Avast Family Space — często zadawane pytania (FAQ)

Avast Family Space to aplikacja dla rodziców, która ułatwia im sprawowanie kontroli rodzicielskiej na urządzeniach mobilnych używanych przez członków rodziny. Produkt obejmuje aplikację Avast Family Space for parents, której używa się na jednym urządzeniu administratora, oraz aplikację Avast Family Space Companion, którą można zainstalować na maksymalnie 10 monitorowanych urządzeniach.

Ogólne

Co to jest Avast Family Space?

Avast Family Space to aplikacja ułatwiająca sprawowanie kontroli rodzicielskiej. Rodzic instaluje aplikację Avast Family Space for parents na swoim urządzeniu mobilnym i paruje ją z aplikacją Avast Family Space Companion zainstalowaną na urządzeniu członka rodziny. Po sparowaniu urządzeń następuje odblokowanie szeregu funkcji ochrony i lokalizacji, które dają użytkownikowi większą kontrolę nad bezpieczeństwem członka rodziny.

Jakie są wymagania systemowe produktu?

Obecnie aplikacja Avast Family Space jest dostępna dla urządzeń mobilnych z następującymi systemami operacyjnymi:

 • Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowsza wersja,
 • iOS 11.0 lub nowszy.
Aby aplikacja Avast Family Space działała prawidłowo, urządzenia rodzica i członków rodziny muszą być wyposażone w jeden z wymienionych systemów operacyjnych.

Ile urządzeń mogę monitorować za pomocą mojej aplikacji dla rodziców?

Korzystając ze swojej aplikacji dla rodziców, możesz lokalizować 10 urządzeń dodatkowych, na których możesz także filtrować treści. Zanim będzie można monitorować urządzenia członków rodziny w aplikacji dla rodziców, na wszystkich urządzeniach dzieci musi zostać zainstalowana aplikacja Avast Family Space Companion.

Instalowanie i parowanie

Czy aplikacja pomocnicza jest wymagana, by system Avast Family Space działał?

Tak. Zanim urządzenie dodatkowe będzie można monitorować, należy zainstalować na nim aplikację Avast Family Space Companion. Aby system Avast Family Space działał prawidłowo, aplikacja musi także zostać sparowana z zainstalowaną na urządzeniu rodzica aplikacją Avast Family Space for parents, która pełni rolę administratora i jest wyposażona we wszystkie funkcje kontroli rodzicielskiej.

Jak dodać urządzenie członka rodziny do aplikacji dla rodziców?

Po zainstalowaniu aplikacji Avast Family Space for parents należy dodać w niej członka rodziny, zainstalować aplikację Avast Family Space Companion na urządzeniu członka rodziny, a następnie sparować urządzenie wskazanej osoby z urządzeniem rodzica. Aby dodać członka rodziny do aplikacji dla rodziców:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij ikonę + u góry ekranu.
 3. Wpisz imię członka rodziny, a następnie naciśnij opcję Dodaj członka rodziny.
 4. Wybierz poziom ochrony. Zalecamy wybór poziomu ochrony w oparciu o wiek członka rodziny.
 5. Wybierz po jednym z działań dla każdego filtra treści:
  • Dostosuj: umożliwia włączenie/wyłączenie w ramach filtra treści określonych kategorii.
  • Blokuj: automatycznie blokuje wszystkie aplikacje, których zablokowanie jest zalecane w oparciu o wybrany filtr treści.
  • Nie teraz: powoduje pominięcie dostosowywania. Możesz w dowolnym momencie dostosować filtry treści.
 6. Naciśnij Dodaj dom, aby zapisać swój adres domowy w usługach lokalizacyjnych. Możesz też nacisnąć Nie teraz i dodać adres domowy później.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij ikonę + u góry ekranu.
 3. Wpisz imię członka rodziny, a następnie naciśnij opcję Dalej.
 4. Wybierz poziom ochrony. Zalecamy wybór poziomu ochrony w oparciu o wiek członka rodziny.
 5. Wybierz po jednym z działań dla każdego filtra treści:
  • Dostosuj: umożliwia włączenie/wyłączenie w ramach filtra treści określonych kategorii.
  • Blokuj: automatycznie blokuje wszystkie aplikacje, których zablokowanie jest zalecane w oparciu o wybrany filtr treści.
  • Nie teraz: powoduje pominięcie dostosowywania. Możesz w dowolnym momencie dostosować filtry treści.
 6. Naciśnij Dodaj dom, aby zapisać swój adres domowy w usługach lokalizacyjnych. Możesz też nacisnąć Pomiń i dodać adres domowy później.

Członek rodziny został dodany do aplikacji rodziców. Aby sparować urządzenie członka rodziny z aplikacją rodzica i rozpocząć monitorowanie, wybierz członka rodziny u góry ekranu i naciśnij opcję Sparuj telefon u dołu profilu każdego z członków rodziny.

Jak zainstalować aplikację Avast Family Space na urządzeniu mobilnym członka rodziny?

Aplikacja Avast Family Space Companion musi zostać zainstalowana na każdym urządzeniu, które chcesz monitorować przy użyciu aplikacji dla rodziców. Aplikację można zainstalować na urządzeniu z systemem Android lub iOS, korzystając odpowiednio ze sklepu Google Play lub App Store, lub udostępniając link parowania za pośrednictwem aplikacji Avast Family Space for parents.

Aby udostępnić ten link za pośrednictwem aplikacji Avast Family Space for parents:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz członka rodziny u góry ekranu.
 3. Naciśnij opcję Sparuj telefon.
 4. Nadaj nazwę urządzeniu członka rodziny, a następnie naciśnij opcję OK.
 5. Naciśnij opcję Udostępnij link i wybierz aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić link umożliwiający przeprowadzenie parowania.
 6. Na urządzeniu członka rodziny otwórz powiadomienie z wybranej aplikacji i dotknij linku dla aplikacji Avast Family Space Companion. Jeśli zostanie wyświetlony monit o przyznanie uprawnień, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces instalowania i parowania urządzeń.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz członka rodziny u góry ekranu.
 3. Naciśnij pozycję Sparuj telefon u dołu ekranu.
 4. Nadaj nazwę urządzeniu członka rodziny, a następnie naciśnij opcję OK.
 5. Na urządzeniu członka rodziny otwórz aplikację preferowanej przeglądarki i wpisz w pasku adresu adres pochodzącego z aplikacji dla rodziców linku służącego do parowania. Jeśli zostanie wyświetlony monit o przyznanie uprawnień, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces instalowania i parowania urządzeń.

Urządzenia rodzica i członka rodziny zostały pomyślnie sparowane.

Czy mogę stosować filtrowanie treści i śledzenie lokalizacji względem urządzeń spoza mojego planu u operatora?

Tak. Możesz monitorować dowolne urządzenie z zainstalowaną aplikacją Avast Family Space Companion — urządzenie takie musi jednak zostać wcześniej sparowane z aplikacją Avast Family Space for parents zainstalowaną na urządzeniu rodzica.

Skąd mam pewność, że członek rodziny nie usunie aplikacji Avast Family Space Companion ze swojego urządzenia?

Możesz dostosować ustawienia urządzenia członka rodziny w taki sposób, by odinstalowanie aplikacji Avast Family Space Companion nie było możliwe bez Twojej zgody. Konfiguracja tych ustawień ma miejsce podczas procesu parowania.

Wykonaj poniższe kroki odpowiednie dla urządzenia członka rodziny, aby upewnić się, że odpowiednie ustawienia są skonfigurowane, a aplikacji pomocniczej nie można usunąć.

 1. Na ekranie głównym urządzenia członka rodziny otwórz Ustawienia systemu Android.
 2. Naciśnij opcję Dostępność.
 3. Wybierz opcję Zainstalowane usługi.
 4. Upewnij się, że w obszarze Avast Family Space wybrano opcję Wł..

Aplikacja Avast Family Space Companion nie może zostać odinstalowana.

 1. Na ekranie głównym urządzenia członka rodziny otwórz Ustawienia systemu iOS.
 2. Naciśnij pozycję Czas przed ekranem.
 3. Wybierz opcję Ograniczaj treść i prywatność.
 4. Wpisz ustawiony wcześniej 4-cyfrowy kod. Jeśli 4-cyfrowy kod nie został jeszcze skonfigurowany, zapoznaj się z dokumentacją wsparcia firmy Apple zawierającą instrukcje umożliwiające jego utworzenie.
 5. Upewnij się, że opcja Ograniczaj treść i prywatność jest włączona, a następnie naciśnij opcję Zakupy w iTunes Store i App Store.
 6. Dotknij opcji Usuwanie aplikacji.
 7. Wybierz Nie pozwalaj.

Aplikacja Avast Family Space Companion nie może zostać usunięta.

Jak zatrzymać monitorowanie urządzenia członka rodziny?

Aby zatrzymać monitorowanie urządzenia członka rodziny, musisz anulować parowanie jego urządzenia na urządzeniu dla rodziców.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz członka rodziny u góry ekranu, aby otworzyć jego profil.
 3. Naciśnij nazwę urządzenia, które chcesz przestać monitorować.
 4. Wybierz opcję Family Space for kids.
 5. Naciśnij opcję Anuluj parowanie, a następnie ponownie opcję Anuluj parowanie, aby potwierdzić.

Aplikacja Avast Family Space Companion nie jest już aktywna na urządzeniu członka rodziny i można ją odinstalować. Aby odinstalować aplikację z urządzenia, naciśnij i przytrzymaj ikonę Avast Family Space na ekranie głównym urządzenia członka rodziny, a następnie naciśnij opcję Odinstaluj.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz członka rodziny u góry ekranu, aby otworzyć jego profil.
 3. Naciśnij nazwę urządzenia, które chcesz przestać monitorować.
 4. Wybierz opcję Family Space for kids.
 5. Naciśnij opcję Anuluj parowanie, a następnie ponownie opcję Anuluj parowanie, aby potwierdzić.

Aplikacja Avast Family Space Companion nie jest już aktywna na urządzeniu członka rodziny i można ją odinstalować. Aby odinstalować aplikację, upewnij się, że ustawienie Ograniczaj treść i prywatność na urządzeniu z systemem iOS używanym przez członka rodziny umożliwia usuwanie aplikacji.

Funkcje

Jakie funkcje kontroli rodzicielskiej są dostępne?

Aplikacja Avast Family Space for parents pozwala na wykonywanie następujących działań na urządzeniu członka rodziny:

Jakie funkcje lokalizacji są dostępne?

Aplikacja Avast Family Space for parents zapewnia dostęp do następujących usług lokalizacji na urządzeniu członka rodziny:

 • Lokalizacja GPS w czasie rzeczywistym.
 • Alerty o przybyciu do wyznaczonego miejsca i jego opuszczeniu.

Co to jest filtrowanie treści?

Dostępne są 4 domyślne filtry treści dostosowane do wieku członka rodziny. Filtry są wstępnie wybierane i dostosowywane podczas parowania urządzenia członka rodziny z urządzeniem rodzica. Naciśnij filtr, a następnie opcję Dostosuj, aby dowiedzieć się więcej o treściach objętych filtrowaniem.

 • Wysoki: zalecany dla członków rodziny poniżej 11 lat.
 • Średni: zalecany dla członków rodziny w wieku od 12 do 16 lat.
 • Niski: zalecany dla członków rodziny w wieku powyżej 17 lat.
 • Brak filtrów: ustawienie odpowiednie dla członków rodziny powyżej 18. roku życia i tych, w przypadku których chcesz używać wyłącznie usług lokalizacji.

Po wybraniu filtra treści dla członka rodziny i sparowanych urządzeń możesz w dowolnym momencie powrócić do profilu członka rodziny i dostosować filtr treści.

Czy mam wgląd w wiadomości SMS wysyłane i odbierane przez członka mojej rodziny?

Nie. Avast Family Space nie daje rodzicom możliwości monitorowania treści wiadomości SMS członków ich rodziny.

Ustawienia i używanie

Jak uzyskać dostęp do ustawień systemu Avast Family Space?

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu aplikacji.
 3. Wyświetlaj następujące elementy i zarządzaj nimi:
  • Zarządzaj rodziną: pozwala wyświetlić listę wszystkich członków rodziny. W tym obszarze można wyświetlać poszczególne profile, role i usługi lokalizacji oraz usuwać profile z aplikacji dla rodziców.
  • Urządzenia członków rodziny: pozwala wyświetlić listę wszystkich urządzeń monitorowanych przy użyciu aplikacji rodzica. W tym obszarze można wyświetlać szczegółowe informacje, usługi lokalizacji i stany parowania oraz usuwać urządzenia z aplikacji dla rodziców.
  • Konto: pozwala zmienić strefę czasową aplikacji dla rodziców.
  • Uzyskaj wsparcie: otwiera formularz kontaktowy pozwalający przesłać opinię na temat systemu Avast Family Space oraz uzyskać wsparcie w jego zakresie.
  • Informacje: wyświetla informacje na temat aplikacji Avast Family Space, w tym jej wersję, Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Politykę prywatności i informacje dotyczące licencji.
  • Ustawienia prywatności: opcja umożliwia rezygnację z uczestnictwa w programie udostępniania danych innym firmom w celu umożliwienia im analizy wydajności produktu oraz sposobu jego użytkowania.
  • Wyloguj: wylogowanie z aplikacji Avast Family Space. Wylogowanie nie ma wpływu na informacje dotyczące dodanych członków rodziny.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu aplikacji.
 3. Wyświetlaj następujące elementy i zarządzaj nimi:
  • Moja rodzina: pozwala wyświetlić listę wszystkich członków rodziny. W tym obszarze można wyświetlać poszczególne profile, role i usługi lokalizacji oraz usuwać profile z aplikacji dla rodziców.
  • Konto: pozwala zmienić strefę czasową aplikacji dla rodziców.
  • Urządzenia członków rodziny: pozwala wyświetlić listę wszystkich urządzeń monitorowanych przy użyciu aplikacji rodzica. W tym obszarze można wyświetlać szczegółowe informacje, usługi lokalizacji i stany parowania oraz usuwać urządzenia z aplikacji dla rodziców.
  • Ustawienia prywatności: opcja umożliwia rezygnację z uczestnictwa w programie udostępniania danych innym firmom w celu umożliwienia im analizy danych, jak również pobranie danych, które aplikacja Avast Family Space zdążyła już zgromadzić.
  • Wyślij opinię: otwiera formularz kontaktowy pozwalający przesłać opinię na temat systemu Avast Family Space oraz uzyskać wsparcie w jego zakresie.
  • Informacje: wyświetla informacje na temat aplikacji Avast Family Space, w tym jej wersję, Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Politykę prywatności i informacje dotyczące licencji.
  • Wyloguj: wylogowanie z aplikacji Avast Family Space. Wylogowanie nie ma wpływu na informacje dotyczące dodanych członków rodziny.

Jak zmienić filtry treści na urządzeniu członka rodziny?

Aby zmienić filtry treści na urządzeniu członka rodziny:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz odpowiedni profil w górnym rzędzie członków rodziny.
 3. Przewiń w dół i naciśnij opcję Filtry treści.
 4. Wybierz filtr treści, którym chcesz zarządzać.
 5. Naciśnij polecenie Zapisz, aby potwierdzić wprowadzone zmiany.

Filtry treści mające zastosowanie do członków rodziny zostały zaktualizowane.

Czy członek mojej rodziny może poprosić o dostęp do zablokowanych treści?

Bieżąca wersja aplikacji Avast Family Space nie daje takiej możliwości.

Jak zablokować stronę internetową nieuwzględnioną we wstępnie zdefiniowanych filtrach treści?

Aby zablokować stronę internetową nieuwzględnioną we wstępnie zdefiniowanym filtrze treści:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz odpowiedni profil w górnym rzędzie członków rodziny.
 3. Naciśnij opcję Filtry treści.
 4. Przewiń do dołu strony i wybierz pozycję Witryny.
 5. Wybierz opcję Zablokowana, aby zobaczyć listę dodanych dotychczas witryn.
 6. Naciśnij polecenie Zablokuj witrynę, aby dodać nową witrynę do listy.
 7. Wpisz Adres WWW, np. www.przyklad.com.
 8. Naciśnij polecenie Zablokuj witrynę.

Witryna jest teraz zablokowana na urządzeniu członka rodziny.

Jak ustawić witrynę jako zaufaną w celu obejścia wstępnie zdefiniowanych filtrów treści?

Aby ustawić witrynę jako zaufaną i obejść wstępnie zdefiniowane filtry treści:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz odpowiedni profil w górnym rzędzie członków rodziny.
 3. Naciśnij opcję Filtry treści.
 4. Przewiń do dołu strony i wybierz pozycję Witryny.
 5. Wybierz opcję Zaufane, aby zobaczyć listę dodanych dotychczas witryn.
 6. Naciśnij polecenie Ustaw witrynę jako zaufaną, aby dodać nową witrynę do listy.
 7. Wpisz Adres WWW, np. www.przyklad.com.
 8. Naciśnij polecenie Ustaw witrynę jako zaufaną.

Witryna jest teraz ustawiona jako zaufana na urządzeniu członka rodziny.

Jak wstrzymać dostęp do Internetu na urządzeniu członka rodziny?

Aby wstrzymać/zablokować dostęp do Internetu na urządzeniu członka rodziny:

 1. Upewnij się, że urządzenie członka rodziny jest sparowane z aplikacją dla rodziców.
 2. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 3. Wybierz odpowiedni profil w górnym rzędzie członków rodziny.
 4. Naciśnij opcję Wstrzymaj dostęp do Internetu.
 5. Dotknij opcji Pauza, aby potwierdzić.
Dostęp do Internetu wstrzymany na urządzeniu członka rodziny zostanie wznowiony dopiero po jego ponownym włączeniu. Aby ponownie włączyć połączenie internetowe na urządzeniu członka rodziny, wykonaj kroki 1–3 opisane powyżej, a następnie naciśnij opcję Wznów dostęp do Internetu.

Jak sprawdzić stan baterii urządzenia członka rodziny?

Aby sprawdzić stan baterii urządzenia członka rodziny:

 1. Upewnij się, że urządzenie członka rodziny jest sparowane z aplikacją dla rodziców.
 2. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 3. Wybierz odpowiedni profil w górnym rzędzie członków rodziny.

Stan baterii jest widoczny na panelu urządzenia.

Czy członek mojej rodziny zobaczy ostrzeżenie w przypadku próby uzyskania dostępu do zablokowanych treści?

Tak. Jeśli członek rodziny spróbuje uzyskać dostęp do zablokowanych treści, na jego urządzeniu wyświetli się ekran z informacją, że treści, które próbuje wyświetlić, zostały zablokowane.

Usługi lokalizacyjne

Jak mogę zlokalizować członka mojej rodziny?

Aby zlokalizować członka rodziny, najpierw upewnij się, że na jego urządzeniu jest zainstalowana aplikacja Avast Family Space Companion i że jego urządzenie jest sparowane z aplikacją Avast Family Space for parents zainstalowaną na urządzeniu rodzica. Aby wyświetlić lokalizację urządzenia członka rodziny i ustawić alerty dotyczące lokalizacji:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz odpowiedni profil w górnym rzędzie członków rodziny. Lokalizacja członka rodziny jest wyświetlana automatycznie na mapie u góry jego profilu.
 3. Aby ustawić alert, naciśnij opcję Alerty dotyczące lokalizacji.
 4. Wybierz opcję Alert o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu, aby ustawić alert dotyczący określonej lokalizacji, lub wybierz Zaplanowany alert, aby ustawić alert na określoną godzinę.

Czy członek mojej rodziny zostanie poinformowany o fakcie sprawdzenia przeze mnie jego lokalizacji?

Nie. Członek rodziny nie otrzymuje z aplikacji Avast Family Space powiadomień o zlokalizowaniu. Urządzenie członka rodziny może okresowo otrzymywać powiadomienia o udostępnianiu lokalizacji członka rodziny urządzeniu rodzica (administratora).

Co należy zrobić, jeśli lokalizacja urządzenia członka rodziny nie jest wyświetlana?

Jeśli zlokalizowanie urządzenia członka rodziny nie jest możliwe, wykonaj następujące czynności na urządzeniu członka rodziny:

 • Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 • Upewnij się, że uprawnienia dotyczące lokalizacji są włączone.
 • Upewnij się, że funkcja GPS jest włączona.
 • Upewnij się, że aplikacja Avast Family Space Companion jest zainstalowana na urządzeniu.

Czy członek mojej rodziny może zlokalizować moje urządzenie z aplikacją dla rodziców?

Członkowie rodziny mogą lokalizować urządzenie rodzica, jeśli w aplikacji dla rodziców zostało włączone udostępnianie lokalizacji.

Aby zarządzać udostępnianiem lokalizacji:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego).
 3. Wybierz opcję Zarządzaj rodziną.
 4. Naciśnij panel oznaczony jako Ty.
 5. Wybierz opcję Udostępnianie lokalizacji.
 6. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Rodzice: tylko rodzice mogą wyświetlać Twoją lokalizację.
  • Wszyscy członkowie rodziny: Twoją lokalizację mogą wyświetlać wszyscy członkowie rodziny.
  • Brak udostępniania: żaden członek rodziny nie może wyświetlać Twojej lokalizacji.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego).
 3. Wybierz opcję Moja rodzina.
 4. Naciśnij panel oznaczony jako Rodzic — użytkownik główny.
 5. Wybierz opcję Udostępnianie lokalizacji.
 6. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Rodzice: tylko rodzice mogą wyświetlać Twoją lokalizację.
  • Wszyscy członkowie rodziny: Twoją lokalizację mogą wyświetlać wszyscy członkowie rodziny.
  • Brak udostępniania: żaden członek rodziny nie może wyświetlać Twojej lokalizacji.
 • Avast Family Space 1.x dla systemu Android
 • Avast Family Space 1.x dla systemu iOS
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowsza wersja
 • Apple iOS 11.0 lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami