Avast Cleanup dla systemu Android — często zadawane pytania

Avast Cleanup dla systemu Android to aplikacja mobilna, która pomaga poprawić wydajność urządzenia i zwolnić miejsce, usuwając niepotrzebne multimedia, pliki oraz aplikacje i ich dane. Elementy te można przenieść do chmury i/lub usunąć z urządzenia. Można także zoptymalizować zdjęcia, tak by zajmowały mniej miejsca.

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na popularne pytania dotyczące funkcji, ustawień i ogólnych informacji o korzystaniu z aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android.

Pobieranie i instalacja

Jakie są wymagania systemowe aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android można zainstalować i uruchomić na każdym urządzeniu z systemem Google Android 5.1 (Lollipop, API 21) lub nowszym.

Jeśli korzystasz z niestandardowego systemu (tzw. „custom ROM-u”), aplikacja może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących tego problemu za pośrednictwem stron pomocy technicznej Avast.

Aplikacja Avast Cleanup nie jest obsługiwana i nie można jej zainstalować ani uruchomić w systemach Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, Bada, WebOS ani w systemach operacyjnych innych niż Android. Ta aplikacja nie działa na urządzeniach iPhone ani iPad.

Jak pobrać i zainstalować aplikację Avast Cleanup w systemie Android?

Aplikację Avast Cleanup dla systemu Android można pobrać ze Sklepu Google Play.

 1. Otwórz stronę Google Play z ekranu głównego urządzenia z systemem Android i wyszukaj Avast Cleanup.
 2. Otwórz stronę Avast Cleanup w wynikach wyszukiwania.
 3. Dotknij opcji Zainstaluj, a jeśli zostanie wyświetlone pytanie o uprawnienia, wybierz opcję Akceptuj.
 4. Po zakończeniu instalacji dotknij opcji Otwórz, aby uruchomić aplikację.
 5. Dotknij opcji Rozpocznij, a następnie wybierz opcję Wersja podstawowa, aby w dalszym ciągu korzystać z darmowej wersji aplikacji Avast Cleanup, lub wybierz jedną z opcji płatnej subskrypcji, aby uzyskać wersję Avast Cleanup Premium i korzystać z dodatkowych możliwości i funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł:

Aplikacja Avast Cleanup dla systemu Android jest teraz zainstalowana i gotowa do użycia.

Jeśli napotykasz problemy z bieżącą instalacją aplikacji Avast Cleanup, zalecamy, aby ją całkowicie odinstalować i ponownie zainstalować, powtarzając opisane powyżej czynności.

Te czynności mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez dostawcę. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jak odinstalować aplikację Avast Cleanup z systemu Android?

Aby odinstalować aplikację, wyszukaj Avast CleanupGoogle Play i dotknij opcji Odinstaluj na ekranie informacji o aplikacji.

Jeśli wystąpią problemy z odinstalowywaniem aplikacji, należy wykonać następujące dodatkowe czynności:

 1. Otwórz Ustawienia urządzenia.
 2. Wybierz opcję Aplikacje, a następnie opcję Avast Cleanup.
 3. Dotknij opcji Wymuś zatrzymanie.
 4. W sekcji Pamięć dotknij opcji Wyczyść daneWyczyść pamięć podręczną.
 5. Wybierz opcję Odinstaluj, a następnie dotknij przycisku OK, aby potwierdzić.

Aplikacja Avast Cleanup nie będzie już zainstalowana na urządzeniu z systemem Android.

Te czynności mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez dostawcę.

Szybkie oczyszczanie

Do czego służy funkcja Szybkie oczyszczanie?

Avast Cleanup dla systemu Android usuwa z urządzenia niepotrzebne pliki w celu zwolnienia miejsca. Po dotknięciu kafelka Szybkie oczyszczanie na ekranie głównym aplikacji zobaczysz typy elementów, z których można oczyścić urządzenie. Elementy podzielono na dwie grupy:

 • Można usunąć bez obaw: starannie wybrane dane, które z całą pewnością nadają się do usunięcia, takie jak miniatury, pakiety APK, pliki pozostałe po odinstalowaniu aplikacji, a także pliki widocznej, ukrytej i udostępnianej pamięci podręcznej. Poza kategorią Miniatury wszystkie inne są domyślnie zaznaczone jako nadające się do bezpiecznego oczyszczania.
 • Zastanów się, czy usunąć: dane, które mogą być dla Ciebie cenne. Zalecamy sprawdzenie elementów ujętych w tej grupie i zaznaczenie tylko tych, które nadają się do usunięcia. Domyślnie żadne elementy nie są wybrane i nie zostaną usunięte, o ile ręcznie nie zaznaczysz ich do usunięcia.
 • Nie ma możliwości przywrócenia elementów usuniętych w procesie Szybkie oczyszczanie, dlatego należy zachować ostrożność podczas usuwania elementów z obszaru Zastanów się, czy usunąć.

Czy można dostosować typy plików przetwarzane podczas Szybkiego oczyszczania?

Aby skonfigurować Szybkie oczyszczanie w taki sposób, by nie uwzględniało typów elementów, które nie mają być usuwane z urządzenia, należy wykonać następujące czynności:

 1. Dotknij opcji Szybkie oczyszczanie na ekranie głównym Avast Cleanup.
 2. Dotknij pola obok typu elementów, aby usunąć jego zaznaczenie i mieć pewność, że nie będą one przetwarzane podczas oczyszczania. Zaznaczone elementy są domyślnie poddawane oczyszczeniu.
 3. Dotknij strzałki w dół obok typu elementu, aby wyświetlić określone elementy na urządzeniu. Dotknij pola obok konkretnego elementu, aby usunąć jego zaznaczenie i mieć pewność, że nie będzie on przetwarzany podczas oczyszczania.
Wszystkie typy plików z obszaru Można usunąć bez obaw starannie wybrano, aby z całą pewnością nadawały się do usunięcia. Zalecamy zachowanie ostrożności podczas usuwania elementów z obszaru Zastanów się, czy usunąć.

Co zrobić, aby mieć pewność, że ważne pliki nie zostaną usunięte podczas Szybkiego oczyszczania?

Funkcję Szybkie oczyszczanie starannie opracowano tak, by usuwała wyłącznie te dane, które z całą pewnością nadają się do usunięcia, takie jak łatwe do zastąpienia pliki systemowej pamięci podręcznej lub już zainstalowane pliki APK. W razie wątpliwości w menu Szybkie oczyszczanie można wskazać konkretne elementy i typy plików, które mają być przetwarzane.

Czy pliki usunięte podczas Szybkiego oczyszczania można przywrócić?

Plików usuniętych podczas Szybkiego oczyszczania nie można przywrócić. Ta funkcja służy do usuwania wyłącznie niepotrzebnych danych, takich jak pliki systemowej pamięci podręcznej i już zainstalowane pliki APK.

Dlaczego na przycisku funkcji Szybkie oczyszczanie widać tak małą ilość miejsca, które można zwolnić?

Jeśli w ostatnim czasie przeprowadzono Szybkie oczyszczanie, ilość takiego miejsca może być niewielka, ponieważ aplikacje nie zdążyły jeszcze wygenerować kolejnych danych nadających się do usunięcia. Kolejną przyczyną mogło być usunięcie zaznaczenia niektórych elementów w menu Szybkie oczyszczanie, przez co są one ignorowane podczas oczyszczania. W razie wątpliwości należy sprawdzić elementy zaznaczone do uwzględnienia w oczyszczaniu.

Dlaczego Szybkie oczyszczanie przebiega powoli lub zatrzymuje się w połowie operacji?

Podczas skanowania aplikacja Avast Cleanup sprawdza kilka poziomów w głąb folderów, by wyszukać na urządzeniu wszystkie pliki nadające się do usunięcia. W zależności od liczby elementów wymagających przeskanowania przez aplikację Avast Cleanup oraz mocy obliczeniowej urządzenia skanowanie może trwać od kilku sekund do kilku minut. Jeśli podczas skanowania aplikacja wykryje szczególnie złożony folder, na pasku postępu skanowania zostanie wyświetlone powiadomienie.

Dlaczego kategoria Miniatury nie jest domyślnie zaznaczona?

Miniatury to małe wersje zdjęć używane do podglądu. Usunięcie miniatur podczas Szybkiego oczyszczania pozwala zwolnić dużą ilość miejsca na niektórych urządzeniach, a jedynie niewielką na innych. Z tego powodu ta kategoria jest domyślnie niezaznaczona. Można sprawdzić skuteczność działania tej opcji na swoim urządzeniu i zdecydować, czy opcję tę zaznaczyć, czy też nie.

Do czego służy funkcja Automatyczne czyszczenie?

Automatyczne czyszczenie to płatna funkcja dostępna w aplikacji Avast Cleanup Premium dla systemu Android. Umożliwia aplikacji uruchamianie regularnych sesji oczyszczania bez potrzeby ich każdorazowej ręcznej aktywacji. Aby skonfigurować Automatyczne czyszczenie, należy wykonać następujące czynności:

 1. Dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu interfejsu aplikacji.
 2. W obszarze Cleanup Premium naciśnij opcję Automatyczne czyszczenie.
 3. Aby włączyć tę funkcję, dotknij suwaka, aby zmienił ustawienie na  WŁ. Jeśli nie masz jeszcze wykupionej aplikacji Avast Cleanup Premium, zobaczysz monit o jej wykupienie przed rozpoczęciem konfiguracji funkcji Automatyczne czyszczenie.
 4. Określ, jak często ma być przeprowadzane oczyszczanie (co 24 godziny, co 48 godzin, co 72 godziny czy co tydzień) i jaką minimalną ilość miejsca chcesz zwolnić.

Jeśli włączysz opcję  Powiadom mnie o zakończeniu czyszczenia, będziesz otrzymywać informację po zakończeniu każdego kolejnego automatycznego czyszczenia.

Przesyłanie do chmury

Co to jest „chmura“ i które usługi przechowywania w chmurze obsługuje aplikacja Avast Cleanup dla systemu Android?

Chmura to wirtualna przestrzeń magazynowania danych, w której można przechowywać pliki, takie jak zdjęcia, filmy i dokumenty. Wielu dostawców oferuje usługi przechowywania w chmurze. Korzystając z aplikacji Avast Cleanup, można się łączyć z usługami takimi jak Dysk Drive, DropboxOneDrive oraz bezpośrednio przesyłać do nich pliki i multimedia ze swojego urządzenia.

Konto w aplikacji może być jednocześnie połączone z wieloma kontami w usłudze Dysk Google, jednym kontem Dropbox i jednym kontem OneDrive. Połącz konto, wybierając Menu ▸ Ustawienia ▸ Usługi w chmurze.

Jak dodać element do kolejki przesyłania do chmury?

Aby przesłać element na konto usługi przechowywania w chmurze, należy wykonać następujące czynności:

 1. Dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu interfejsu aplikacji.
 2. Dotknij kolejno opcji Obrazy, Aplikacje, Audio, Wideo lub Pliki (w zależności od typu przesyłanego elementu).
 3. Wybierz elementy, które chcesz przesłać, dotknij opcji  Menu (wielokropek) w prawym dolnym rogu i wybierz opcję Przenieś do chmury.
Jeśli nie masz jeszcze połączonego konta w usłudze w chmurze, dotknij opcji Połącz z chmurą, aby otworzyć ustawienia usług w chmurze.

Jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu (lub sieci Wi-Fi, jeśli włączono funkcję Przesyłaj pliki tylko w sieci Wi-Fi), przesyłanie rozpocznie się natychmiast.

Jak połączyć konto w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android z kontem w usłudze przechowywania w chmurze lub odłączyć je od niego?

Aby połączyć konto w aplikacji z kontem w usłudze przechowywania w chmurze lub odłączyć je do niego, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Transfery w chmurze.
 2. Wykonaj odpowiednie działanie:
  • Aby połączyć konto: dotknij opcji Połącz obok preferowanego dostawcy usług w chmurze i wykonaj odpowiednie czynności, aby zalogować się lub utworzyć nowe konto.
  • Aby odłączyć konto: dotknij ikony Menu (trzy kropki) obok konta, które chcesz odłączyć, a następnie dotknij opcji Wyloguj.
Konto w aplikacji może być jednocześnie połączone z wieloma kontami w usłudze Dysk Google, jednym kontem Dropbox i jednym kontem OneDrive.

Czy na urządzeniu można zachować kopię plików oraz multimediów przesłanych do usługi przechowywania w chmurze?

Tak. Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia.
 2. Dotknij opcji Usługi w chmurze.
 3. Dotknij suwaka obok opcji Usuń pliki po zakończeniu przesyłania, aby zmienił ustawienie na  WYŁ.

To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich połączonych usług w chmurze.

Dlaczego po wstrzymaniu kolejki przesyłania przesyłanie pliku rozpoczyna się od nowa?

Dostawcy usług w chmurze automatycznie usuwają nieprzesłane w całości pliki w chwili wstrzymania kolejki przesyłania. Można wstrzymać i wznowić jedynie całą kolejkę.

Gdzie znajdują się elementy przesłane do usługi przechowywania w chmurze?

Aby znaleźć element przesłany do usługi przechowywania w chmurze, zaloguj się do niej i przejdź do odpowiedniego folderu:

 • W usłudze Dysk Google lub OneDrive: AvastCleanup
 • W usłudze Dropbox: Avast Cleanup (w folderze Aplikacje)

Struktura folderów przesłanych do usługi jest taka sama jak na urządzeniu.

Dlaczego aplikacja Avast Cleanup dla systemu Android nie przesłała elementu na moje konto w usłudze przechowywania w chmurze?

Przyczyny problemów z przesyłaniem plików są zwykle następujące:

 • Słabe połączenie internetowe lub jego brak.
 • Brak dostępności usługi przechowywania w chmurze.
 • Niewystarczająca ilość miejsca na koncie w usłudze przechowywania w chmurze.

Jeśli przesyłanie pliku się nie powiedzie, spróbuj go przesłać później lub skorzystaj z innej usługi.

Zdjęcia

Do czego służy funkcja Zdjęcia i jakie daje możliwości?

Gdy dotkniesz opcji Zdjęcia na ekranie głównym aplikacji, Avast Cleanup przeanalizuje zdjęcia pod kątem możliwości zwolnienia miejsca na urządzeniu. Aplikacja wyświetli szereg wskazówek, które mogą dotyczyć następujących elementów:

 • Obrazy do optymalizacji: obrazy, które można pomniejszyć do wielkości ekranu w celu zmniejszenia rozmiaru pliku i ograniczenia ilości zajmowanego przez nie miejsca. Optymalizacja obrazów o rozmiarze odpowiadającym wielkości ekranu (np. zrzutów ekranu) ani mniejszych nie jest możliwa.
 • Stare zdjęcia: zdjęcia ze znacznikiem czasu sprzed co najmniej miesiąca.
 • Podobne zdjęcia: grupy zdjęć wyglądających prawie tak samo. Avast Cleanup oznacza najwyższej jakości zdjęcie z każdej grupy jako Najlepsze zdjęcie.
 • Nieudane zdjęcia: zdjęcia, które mogą być rozmazane, zbyt ciemne lub zbyt niskiej jakości.
 • Zdjęcia do przejrzenia: zdjęcia, w przypadku których aplikacja Avast Cleanup wykryła potencjalnie niską jakość. Przesuwając w tej sekcji w lewo lub w prawo, można ręcznie usunąć lub zachować zdjęcie.

Dotknij w dowolnej sekcji przycisku Przejrzyj i usuń lub Przejrzyj i zoptymalizuj, aby wyświetlić i wybrać zdjęcia do usunięcia. Zdjęcia można usunąć z urządzenia, przesłać do usługi w chmurze lub zoptymalizować w celu zwolnienia miejsca.

Aby wybrać wskazówki, które mają być wyświetlane, dotknij ikony Menu (trzy kropki) obok opcji WSKAZÓWKA i wybierz Pokazuje tę poradę rzadziej lub Dostosuj porady, aby zmienić Preferencje analizy.

Czym różni się zaawansowana optymalizacja w płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android od optymalizacji zdjęć w darmowej wersji?

Podczas optymalizacji zdjęcia na urządzeniu następuje zmniejszenie jego rozmiar w pikselach, dzięki czemu zdjęcie wygląda prawie tak samo, lecz zajmuje mniej miejsca na urządzeniu.

Posiadacze subskrypcji Avast Cleanup Premium mogą określić stopień optymalizacji rozmiaru i jakości każdego zdjęcia.

Oryginał zdjęcia i jego zoptymalizowana wersja wyglądają na ekranie urządzenia bardzo podobnie. Jeśli chcesz jednak wydrukować zdjęcie, zalecamy zachowanie jego oryginalnej wersji w wyższej jakości.

Do czego służy funkcja Optymalizacja zdjęć?

Optymalizacja zdjęć to płatna funkcja aplikacji Avast Cleanup Premium for Android, która umożliwia dostosowanie sposobu optymalizacji zdjęć. Aby skorzystać z maksymalnej optymalizacji, ustaw rozmiar 0.75 x Ekran i kompresję Agresywne.

Aplikacje

Do czego służy funkcja Aplikacje?

Po naciśnięciu opcji Aplikacje na ekranie głównym Avast Cleanup sprawdza, które aplikacje na urządzeniu powodują znaczne użycie baterii, miejsca lub danych.

Ekran Aplikacje jest podzielony na następujące sekcje:

 • Przegląd aplikacji: Naciśnij opcję Zainstalowano, System lub Dane aplikacji, aby wyświetlić aplikacje zainstalowane na urządzeniu oraz ich dane, a także zarządzać nimi. Zainstalowane aplikacje nie są niezbędne do prawidłowego działania urządzenia i mogą zostać usunięte. Aplikacje systemowe są niezbędne do prawidłowego działania urządzenia i nie mogą zostać usunięte, można je jednak zahibernować, aby zwolnić dodatkową pamięć. Naciśnij opcję Magazyn plików, aby wyświetlić dane odnoszące się do poszczególnych aplikacji.
 • Aplikacje zużywające najwięcej zasobów: wskazuje aplikacje, które mogą przyczyniać się do nadmiernego zużycia danych i baterii.
 • Użycie: wyświetla aplikacje w oparciu o częstotliwość ich użytkowania. Możesz wyświetlić aplikacje Najrzadziej używane, Najczęściej używane i Nieużywane.
 • Uruchomiona: wyświetla liczbę aplikacji aktualnie uruchomionych w tle.
 • Wzrost zużycia danych: wyświetla aplikacje, które zajmują na urządzeniu więcej miejsca niż poprzednio.
 • Powiadomienia: wyświetla aplikacje, które wysyłają najwięcej powiadomień. Naciśnij ten panel, aby wyświetlić listę zawierającą Aplikacje przesyłające powiadomienia.
W celu umożliwienia śledzenia użycia danych może być konieczne nadanie aplikacji Avast Cleanup odpowiednich uprawnień:
 1. Po dotknięciu opcji Pokaż wszystko lub Zobacz wszystkie szczegóły pojawi się okno dialogowe uprawnień, w którym należy wybrać Udziel pozwolenia.
 2. Dotknij opcji Avast Cleanup.
 3. Dotknij suwaka obok opcji Zezwalaj na śledzenie użycia danych, aby zmienił ustawienie na  WŁ.

Avast Cleanup wyświetli czas używania każdej aplikacji. Informacje te przydają się podczas podejmowania decyzji o tym, które aplikacje można odinstalować z urządzenia.

Jak usunąć niechciane aplikacje z urządzenia?

 1. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Aplikacje. Zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające listę aplikacji wraz z informacją o ilości zajmowanego przez nie miejsca.
 2. Zaznacz jedną lub więcej aplikacji, a następnie dotknij ikony  Menu (wielokropek) w prawym dolnym rogu interfejsu.
 3. Dotknij kolejno opcji Usuń z urządzenia i Usuń, aby potwierdzić.

Dotknij kafelka Aplikacje w głównym interfejsie aplikacji, aby wyświetlić przydatne informacje o tym, którym aplikacjom poświęcasz najwięcej czasu.

Czy za pomocą aplikacji Avast Cleanup można usunąć aplikacje systemowe z urządzenia z systemem Android?

Nie. Avast Cleanup służy wyłącznie do usuwania aplikacji, które nie są niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. Dodatkowe miejsce można jednak zwolnić, przełączając aplikacje systemowe w stan hibernacji lub odinstalowując aktualizacje w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.

 1. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Aplikacje. Zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające listę aplikacji wraz z informacją o ilości zajmowanego przez nie miejsca.
 2. Dotknij karty System.
 3. Zaznacz jedną lub więcej aplikacji, a następnie dotknij ikony  Menu (wielokropek) w prawym dolnym rogu interfejsu.
 4. Dotknij opcji Odinstaluj aktualizacje lub Hibernuj.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nadać niezbędne uprawnienia

Co to są dane aplikacji i jakie są konsekwencje ich usunięcia z urządzenia z systemem Android?

Dane aplikacji są gromadzone i przechowywane (często niepotrzebnie) na urządzeniu podczas korzystania z określonych aplikacji. Avast Cleanup dla systemu Android wykrywa dane aplikacji, które można bezpiecznie usunąć z urządzenia. Przed usunięciem danych aplikacji zastanów się, jaki wpływ może mieć ta czynność na działanie aplikacji, której dotyczą dane. Przykładowo za każdym razem, gdy otwierasz aplikację Mapy Google, ponownie pobiera ona mapy offline usunięte przez aplikację Avast Cleanup, co może wpłynąć na wydajność. Usunięcie danych aplikacji w postaci plików OBB, które są często powiązane z dużymi grami, przynosi korzyść w postaci zwolnienia dużej ilości miejsca na urządzeniu bez usunięcia samej gry. Podczas gry może się jednak okazać konieczne ponowne zainstalowanie lub pobranie pliku OBB.

Jak usunąć dane aplikacji z urządzenia?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Aplikacje. Zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające listę aplikacji wraz z informacją o ilości zajmowanego przez nie miejsca.
 2. Dotknij karty Dane aplikacji.
 3. Zaznacz jeden lub więcej typów danych aplikacji, a gdy pojawi się ikona Usuń, dotknij jej.
 4. Dotknij opcji Usuń, aby potwierdzić.

Jeśli usuniesz plik danych aplikacji, zostaną usunięte wszystkie dane powiązane z wybraną aplikacją, w tym niestandardowe ustawienia i pliki OBB powiązane z dodatkowymi funkcjami wykupionymi w Google Play. Gdy usuniesz te pliki, aplikacja będzie się uruchamiała w domyślnej konfiguracji, bez dodatkowych funkcji.

Jak uporządkować aplikacje i ich dane w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

 1. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Aplikacje. Zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające listę aplikacji wraz z informacją o ilości zajmowanego przez nie miejsca.
 2. Dotknij karty Dane aplikacji.
 3. Aplikacje lub dane aplikacji zostaną domyślnie wyświetlone według rozmiaru. Aplikacje można także wyświetlić według nazwy lub użycia. Aby zmienić to ustawienie, dotknij ikony statystyk  w prawym górnym rogu.

Dlaczego pliki pamięci podręcznej aplikacji pojawiają się w sekcji danych aplikacji?

Elementy wyświetlane w tej sekcji ograniczają się do danych z najczęściej używanych aplikacji. Aplikacje te starannie przeanalizowano i wyselekcjonowano, aby zagwarantować, że ich usunięcie nie wpłynie negatywnie na działanie urządzenia. Przypominamy jednak, że zawsze warto zachowywać ostrożność przy usuwaniu danych aplikacji.

Przyspieszenie pamięci

Do czego służy funkcja Przyspieszenie pamięci?

Funkcja Przyspiesz urządzenie uniemożliwia aplikacjom działanie w tle w czasie, gdy nie są używane. Dzięki temu pamięć, która normalnie byłaby zajęta przez ten proces działający w tle, można zwolnić i wykorzystywać do innych celów.

 1. W głównym interfejsie aplikacji dotknij opcji Przyspiesz urządzenie, aby wyświetlić listę wszystkich aplikacji aktualnie uruchomionych na urządzeniu.
 2. Zaznacz aplikacje, które chcesz zatrzymać (domyślnie jedynie aplikacje systemowe nie są zaznaczone).
 3. Dotknij opcji Zahibernuj aplikacje, aby zatrzymać aplikacje. Zahibernowane aplikacje uruchomią się ponownie dopiero po ich ręcznym otwarciu.
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Przyspieszenie telefonu zostanie wyświetlona prośba o nadanie jednorazowego uprawnienia, dzięki któremu aplikacja Avast Cleanup będzie mogła hibernować aplikacje.

Do czego służy hibernacja aplikacji?

Przy pierwszym użyciu funkcji Przyspieszenie pamięci zostanie wyświetlony monit o nadanie jednorazowego uprawnienia, dzięki któremu będzie możliwa Hibernuj aplikacji przez aplikację Avast Cleanup. Zahibernowana aplikacja nie powoduje zwykle użycia pamięci, aż do momentu jej ponownego aktywnego otwarcia przez użytkownika. Jeśli zdecydujesz się pominąć tę czynność, Avast Cleanup mimo wszystko uniemożliwi wybranym aplikacjom działanie w tle, lecz mogą się one natychmiast ponownie wczytać i w dalszym ciągu zużywać pamięć.

 1. Dotknij opcji Przyspiesz urządzenie w interfejsie aplikacji i wybierz elementy, które chcesz zahibernować.
 2. Dotknij opcji Udziel pozwolenia, aby zezwolić aplikacji Avast Cleanup na hibernowanie aplikacji.
 3. Przewiń w dół i dotknij opcji Avast Cleanup w menu Dostępność urządzenia. Dotknij suwaka, aby zmienił ustawienie na  WŁ., a następnie naciśnij opcję OK, aby potwierdzić.
 4. Dotknij opcji Zahibernuj aplikacje w interfejsie funkcji Przyspieszenie pamięci.
Niektóre aplikacje mogą opuścić tryb hibernacji przed ich aktywnym otwarciem. Przykładowo, jeśli zahibernujesz aplikację Facebook Messenger, a następnie otworzysz aplikację Facebook, aplikacja Facebook Messenger wyjdzie z trybu hibernacji.

Jak długo działa funkcja Przyspieszenie pamięci?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy aplikacji Avast Cleanup nadano uprawnienia do hibernowania aplikacji. Zahibernowana aplikacja zwykle nie wpływa na użycie pamięci do czasu jej ponownego aktywnego otwarcia.

Czy mogę wybrać aplikacje, które nie będą podlegać działaniu funkcji Przyspieszenie pamięci?

Tak. Przy każdym użyciu funkcji Przyspieszenie pamięci wyświetlany jest monit o usunięcie zaznaczenia wszystkich aplikacji, które nie mają zostać objęte działaniem tej funkcji. Domyślnie zaznaczone są wszystkie aplikacje oprócz systemowych.

Czy zatrzymywanie aplikacji za pomocą funkcji Przyspieszenie pamięci może być niebezpieczne?

Nie. Aplikacje mobilne tworzy się w taki sposób, aby ich nagle zamknięcie nie powodowało problemów z ich działaniem, dlatego korzystanie z funkcji Przyspieszenie pamięci nie ma na nie negatywnego wpływu.

Bateria

Jakie są korzyści z funkcji oszczędzania baterii w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Battery Saver to dostępna w aplikacji Avast Cleanup Premium płatna funkcja, która pozwala wydłużyć czas działania baterii bez obniżania funkcjonalności urządzenia. Aby uzyskać dostęp do funkcji Battery Saver, naciśnij kolejno  Menu (trzy linie) ▸ Battery Saver.

Na ekranie głównym składnika Battery Saver możesz utworzyć Profile baterii, które ułatwiają zmianę zachowania urządzenia w zależności od lokalizacji. Można także utworzyć profil Niski poziom baterii, który będzie automatycznie zmieniał zachowanie urządzenia przy niskim poziomie naładowania baterii.

Profile można aktywować ręcznie lub skonfigurować je w taki sposób, aby aktywowały się automatycznie w określonych warunkach, na przykład po nawiązaniu połączenia z określoną siecią Wi-Fi.

Jak tworzyć profile baterii i zarządzać nimi w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Informacje o sposobie tworzenia profili baterii i zarządzania nimi w aplikacji Avast Cleanup zawiera następujący artykuł:

Funkcje premium

Co obejmuje subskrypcja aplikacji Avast Cleanup Premium?

Subskrypcja Avast Cleanup Premium dla systemu Android umożliwia korzystanie z następujących funkcji premium:

 • Automatyczne czyszczenie: umożliwia zaplanowanie okresowych sesji oczyszczania wykonywanych automatycznie bez przerywania działania.
 • Usuń reklamy: pozwala usunąć reklamy innych firm z aplikacji Avast Cleanup.
 • Optymalizator zdjęć: pozwala określić rozmiary i jakość zdjęć przy użyciu niestandardowych ustawień optymalizacji.
 • Bezpośrednia pomoc: pozwala skontaktować się z firmą Avast z poziomu aplikacji w celu uzyskania pomocy bezpośrednio od naszego zespołu obsługi klienta.
 • Motywy: pozwala wybrać schemat kolorów interfejsu aplikacji. Podczas gdy wszyscy użytkownicy mają dostęp do obszaru Motywy po obejrzeniu krótkiego filmu, użytkownicy wersji Avast Cleanup Premium mają nieograniczony dostęp do wszystkich motywów.
 • Oszczędzanie baterii: umożliwia tworzenie profili oszczędzania baterii w celu wydłużenia czasu działania baterii bez ograniczania funkcjonalności urządzenia. Podczas gdy wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tej funkcji w ramach 30-dniowego darmowego okresu próbnego, użytkownicy wersji Avast Cleanup Premium mogą cieszyć się nieograniczonym dostępem.

Przejdź na wersję Avast Cleanup Premium, dotykając Rozszerz w głównym interfejsie aplikacji.

Jakie funkcje są dostępne w innych płatnych wersjach aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Oprócz wersji Avast Cleanup Premium oferujemy także następujące płatne produkty:

Jak kupić i aktywować płatną wersję aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Płatne wersje aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android są dostępne jako aktualizacje z darmowej wersji Avast Cleanup. Aby kupić i aktywować płatną wersję, należy wykonać następujące czynności:

 1. Dotknij opcji Rozszerz w prawym górnym rogu interfejsu aplikacji.
 2. W zależności od preferowanego planu subskrypcji dotknij opcji Co miesiąc lub Co rok.
 3. Dotknij opcji Rozszerz pod nazwą wybranej płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup.
 4. Aby sfinalizować transakcję, wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Po sfinalizowaniu transakcji nastąpi automatyczna aktywacja płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup na Twoim urządzeniu. Zakupiona subskrypcja jest ważna na wszystkich urządzeniach, na których jest zainstalowana aplikacja Avast Cleanup i które są połączone z Twoim kontem Google.

Dostępne do kupienia płatne wersje zależą od regionu i określonych ograniczeń wynikających z przepisów. Mogą być dla Ciebie dostępne wybrane lub wszystkie pakiety subskrypcji oferowane przez firmę Avast.

Czy moja subskrypcja płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup jest ważna także w przypadku innych płatnych aplikacji firmy Avast?

Kupując aplikację Avast Cleanup Premium, otrzymujesz jedynie subskrypcję obejmującą tę konkretną aplikację. Wersje Avast Mobile Pro Plus, Ultimate i Ultimate Multi obejmują także subskrypcje innych płatnych aplikacji firmy Avast.

Co się stanie, jeśli zaktualizuję bieżącą subskrypcję do wersji Avast Mobile Pro Plus, Ultimate lub Ultimate Multi?

Po aktualizacji jednej płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup do innej (na przykład wersji Avast Cleanup Premium do wersji Avast Mobile Ultimate) Google Play automatycznie sprawdza, jaka część pierwotnej subskrypcji pozostała niewykorzystana. W ramach rekompensaty za wartość niewykorzystanej subskrypcji otrzymasz na ograniczony czas darmowy dostęp do nowego płatnego produktu. Oznacza to, że opłata nie zostanie naliczona natychmiast po aktywacji nowej płatnej subskrypcji. Długość okresu darmowego dostępu zależy od tego, jaka część pierwotnej subskrypcji pozostała niewykorzystana. Po upływie okresu darmowego dostępu zostanie uruchomiona nowa płatna subskrypcja i nastąpi obciążenie za wybrany plan subskrypcji. Płatności będą naliczane w cyklu rocznym lub miesięcznym. Data pierwszej płatności zostanie podana podczas aktualizacji subskrypcji.

Jak aktywować subskrypcję Avast Cleanup na innych urządzeniach?

Aktywacja płatnej subskrypcji Avast Cleanup na głównym urządzeniu z systemem Android następuje automatycznie podczas zakupu subskrypcji. Aby aktywować subskrypcję Avast Cleanup na innych urządzeniach z systemem Android, należy wykonać następujące czynności:

Wyszukiwanie kodu aktywacyjnego

 1. Upewnij się, że na głównym urządzeniu z systemem Android zalogowano się do Sklepu Google Play, korzystając z konta Google powiązanego z zakupem subskrypcji Pro Plus.
 2. Otwórz program Avast Cleanup, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia ▸ Subskrypcja.
 3. Kod aktywacyjny będzie widoczny w górnej części ekranu, poniżej szczegółów subskrypcji Pro Plus.

Aktywowanie aplikacji Avast Cleanup Premium dla systemu Android

 1. Na innym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup ze Sklepu Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Cleanup i naciśnij opcję Zaktualizuj teraz podczas odtwarzania samouczka. Jeśli pominiesz samouczek, wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Usuń reklamy.
 3. Dotknij ikony  Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Cleanup Premium poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security ze Sklepu Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i naciśnij opcję Zaktualizuj teraz podczas odtwarzania samouczka. Jeśli pominiesz samouczek, wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Usuń reklamy.
 3. Dotknij ikony  Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Mobile Security poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia ▸ Subskrypcja, zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Wyszukiwanie kodu aktywacyjnego

 1. Upewnij się, że na głównym urządzeniu z systemem Android zalogowano się do Sklepu Google Play, korzystając z konta Google powiązanego z zakupem subskrypcji Ultimate.
 2. Otwórz program Avast Cleanup, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia ▸ Subskrypcja.
 3. Kod aktywacyjny będzie widoczny w górnej części ekranu, poniżej szczegółów subskrypcji Ultimate.

Aktywowanie aplikacji Avast Cleanup Premium dla systemu Android

 1. Na innym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup ze Sklepu Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Cleanup i naciśnij opcję Zaktualizuj teraz podczas odtwarzania samouczka. Jeśli pominiesz samouczek, wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Usuń reklamy.
 3. Dotknij ikony  Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Cleanup Premium poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast Mobile Security Premium dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security ze Sklepu Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i naciśnij opcję Zaktualizuj teraz podczas odtwarzania samouczka. Jeśli pominiesz samouczek, wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Usuń reklamy.
 3. Dotknij ikony  Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Mobile Security Premium poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast SecureLine VPN ze Sklepu Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i naciśnij opcję Już masz? podczas odtwarzania samouczka. Jeśli pominiesz samouczek, wybierz kolejno opcje  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja ▸ Masz już subskrypcję?.
 3. Wybierz opcję Użyj kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast SecureLine VPN poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Wyszukiwanie kodu aktywacyjnego

 1. Upewnij się, że na głównym urządzeniu z systemem Android zalogowano się do Google Play, korzystając z konta Google powiązanego z zakupem subskrypcji Ultimate Multi.
 2. Otwórz program Avast Cleanup, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia ▸ Subskrypcja.
 3. Kod aktywacyjny będzie widoczny w górnej części ekranu, poniżej szczegółów subskrypcji Ultimate Multi.

Aktywowanie aplikacji Avast Cleanup Premium dla systemu Android

 1. Na innym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup ze Sklepu Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Cleanup i naciśnij opcję Zaktualizuj teraz podczas odtwarzania samouczka. Jeśli pominiesz samouczek, wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Usuń reklamy.
 3. Dotknij ikony  Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Cleanup Premium poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywowanie aplikacji Avast Mobile Security Premium dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security ze Sklepu Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i naciśnij opcję Zaktualizuj teraz podczas odtwarzania samouczka. Jeśli pominiesz samouczek, wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Usuń reklamy.
 3. Dotknij ikony  Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Mobile Security Premium poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast SecureLine VPN ze Sklepu Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i naciśnij opcję Już masz? podczas odtwarzania samouczka. Jeśli pominiesz samouczek, wybierz kolejno opcje  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja ▸ Masz już subskrypcję?.
 3. Wybierz opcję Użyj kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast SecureLine VPN poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywowanie aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu iOS

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem iOS pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast SecureLine VPN ze sklepu App Store.
 2. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i naciśnij opcję Już masz? podczas odtwarzania samouczka. Jeśli pominiesz samouczek, wybierz kolejno opcje  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja ▸ Masz już subskrypcję?.
 3. Wybierz opcję Wprowadź kod subskrypcji Avast.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji OK. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast SecureLine VPN poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje  Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja programu Avast Cleanup Premium dla systemu Windows

 1. Na komputerze z systemem Windows pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Cleanup Premium ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz program Avast Cleanup Premium, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Moje licencje.
 3. Wybierz opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywowanie programu Avast Premium Security dla systemu Windows

 1. Na komputerze z systemem Windows pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Premium Security ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz program Avast Premium Security, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Moje subskrypcje.
 3. Wybierz opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywowanie programu Avast SecureLine VPN dla systemu Windows

 1. Na komputerze z systemem Windows pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast SecureLine VPN ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz program Avast SecureLine VPN, a następnie wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Moje licencje.
 3. Kliknij Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Wprowadź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywowanie programu Avast Cleanup Premium dla komputerów Mac

 1. Na komputerze Mac pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Cleanup Premium ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz program Avast Cleanup Premium, a następnie na pasku menu wybierz kolejno opcje Avast Cleanup Premium ▸ Preferencje... ▸ Subskrypcja.
 3. Kliknij opcję Wprowadź kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Aktywuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Aktywowanie programu Avast Premium Security dla komputerów Mac

 1. Na komputerze Mac pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Security ze strony firmy Avast.
 2. Kliknij pozycję Aktywuj funkcje płatne lub otwórz Avast Security, a następnie wybierz kolejno Menu ▸ Aktywuj funkcje płatne.
 3. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Aktywuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywowanie programu Avast SecureLine VPN dla komputerów Mac

 1. Na komputerze Mac pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast SecureLine VPN ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz program Avast SecureLine VPN, a następnie na pasku menu wybierz kolejno opcje Avast SecureLine VPN ▸ Preferencje... ▸ Subskrypcja.
 3. Kliknij przycisk Aktywuj.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Aktywuj SecureLine. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Jak anulować subskrypcję Avast Cleanup w systemie Android?

Odinstalowanie aplikacji Avast Cleanup Premium z urządzenia z systemem Android nie powoduje anulowania subskrypcji. Wybrana metoda płatności będzie nadal obciążana, dopóki nie anulujesz subskrypcji. Aby anulować subskrypcję, należy się upewnić, że zalogowano się na konto Google, za pomocą którego kupiono tę subskrypcję. Następnie należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz Sklep Google Play na urządzeniu.
 2. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Konto.
 3. Dotknij opcji Subskrypcje, a następnie opcji Anuluj poniżej wybranej subskrypcji.
 4. Dotknij opcji Anuluj subskrypcję, aby potwierdzić.

Google Play potwierdzi anulowanie subskrypcji. Subskrypcja zostanie anulowana i ustanie z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Informacje ogólne

Jaki jest cel nadawania aplikacji Avast Cleanup uprawnień dostępu do danych użycia?

Po wybraniu na ekranie głównym aplikacji Avast Cleanup opcji Przyspiesz urządzenie aplikacja wyświetli przegląd zainstalowanych na urządzeniu aplikacji wraz z ich pobranymi danymi. Bez uprawnienia dostępu do danych użycia aplikacja Avast Cleanup nie mogłaby sortować aplikacji według użycia na urządzeniach z systemem Android w wersji 5 lub nowszej.

Czy muszę nadać aplikacji Avast Cleanup uprawnienia dotyczące zakupów w aplikacji?

Oprócz darmowej wersji aplikacji Avast Cleanup oferujemy także kilka płatnych wersji aplikacji, które zawierają szereg dodatkowych funkcji i możliwości. Jeśli postanowisz zamienić wersję darmową na płatną, uprawnienie dotyczące zakupów w aplikacji umożliwia Ci jej aktualizację. Nie obciążymy Cię żadnymi opłatami związanymi z aplikacją Avast Cleanup, chyba że przejdziesz do ekranu zakupu i podasz wszystkie informacje dotyczące płatności.

Do czego służy funkcja Ekran ładowania?

Funkcja Ekran ładowania wyświetla postęp ładowania i optymalizuje wydajność urządzenia przez zatrzymanie wszystkich zadań w tle. Gdy ten ekran jest aktywny, zobaczysz na nim przewidywany czas zakończenia ładowania, poziom procentowy naładowania baterii, a także Karta z pogodą.

Aby włączyć tę funkcję, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Ekran ładowania i naciśnij suwak, aby zmienił ustawienie na  WŁ.

Po włączeniu funkcji Ekran ładowania można wybrać następujące ustawienia:

 • Optymalizuj po rozpoczęciu ładowania: zezwól aplikacji Avast Cleanup na zatrzymanie wszystkich uruchomionych zadań na czas ładowania urządzenia.
 • Nie pokazuj podczas korzystania z urządzenia: podczas korzystania z urządzenia podłączonego do ładowarki nie będziesz otrzymywać monitów dotyczących opcji zwiększenia wydajności.
 • Ustawienia karty Pogoda:
  • Pokazuj informacje pogodowe: dotknij suwaka, aby włączyć lub wyłączyć kartę Pogoda.
  • Wybierz opcję Jednostki metryczne lub Jednostki imperialne.

Domyślnie ekran ładowania jest wyświetlany przy każdym ładowaniu urządzenia.

Jeśli na urządzeniu z systemem Android zainstalowano aplikację Avast Mobile Security, ustawienia funkcji Ekran ładowania należy konfigurować w aplikacji Avast Mobile Security. Jeśli na urządzeniu zainstalowano zarówno aplikację Avast Mobile Security, jak i Avast Battery Saver, ustawienia funkcji Ekran ładowania należy konfigurować w aplikacji Avast Battery Saver. Jeśli na urządzeniu nie zainstalowano żadnej z tych aplikacji, funkcją można zarządzać w obszarze ustawień aplikacji Avast Cleanup.

Jak zmienić schemat kolorów interfejsu użytkownika aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Najnowsza wersja aplikacji Avast Cleanup zawiera ustawienie Motywy pozwalające wybrać schemat kolorów interfejsu aplikacji. Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia i zmienić schemat kolorów, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Motywy.
 2. Dotknij kafelka schematu kolorów, który chcesz zastosować. Symbol kłódki na kafelku oznacza, że schemat kolorów jest dostępny dopiero po obejrzeniu krótkiego filmu. Użytkownicy wersji Avast Cleanup Premium mają dostęp do wszystkich motywów bez konieczności oglądania filmów.

Jak zarządzać ustawieniami aplikacji Avast Cleanup w systemie Android?

Aby uzyskać dostęp do ustawień w aplikacji Avast Cleanup, wybierz kolejno opcje Menu ▸ Ustawienia, a następnie wybierz kategorię, którą chcesz zarządzać. Dostępne są następujące ustawienia:

 • Preferencje analizy: wskaż aplikacji, które wskazówki dotyczące oszczędzania miejsca chcesz potraktować priorytetowo, gdy dotkniesz opcji Analiza urządzenia, Zdjęcia lub Aplikacje na ekranie głównym interfejsu aplikacji. Aby dostosować priorytet kategorii wskazówek, dotknij ikony obok kategorii i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij kafelek w górę lub w dół.
 • Optymalizacja zdjęć: To jest funkcja premium dostępna w aplikacji Avast Cleanup Premium. Dotknij opcji Optymalizacja zdjęć, aby dostosować optymalizację zdjęć.
 • Usuń reklamy: Ta opcja jest widoczna wyłącznie w darmowej wersji aplikacji Avast Cleanup. Dotknij ją, aby zaktualizować aplikację do płatnej wersji Avast Cleanup Premium i usunąć reklamy innych firm z aplikacji Avast Cleanup.
 • Powiadomienia: dotykaj poszczególnych typów przypomnień lub ostrzeżeń, aby je włączać lub wyłączać.
 • Wykrywanie w czasie rzeczywistym: dotknij opcji Wykrywanie w czasie rzeczywistym, aby włączyć wykrywanie starych plików APK oraz plików pozostałych po działaniu aplikacji.
 • Subskrypcja: wyświetl szczegóły subskrypcji i wybierz opcję Dowiedz się więcej, aby poznać dodatkowe pakiety subskrypcji oferowane w ramach aplikacji Avast Cleanup.
 • Ekran ładowania: określ sposób zachowania funkcji Ekran ładowania urządzenia.
 • Usługi w chmurze: połącz konto w usłudze przechowywania w chmurze (Dysk Google, Dropbox lub OneDrive) lub utwórz nowe konto. Możesz także zarządzać ustawieniami, które chcesz zastosować do procesów przesyłania do chmury.
 • Ustawienia prywatności: włącz lub wyłącz opcję udostępniania danych stronom trzecim.
 • O aplikacji: Zapoznaj się z Umową licencyjną użytkownika końcowego i sprawdź datę ostatniej aktualizacji skanera Avast Cleanup.

Ustawienia premium mają oznaczenie Premium. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji Avast Cleanup Premium, wybierz ustawienie Premium i dotknij opcji Zyskaj Cleanup Premium, aby przejść do ekranu zakupu.

Jak uporządkować elementy w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

 1. Aby wyświetlić elementy zapisane na urządzeniu, dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu interfejsu aplikacji i wybierz typ elementu.
 2. Aby ponownie uporządkować elementy, dotknij ikony statystyk  w prawym górnym rogu wybranej kategorii i wybierz preferowaną opcję.

Domyślnie elementy na urządzeniu, takie jak zdjęcia, filmy i innego rodzaju pliki, są uporządkowane według rozmiaru. Można je jednak uporządkować według następujących kryteriów:

 • Obrazy: rozmiar, nazwa, data ostatniej modyfikacji, data utworzenia, folder, stan przesyłania i możliwość optymalizacji lub jej brak.
 • Wideo: rozmiar, nazwa, data ostatniej modyfikacji, data utworzenia, folder lub stan przesyłania.
 • Audio: rozmiar, nazwa, data ostatniej modyfikacji, folder lub stan przesyłania.
 • Pliki: typ, rozmiar, nazwa, data ostatniej modyfikacji, folder lub stan przesyłania.
 • Aplikacje: użycie, rozmiar, nazwa.

Jak sprawdzić, która wersja aplikacji Avast Cleanup jest zainstalowana na urządzeniu z systemem Android?

Aby wyświetlić tę informację, wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia ▸ O aplikacji. Numer wersji będzie widoczny w obszarze Avast Cleanup.

Na ekranie O aplikacji można także wyświetlić informację o tym, kiedy ostatnio zaktualizowano skaner Avast Cleanup. Skaner Avast Cleanup jest regularnie aktualizowany w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności aplikacji. Gdy w aplikacji są wprowadzane ulepszenia, konfiguracja skanera jest automatycznie aktualizowana na urządzeniu (w tym celu zostaje pobrany niewielki plik), a data aktualizacji jest widoczna w sekcji Skaner zaktualizowano.

Jak wyrazić opinię o aplikacji lub poprosić o pomoc?

Jeśli chcesz przekazać opinię lub wyrazić swoje wsparcie i uznanie dla produktów mobilnych firmy Avast, skorzystaj z następujących możliwości:

 • Napisz ocenę w Google Play.
 • Powiadom znajomych o naszym oprogramowaniu za pośrednictwem Facebooka lub Twittera,
 • Opublikuj recenzję na forach poświęconych systemowi Android.

Aby uzyskać pomoc bezpośrednio od zespołu Avast lub przekazać mu opinię, wybierz kolejno opcje Menu ▸ Pomoc i uwagi i użyj jednej z następujących opcji:

 • Bezpośrednia pomoc: skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem w celu uzyskania pomocy i wsparcia (ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup Premium);
 • Często zadawane pytania: wybierz kategorię, aby wyświetlić listę często zadawanych pytań;
 • Dostęp do społeczności: odwiedź nasze forum, na którym możesz zadawać pytania dotyczące aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android i odpowiadać na pytania innych użytkowników;
 • Prześlij opinię do zespołu: wypełnij formularz opinii o aplikacji i wyślij go bezpośrednio do naszych programistów (ten formularz służy tylko do przesyłania opinii i nie możemy zagwarantować udzielenia odpowiedzi).

Jak wyłączyć reklamy innych firm w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Aby usunąć reklamy z aplikacji Avast Cleanup, zaktualizuj ją do wersji Avast Cleanup Premium. Jesteśmy przekonani, że obie wersje aplikacji wpłyną na znaczną poprawę wydajności Twojego urządzenia, jednak wersja Avast Cleanup Premium oferuje dodatkowe możliwości i funkcje i nie zawiera reklam innych firm. Aktualizację do wersji Avast Cleanup Premium można przeprowadzić, dotykając przycisku Rozszerz na ekranie głównym interfejsu aplikacji.

Jak wyłączyć wykrywanie plików pozostałych po działaniu aplikacji oraz starych plików APK?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia.
 2. Dotknij opcji Wykrywanie w czasie rzeczywistym.
 3. Dotknij kolejno opcji Wykrywanie pozostałości po aplikacjach i Wyłączone.
 4. Dotknij kolejno opcji Wykrywanie przestarzałych pakietów APK i Wyłączone.

Wykrywanie plików pozostałych po odinstalowaniu aplikacji i starych plików APK jest domyślnie Włączone. Zalecamy pozostawienie tych funkcji włączonych, ponieważ umożliwiają aplikacji Avast Cleanup zwolnienie maksymalnej ilości miejsca na urządzeniu.

Jak zrezygnować z przesyłania anonimowych danych firmie Avast?

Avast Cleanup dla systemu Android gromadzi anonimowe statystyki użytkowania i raporty o błędach, dzięki którym możemy ulepszać naszą aplikację. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w gromadzeniu anonimowych danych:

 1. Wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia.
 2. Dotknij opcji Ustawienia prywatności.
 3. Dotknij suwaka obok opcji Udostępniaj dane użycia stronom trzecim w celu analizy, aby zmienił ustawienie na  WYŁ.

Czy Avast oferuje inne aplikacje, z używania których mogę uzyskać korzyści?

Firma Avast opracowała następujące aplikacje poprawiające zabezpieczenia i wydajność urządzeń mobilnych oraz chroniące użytkowników przed hakerami i złodziejami:

 • Avast Mobile Security: Zabezpiecz telefon i tablet za pomocą naszej darmowej aplikacji Avast Mobile Security, która zawiera antywirusa i ochronę przed zagrożeniami związanymi z siecią Wi-Fi. Wbudowana funkcja Anti-Theft umożliwia zlokalizowanie i śledzenie utraconego lub skradzionego urządzenia na mapie za pomocą internetowej funkcji śledzenia urządzenia mobilnego, która wykorzystuje technologię GPS i inne metody triangulacyjne.
 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i łatwo loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast Mobile Security: Skanuj sieć Wi-Fi pod kątem luk w zabezpieczeniach, korzystaj z sieci VPN, by bezpiecznie przeglądać sieć, blokuj niechciane połączenia typu spam, chroń zdjęcia i obrazy, a także otrzymuj powiadomienia w przypadku wykrycia przez nas wycieku online hasła do konta e-mail.
 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i łatwo loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast Cleanup 4.x dla systemu Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami