Avast Family Space — często zadawane pytania (FAQ)

Avast Family Space to aplikacja dla rodziców, która ułatwia im sprawowanie kontroli rodzicielskiej na urządzeniach mobilnych używanych przez członków rodziny. Produkt obejmuje aplikację Avast Family Space for parents, której używa się na jednym urządzeniu administratora, oraz aplikację Avast Family Space for kids, którą można zainstalować na maksymalnie 10 monitorowanych urządzeniach.

Ogólne

Co to jest Avast Family Space?

Avast Family Space to aplikacja ułatwiająca sprawowanie kontroli rodzicielskiej. Rodzic instaluje aplikację Avast Family Space for parents na swoim urządzeniu mobilnym i paruje ją z aplikacją Avast Family Space for kids zainstalowaną na urządzeniu dziecka. Po sparowaniu urządzeń następuje odblokowanie szeregu funkcji ochrony i lokalizacji, które dają rodzicowi większą kontrolę nad bezpieczeństwem dziecka.

Jakie są wymagania systemowe produktu?

Obecnie aplikacja Avast Family Space jest dostępna dla urządzeń mobilnych z następującymi systemami operacyjnymi:

 • Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy,
 • iOS 10.0 lub nowszy.
Aby aplikacja Avast Family Space działała prawidłowo, urządzenia rodzica i dziecka muszą być wyposażone w jeden z wymienionych systemów operacyjnych.

Czy mogę wypróbować system Avast Family Space przed zakupem?

Z systemu Avast Family Space można korzystać za darmo przez pierwszych 7 dni po zainstalowaniu aplikacji ze sklepu Google Play na urządzeniu z systemem Android lub ze sklepu App Store na urządzeniu z systemem iOS. Jeśli kupisz aplikację przez program komputerowy Avast Antivirus lub za pośrednictwem sklepu Google Play, otrzymasz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

Ile urządzeń mogę monitorować za pomocą mojej aplikacji dla rodziców?

Korzystając ze swojej aplikacji dla rodziców, możesz lokalizować 10 urządzeń, na których możesz także filtrować treści. Zanim będzie można monitorować urządzenia dzieci w aplikacji dla rodziców, na wszystkich urządzeniach dzieci musi zostać zainstalowana aplikacja Avast Family Space for kids.

Instalowanie i parowanie

Czy aplikacja dla dzieci jest wymagana, by system Avast Family Space działał?

Tak. Zanim urządzenie dziecka będzie można monitorować, należy zainstalować na nim aplikację Avast Family Space for kids. Aby system Avast Family Space działał, aplikacja musi także zostać sparowana z aplikacją Avast Family Space for parents, która pełni rolę administratora i jest wyposażona we wszystkie funkcje kontroli rodzicielskiej.

Jak dodać urządzenie dziecka do aplikacji dla rodziców?

Po zainstalowaniu aplikacji Avast Family Space for parents należy dodać w niej dziecko jako członka rodziny, zainstalować aplikację Avast Family Space for kids na urządzeniu dziecka, a następnie sparować urządzenie dziecka z urządzeniem rodzica. Aby dodać dziecko do aplikacji dla rodziców:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Wybierz opcję Zarządzaj rodziną.
 4. Naciśnij opcję Dodaj członka rodziny u dołu ekranu.
 5. Wpisz Imię członka rodziny w polu tekstowym, a następnie naciśnij opcję Dodaj członka rodziny.
 6. Wybierz filtr treści.
 7. Wybierz jedno z następujących działań:
  • Dostosuj: umożliwia włączenie/wyłączenie w ramach filtru treści określonych kategorii.
  • Blokuj: umożliwia zablokowanie określonych aplikacji na urządzeniu dziecka.
  • Nie teraz: pominięcie dostosowywania. Możesz w dowolnym momencie dostosować filtry treści.
 8. Naciśnij Dodaj dom, aby zapisać swój adres domowy w usługach lokalizacyjnych. Możesz też nacisnąć Nie teraz i dodać adres domowy później.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Wybierz opcję Moja rodzina.
 4. Naciśnij opcję Dodaj członka rodziny u dołu ekranu.
 5. Wpisz Imię członka rodziny w polu tekstowym, a następnie naciśnij opcję Dalej.
 6. Wybierz filtr treści.
 7. Wybierz jedno z następujących działań:
  • Dostosuj: umożliwia włączenie/wyłączenie w ramach filtru treści określonych kategorii.
  • Blokuj: umożliwia zablokowanie określonych aplikacji na urządzeniu dziecka.
  • Nie teraz: pominięcie dostosowywania. Możesz w dowolnym momencie dostosować filtry treści.
 8. Naciśnij Dodaj dom, aby zapisać swój adres domowy w usługach lokalizacyjnych. Możesz też nacisnąć Pomiń i dodać adres domowy później.

Członek rodziny został dodany do aplikacji rodziców. Aby sparować urządzenie dziecka z aplikacją rodzica i rozpocząć monitorowanie, naciśnij opcję Sparuj telefon u dołu profilu każdego z członków rodziny.

Jak zainstalować aplikację Avast Family Space na urządzeniu mobilnym dziecka?

Aplikacja Avast Family Space for kids musi zostać zainstalowana na każdym urządzeniu, które chcesz monitorować przy użyciu aplikacji dla rodziców. Aplikację można instalować na urządzeniach z systemem Android i iOS.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz członka rodziny u góry ekranu.
 3. Naciśnij pozycję Sparuj telefon u dołu ekranu.
 4. Wybierz opcję Adres e-mail lub SMS.
 5. Wybierz adres e-mail lub numer telefonu dziecka z istniejących kontaktów lub wpisz je ręcznie w odpowiednim polu tekstowym.
 6. Naciśnij pozycję Wyślij zaproszenie.
 7. Korzystając z urządzenia dziecka, otwórz wiadomość SMS lub e-mail i naciśnij link służący do pobierania aplikacji Avast Family Space for kids. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć proces parowania.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz członka rodziny u góry ekranu.
 3. Naciśnij pozycję Sparuj telefon u dołu ekranu.
 4. Wybierz opcję Wyślij SMS.
 5. Wybierz numer telefonu dziecka z istniejących kontaktów lub wpisz go ręcznie w odpowiednim polu tekstowym.
 6. Naciśnij pozycję Wyślij zaproszenie.
 7. Korzystając z urządzenia dziecka, otwórz wiadomość SMS i naciśnij link służący do pobierania aplikacji Avast Family Space for kids. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć proces parowania.

Gdy urządzenia zostaną pomyślnie sparowane, na urządzenie rodzica zostanie wysłana wiadomość SMS z potwierdzeniem.

Czy mogę stosować filtrowanie treści i śledzenie lokalizacji względem urządzeń spoza mojego planu u operatora?

Tak. Zanim rozpoczniesz monitorowanie urządzenia dziecka, upewnij się, że jest na nim zainstalowana aplikacja Avast Family Space for kids i że urządzenie to jest sparowane z aplikacją Avast Family Space for parents zainstalowaną na urządzeniu rodzica.

Skąd mam pewność, że moje dziecko nie usunie aplikacji Avast Family Space for kids ze swojego urządzenia?

Możesz dostosować ustawienia urządzenia dziecka w taki sposób, by odinstalowanie aplikacji Avast Family Space for kids nie było możliwe bez Twojej zgody. Wykonaj poniższe kroki odpowiednie dla urządzenia dziecka, aby upewnić się, że aplikacji nie można usunąć.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia dziecka.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu aplikacji.
 3. Wybierz opcję Dezaktywuj.
 4. Na ekranie wyświetli się komunikat: Użyj kodu z aplikacji dla rodziców.

Aplikacja Avast Family Space for kids nie może zostać odinstalowana bez kodu z aplikacji dla rodziców.

 1. Na ekranie głównym urządzenia dziecka otwórz Ustawienia systemu iOS.
 2. Naciśnij pozycję Czas przed ekranem.
 3. Wybierz opcję Ograniczaj treść i prywatność.
 4. Wpisz ustawiony wcześniej 4-cyfrowy kod. Jeśli 4-cyfrowy kod nie został jeszcze skonfigurowany, zapoznaj się z dokumentacją wsparcia firmy Apple, aby go utworzyć.
 5. Upewnij się, że opcja Ograniczaj treść i prywatność jest włączona, a następnie naciśnij opcję Zakupy w iTunes Store i App Store.
 6. Dotknij opcji Usuwanie aplikacji.
 7. Wybierz Nie pozwalaj.

Aplikacja Avast Family Space for kids nie może zostać usunięta.

Jak zatrzymać monitorowanie urządzenia mojego dziecka?

Aby zatrzymać monitorowanie urządzenia dziecka, musisz usunąć jego profil z pulpitu aplikacji dla rodziców.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu aplikacji.
 3. Wybierz opcję Zarządzaj rodziną.
 4. Naciśnij nazwę członka rodziny, którego chcesz przestać monitorować.
 5. Naciśnij opcję Usuń z Family Space u dołu profilu.
 6. Dotknij opcji Usuń, aby potwierdzić.

Aplikacja Avast Family Space for kids nie jest już aktywna na urządzeniu dziecka i można ją odinstalować. Aby odinstalować aplikację z urządzenia dla dziecka, naciśnij i przytrzymaj ikonę Avast Family Space na ekranie głównym urządzenia dziecka, a następnie naciśnij opcję Odinstaluj.

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu aplikacji.
 3. Wybierz opcję Moja rodzina.
 4. Naciśnij nazwę członka rodziny, którego chcesz przestać monitorować.
 5. Naciśnij opcję Usuń z Avast Family Space u dołu profilu.
 6. Dotknij opcji Usuń, aby potwierdzić.

Aplikacja Avast Family Space for kids nie jest już aktywna na urządzeniu dziecka i można ją odinstalować. Aby odinstalować aplikację, upewnij się, że ustawienie Ograniczaj treść i prywatność na urządzeniu z systemem iOS używanym przez dziecko umożliwia usuwanie aplikacji.

Funkcje

Jakie funkcje kontroli rodzicielskiej są dostępne?

Aplikacja Avast Family Space for parents pozwala na wykonywanie następujących działań na urządzeniu dziecka:

Jakie funkcje lokalizacji są dostępne?

Aplikacja Avast Family Space for parents zapewnia dostęp do następujących usług lokalizacji na urządzeniu dziecka:

 • Lokalizacja GPS w czasie rzeczywistym.
 • Alerty o przybyciu do wyznaczonego miejsca i jego opuszczeniu.

Co to jest filtrowanie treści?

Dostępne są 4 domyślne filtry treści dostosowane do wieku dziecka. Filtry są wstępnie wybierane i dostosowywane podczas parowania urządzenia dziecka z urządzeniem rodzica. Naciśnij filtr, a następnie opcję Dostosuj, aby dowiedzieć się więcej o niewłaściwych treściach objętych filtrowaniem.

 • Wysoki: zalecany dla dzieci poniżej 11 lat.
 • Średni: zalecany dla dzieci w wieku od 12 do 16 lat.
 • Niski: zalecany dla dzieci powyżej 17 lat.
 • Brak filtrów: ustawienie odpowiednie dla członków rodziny powyżej 18. roku życia i tych, w przypadku których chcesz używać wyłącznie usług lokalizacji.

Po wybraniu filtra treści dla dziecka i sparowanych urządzeń możesz w dowolnym momencie powrócić do profilu dziecka i dostosować filtr treści.

Czy mam wgląd w wiadomości SMS wysyłane i odbierane przez moje dziecko?

Nie. Avast Family Space nie daje rodzicom możliwości monitorowania treści wiadomości SMS ich dzieci.

Ustawienia i używanie

Jak uzyskać dostęp do ustawień systemu Avast Family Space?

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu aplikacji.
 3. Wyświetlaj następujące elementy i zarządzaj nimi:
  • Moja rodzina: pozwala wyświetlić listę wszystkich członków rodziny. W tym obszarze można wyświetlać poszczególne profile, role i usługi lokalizacji oraz usuwać profile z aplikacji dla rodziców.
  • Polityka prywatności: link do Polityki prywatności Avast.
  • Wyślij opinię: otwiera formularz kontaktowy pozwalający przesłać opinię na temat systemu Avast Family Space.
  • Informacje: wyświetla informacje na temat aplikacji Avast Family Space, w tym jej wersję, Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Politykę prywatności i informacje dotyczące licencji.
  • Wyloguj: wylogowanie z aplikacji Avast Family Space. Wylogowanie nie ma wpływu na informacje dotyczące dodanych członków rodziny.
 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu aplikacji.
 3. Wyświetlaj następujące elementy i zarządzaj nimi:
  • Zarządzaj rodziną: pozwala wyświetlić listę wszystkich członków rodziny. W tym obszarze można wyświetlać poszczególne profile, role i usługi lokalizacji oraz usuwać profile z aplikacji dla rodziców.
  • Wyślij opinię: otwiera formularz kontaktowy pozwalający przesłać opinię na temat systemu Avast Family Space.
  • Informacje: wyświetla informacje na temat aplikacji Avast Family Space, w tym jej wersję, Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Politykę prywatności i informacje dotyczące licencji.
  • Wyloguj: wylogowanie z aplikacji Avast Family Space. Wylogowanie nie ma wpływu na informacje dotyczące dodanych członków rodziny.

Jak zmienić filtry treści na urządzeniu dziecka?

Aby zmienić filtry treści na urządzeniu dziecka:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz odpowiedni profil w górnym rzędzie członków rodziny.
 3. Przewiń w dół i naciśnij opcję Filtry treści.
 4. Wybierz filtr treści, którym chcesz zarządzać.
 5. Naciśnij polecenie Zaoszczędź, aby potwierdzić wprowadzone zmiany.

Filtry treści mające zastosowanie do członków rodziny zostały dostosowane.

Czy moje dziecko może poprosić o dostęp do zablokowanych treści?

Bieżąca wersja aplikacji Avast Family Space nie daje takiej możliwości. Planujemy dodać tę funkcję w 2019 roku.

Jak zablokować witrynę internetową nieuwzględnioną we wstępnie zdefiniowanych filtrach treści?

Aby zablokować witrynę internetową nieuwzględnioną we wstępnie zdefiniowanym filtrze treści:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz odpowiedni profil dziecka w górnym rzędzie członków rodziny.
 3. Naciśnij opcję Filtry treści.
 4. Przewiń do dołu strony i wybierz pozycję Witryny.
 5. Wybierz opcję Zablokowane, aby zobaczyć listę dodanych dotychczas witryn.
 6. Naciśnij polecenie Zablokuj witrynę, aby dodać nową witrynę do listy.
 7. Wpisz Adres WWW, np. www.przyklad.com.
 8. Dotknij opcji Blokuj.

Witryna jest teraz zablokowana na urządzeniu dziecka.

Jak ustawić witrynę jako zaufaną w celu obejścia wstępnie zdefiniowanych filtrów treści?

Aby ustawić witrynę jako zaufaną i obejść wstępnie zdefiniowane filtry treści:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz odpowiedni profil dziecka w górnym rzędzie członków rodziny.
 3. Naciśnij opcję Filtry treści.
 4. Przewiń do dołu strony i wybierz pozycję Witryny.
 5. Wybierz opcję Zaufane, aby zobaczyć listę dodanych dotychczas witryn.
 6. Naciśnij polecenie Ustaw witrynę jako zaufaną, aby dodać nową witrynę do listy.
 7. Wpisz Adres WWW, np. www.przyklad.com.
 8. Dotknij opcji Zaufaj.

Witryna jest teraz zaufana na urządzeniu dziecka.

Jak wstrzymać dostęp do Internetu na urządzeniu dziecka?

Aby wstrzymać/zablokować dostęp do Internetu na urządzeniu dziecka:

 1. Upewnij się, że urządzenie dziecka jest sparowane z aplikacją dla rodziców.
 2. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 3. Wybierz dziecko w górnym rzędzie członków rodziny.
 4. Naciśnij opcję Wstrzymaj dostęp do Internetu.
 5. Dotknij opcji Wstrzymaj, aby potwierdzić.
Dostęp do Internetu wstrzymany na urządzeniu dziecka zostanie wznowiony dopiero po jego ponownym włączeniu. Aby ponownie włączyć połączenie internetowe na urządzeniu dziecka, wykonaj kroki 1–3 opisane powyżej, a następnie naciśnij opcję Wznów dostęp do Internetu.

Jak sprawdzić stan baterii urządzenia dziecka?

Aby sprawdzić stan baterii urządzenia dziecka:

 1. Upewnij się, że urządzenie dziecka jest sparowane z aplikacją dla rodziców.
 2. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 3. Wybierz dziecko w górnym rzędzie członków rodziny.

Stan baterii jest widoczny u góry ekranu, obok imienia członka rodziny.

Czy moje dziecko zobaczy ostrzeżenie w przypadku próby uzyskania dostępu do zablokowanych treści?

Tak. Jeśli dziecko spróbuje uzyskać dostęp do zablokowanych treści, na jego urządzeniu wyświetli się ekran z informacją, że treści, które próbuje wyświetlić, zostały zablokowane.

Usługi lokalizacyjne

Jak mogę zlokalizować moje dziecko?

Aby zlokalizować swoje dziecko, najpierw upewnij się, że na jego urządzeniu jest zainstalowana aplikacja Avast Family Space for kids i że urządzenie to jest sparowane z aplikacją Avast Family Space for parents zainstalowaną na urządzeniu rodzica. Aby wyświetlić lokalizację urządzenia dziecka i ustawić alerty dotyczące lokalizacji:

 1. Otwórz aplikację Avast Family Space z ekranu głównego urządzenia rodzica.
 2. Wybierz dziecko w górnym rzędzie członków rodziny. Lokalizacja dziecka jest wyświetlana automatycznie na mapie u góry profilu członka rodziny.
 3. Aby ustawić alert, naciśnij opcję Alerty dotyczące lokalizacji.
 4. Wybierz opcję Alert o przybyciu do miejsca lub jego opuszczeniu, aby ustawić alert dotyczący określonej lokalizacji, lub wybierz Zaplanowany alert, aby ustawić alert na określoną godzinę.

Czy moje dziecko będzie wiedzieć, kiedy je lokalizuję?

Nie. Dziecko nie otrzymuje z aplikacji Avast Family Space powiadomień o zlokalizowaniu. Urządzenie dziecka może okresowo otrzymywać powiadomienia o udostępnianiu lokalizacji dziecka urządzeniu rodzica (administratora).

Co należy zrobić, jeśli nie widzę lokalizacji urządzenia mojego dziecka?

Jeśli zlokalizowanie urządzenia dziecka nie jest możliwe, wykonaj następujące czynności:

 • Upewnij się, że urządzenie dziecka jest włączone.
 • Upewnij się, że na urządzeniu dziecka są włączone uprawnienia dotyczące lokalizacji.
 • Upewnij się, że na urządzeniu dziecka jest włączona funkcja GPS.
 • Upewnij się, że na urządzeniu dziecka jest zainstalowana aplikacja Avast Family Space for kids.

Czy moje dziecko może zlokalizować mnie jako swojego rodzica?

Nie. Urządzenia, na których jest zainstalowana aplikacja Avast Family Space for kids, nie mogą lokalizować urządzenia rodzica (administratora).

 • Avast Family Space 1.x dla systemu Android
 • Avast Family Space 1.x dla systemu iOS
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy
 • Apple iOS 10.0 lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami