresu domowego i kontynuować konfigurowanie aplikacji.
 1. Aby dodać pierwszego członka rodziny, wpisz jego imię w polu tekstowym, naciśnij opcję Dalej, a następnie wybierz dla niego odpowiedni filtr treści.
  • Wysoki: zalecany dla członków rodziny poniżej 11 lat.
  • Średni: zalecany dla członków rodziny w wieku od 12 do 16 lat.
  • Niski: zalecany dla członków rodziny w wieku od 17 lat.
  • Brak filtrów: zalecany dla członków rodziny w wieku od 18 lat.
 2. Zarządzaj każdą z kategorii filtra treści (niewłaściwe treści, media społecznościowe, komunikatory), naciskając po wyświetleniu stosownego monitu jeden z następujących przycisków:
  • Dostosuj: wybór tej opcji umożliwia zablokowanie podkategorii poprzez dotknięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na pomarańczowy (WŁ.), lub zezwolenie na podkategorię poprzez naciśnięcie odpowiedniego suwaka, by zmienił kolor na szary (WYŁ.). Naciśnij polecenie Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w celu dostosowania, a następnie przejdź do kolejnego ekranu filtra treści.
  • Blokuj: wybór tej opcji powoduje automatyczne blokowanie wszystkich podkategorii należących do wybranej kategorii filtra treści. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
  • Nie teraz: wybór tej opcji spowoduje całkowite pominięcie etapu dostosowywania. Możesz w dowolnym momencie powrócić do tych ustawień, by dostosować filtr treści dla dowolnego członka rodziny. Zostanie wyświetlony następny ekran filtra treści.
 3. Gdy wszystkie kategorie filtra treści zostaną dostosowane, zablokowane lub pominięte, będziesz mieć możliwość dodania alertu lokalizacji dla danego członka rodziny. Aby dodać alert dotyczący lokalizacji, naciśnij opcję Dodaj adres domowy, wpisz etykietę i adres w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Zapisz. Możesz też nacisnąć opcję Pomiń, aby pominąć ustawianie alertu dotyczącego adresu domowego i kontynuować konfigurowanie aplikacji.

Parowanie urządzenia rodzica i urządzeń członków rodziny

Po dodaniu członka rodziny do aplikacji na urządzeniu rodzica możesz sparować swoje urządzenie z urządzeniem nowo dodanego członka rodziny.

 1. U góry ekranu wybierz profil nowo dodanego członka rodziny i naciśnij opcję Sparuj telefon.
 2. Nadaj nazwę urządzeniu członka rodziny i naciśnij opcję Dalej.
 3. Na urządzeniu członka rodziny pobierz ze Sklepu Google Play i zainstaluj aplikację Avast Family Space Companion, korzystając z przycisku widocznego poniżej:
  Pobierz aplikację Avast Family Space
 4. Przeprowadź parowanie urządzenia członka rodziny w jeden z następujących sposobów:
  • Na urządzeniu członka rodziny otwórz aplikację Avast Family Space Companion, a następnie wpisz kod parowania wyświetlony na ekranie urządzenia rodzica. Naciśnij opcję Dalej, a jeśli zostanie wyświetlony monit o przyznanie uprawnień, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces parowania urządzeń.
  • Na swoim urządzeniu naciśnij opcję Udostępnij link i wybierz aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić link umożliwiający przeprowadzenie parowania. Na urządzeniu członka rodziny otwórz powiadomienie z wybranej aplikacji i dotknij linku dla aplikacji Avast Family Space Companion. Jeśli zostanie wyświetlony monit o przyznanie uprawnień, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces parowania urządzeń.
 1. U góry ekranu wybierz profil nowo dodanego członka rodziny i naciśnij opcję Sparuj telefon.
 2. Nadaj nazwę urządzeniu członka rodziny i naciśnij opcję Zapisz.
 3. Na urządzeniu członka rodziny pobierz ze sklepu App Store i zainstaluj aplikację Avast Family Space Companion, korzystając z przycisku widocznego poniżej:
  Pobierz aplikację Avast Family Space
 4. Przeprowadź parowanie urządzenia członka rodziny w jeden z następujących sposobów:
  • Na urządzeniu członka rodziny otwórz link parowania w aplikacji preferowanej przeglądarki. Jeśli zostanie wyświetlony monit o przyznanie uprawnień, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces parowania urządzeń.
  • Na urządzeniu członka rodziny otwórz aplikację Avast Family Space Companion, a następnie wpisz kod parowania wyświetlony na ekranie urządzenia rodzica. Naciśnij opcję Dalej, a jeśli zostanie wyświetlony monit o przyznanie uprawnień, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces parowania urządzeń.

Aplikacja Avast Family Space została zainstalowana na Twoim urządzeniu i sparowana z członkiem rodziny.

 • Avast Family Space 1.x dla systemu Android
 • Avast Family Space 1.x dla systemu iOS
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowsza wersja
 • Apple iOS 11.0 lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami