Włączanie funkcji Anti-Theft w aplikacji Avast Mobile Security

Funkcja Anti-Theft, dostępna w aplikacji Avast Mobile Security, wymaga wstępnego skonfigurowania, zanim będzie można śledzić urządzenie i sterować nim zdalnie.

Aby włączyć funkcję Anti-Theft, wykonaj czynności opisane w sekcjach poniżej w podanej kolejności:

Uruchamianie konfiguracji funkcji Anti-Theft

 1. Otwórz funkcję Avast Mobile Security, a następnie naciśnij  Menu (trzy linie) ▸ Anti-Theft.
 2. Zapoznaj się z informacjami o ochronie prywatności i naciśnij opcję Kontynuuj.

Tworzenie kodu PIN

 1. Naciśnij opcję Ustaw kod PIN na ekranie Konfiguracja Anti-Theft.
Jeśli kod PIN został już utworzony podczas konfigurowania funkcji Blokada aplikacji lub Magazyn zdjęć, nie trzeba tworzyć osobnego kodu PIN dla funkcji Anti-Theft. Jeśli pojawi się komunikat Kod PIN ustawiony, naciśnij pozycję Udziel wymaganych uprawnień, aby kontynuować konfigurowanie funkcji Anti-Theft.
 1. Wybierz konto Google do resetowania kodu PIN, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Jeśli zapomnisz kod PIN, możesz go zresetować, logując się na wybrane konto Google.
 2. Wpisz kod PIN, po czym wpisz go ponownie, aby potwierdzić.
 3. Naciśnij opcję Kontynuuj, aby ukończyć ustawianie kodu PIN.

Przyznawanie uprawnień

Aby móc aktywować funkcję Anti-Theft, musisz najpierw przyznać aplikacji Avast Mobile Security kilka uprawnień w obszarze Ustawienia na swoim urządzeniu. Te uprawnienia są niezbędne do zdalnego śledzenia urządzenia i sterowania nim.

Te czynności mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji systemu Android.
 1. Naciśnij opcję Udziel wymaganych uprawnień.
 2. Naciśnij opcję Przejdź do ustawień. W celu przyznania uprawnienia do wyświetlania nad innymi aplikacjami (System overlay) naciśnij biały suwak (WYŁ.) obok pozycji Avast Mobile Security, aby zmienić jego kolor na niebieski (WŁ.).
 3. Naciśnij opcję Przejdź do ustawień. Naciśnij opcję Aktywuj, aby przyznać uprawnienie Administrator urządzenia.
 4. Naciśnij opcję Udziel pozwolenia. W celu przyznania uprawnienia dostępu do użycia (Usage Access) wybierz opcję Avast Mobile Security i naciśnij biały suwak (WYŁ.) obok pozycji Zezwól na śledzenie użycia, aby zmienić jego kolor na niebieski (WŁ.).
 5. Naciśnij opcję Przejdź do ustawień. W celu przyznania uprawnienia do zapisywania ustawień (Write settings) naciśnij biały suwak (WYŁ.) obok pozycji Nadaj uprawnienia, aby zmienić jego kolor na niebieski (WŁ.).
 6. Naciśnij opcję Kontynuuj, aby przyznać aplikacji Avast Mobile Security uprawnienie do sprawdzania lokalizacji urządzenia. Umożliwia to zlokalizowanie urządzenia w przypadku zgubienia go lub kradzieży.
 7. Naciśnij opcję Przejdź do ustawień, aby kontynuować konfigurowanie.
 8. Naciskaj opcję Zezwalaj w każdym kolejnym wyświetlonym oknie dialogowym, aby przyznać pozostałe niezbędne uprawnienia. Konieczne może być przyznanie następujących uprawnień:
  • Aparat
  • Lokalizacja
  • Połączenia
  • Multimedia i pliki
  • Nagrywanie dźwięku

Funkcja Anti-Theft ma teraz wszystkie uprawnienia niezbędne do zdalnego śledzenia urządzenia i sterowania nim. Więcej informacji na temat uprawnień, jakich wymaga aplikacja Avast Mobile Security, zawiera następujący artykuł:

Łączenie się z Kontem Avast

Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć aplikację Avast Mobile Security ze swoim Kontem Avast. Jeśli aplikacja Avast Mobile Security jest już połączona z Kontem Avast, pojawi się komunikat Konto Avast zostało ustawione i będzie można nacisnąć opcję Aktywuj Anti-Theft bez wykonywania poniższych czynności.

Nie można zdalnie śledzić urządzenia ani sterować nim bez połączenia aplikacji Avast Mobile Security z Kontem Avast.
 1. Naciśnij opcję Połącz ze swoim kontem Avast.
 2. naciśnij kolejno opcje Konfiguruj sterowanie online ▸ E-mail.
 3. Wprowadź poświadczenia Konta Avast i dotknij opcji Zaloguj się na konto Avast. Jeśli nie masz jeszcze Konta Avast, naciśnij opcję Zarejestruj się.

Aplikacja Avast Mobile Security jest teraz połączona z Twoim Kontem Avast.

Przejdziesz do ekranu Konfiguracja Anti-Theft. Aby ukończyć konfigurowanie funkcji Anti-Theft, naciśnij opcję Aktywuj Anti-Theft. Ewentualnie naciśnij opcję Ustaw wzór, aby uzyskać dostęp do obszarów chronionych urządzenia za pomocą gestu przesunięcia zamiast kodu PIN.

Dalsze zalecenia

Instrukcje dotyczące konfigurowania ustawień funkcji Anti-Theft i określania zachowania urządzenia w przypadku zgubienia go lub kradzieży można znaleźć w następującym artykule:

Aby zdalnie śledzić urządzenie lub nim sterować, musisz zalogować się na Konto Avast połączone z aplikacją Avast Mobile Security i kliknąć kafelek Anti-Theft na pulpicie nawigacyjnym Konta Avast.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

 • Avast Anti-Theft dla systemu Android
 • Avast Mobile Security 6.x dla systemu Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami