Zdalne sterowanie utraconym lub skradzionym urządzeniem z systemem Android przy użyciu funkcji Anti-Theft aplikacji Avast Mobile Security

Funkcja Anti-Theft w aplikacji Avast Mobile Security umożliwia nawiązanie połączenia z urządzeniem, które zostało zgubione lub skradzione, i uruchomienie na nim w sposób zdalny kilku poleceń z poziomu Konta Avast. Zdalne sterowanie utraconym urządzeniem jest możliwe tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • Urządzenie jest włączone i połączone z Internetem.
 • Funkcja Anti-Theft jest włączona na urządzeniu.
 • Urządzenie jest sparowane z Kontem Avast.
Nie można sparować urządzenia z Kontem Avast ani włączyć funkcji Anti-Theft, nie mając dostępu do tego urządzenia.

Dostęp do funkcji Anti-Theft za pośrednictwem Konta Avast

Aby sterować utraconym urządzeniem w sposób zdalny, wykonaj na innym urządzeniu kroki opisane poniżej, aby uzyskać dostęp do sekcji Anti-Theft Konta Avast.

 1. Otwórz stronę https://id.avast.com/sign-in w przeglądarce internetowej.
 2. Wprowadź poświadczenia Konta Avast i kliknij opcję Kontynuuj.
 3. Kliknij kafelek Anti-Theft.
 4. Wybierz utracone urządzenie.
 5. Wybierz odpowiednie polecenie z jednej z następujących grup:
  1. Panelu poleceń
  2. Listy poleceń

Panel poleceń

Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami poniżej, aby uzyskać instrukcje umożliwiające wysyłanie poleceń funkcji Anti-Theft wymienionych w panelu poleceń:

Użycie polecenia Zlokalizuj to najprostszy i najszybszy sposób na zlokalizowanie urządzenia przy użyciu GPS. Avast Anti-Theft oferuje dwie opcje śledzenia:

 • Śledź urządzenie: wysyła wiele poleceń w celu monitorowania zmian w lokalizacji urządzenia. Można wybrać częstotliwość otrzymywania informacji o lokalizacji urządzenia.
 • Zażądaj lokalizacji: wysyła polecenie raz, aby uzyskać bieżącą lokalizację urządzenia.
 

Wysyłanie polecenia Zlokalizuj po raz pierwszy:

 1. W panelu poleceń wybierz polecenie Zlokalizuj.
 2. Na wyświetlonym ekranie wybierz preferowaną opcję śledzenia.
 3. W przypadku polecenia Śledź urządzenie użyj menu rozwijanego, aby określić częstotliwość otrzymywania aktualizacji lokalizacji, a następnie kliknij opcję Zapisz, aby wysłać polecenie.
 4. Uzyskaj dostęp do danych lokalizacji odebranych na Koncie Avast za pośrednictwem obszaru Powiadomienia.
 

Wysyłanie kolejnego polecenia Zlokalizuj:

 1. W panelu poleceń wybierz polecenie Zlokalizuj.
 2. Mapa załaduje się automatycznie, pokazując ostatnią znaną lokalizację urządzenia. Kliknij preferowaną opcję śledzenia w prawym górnym rogu, aby zaktualizować mapę z ostatnią lokalizacją urządzenia.
 3. W przypadku polecenia Śledź urządzenie użyj menu rozwijanego, aby określić częstotliwość otrzymywania aktualizacji lokalizacji, a następnie kliknij opcję Zapisz, aby wysłać polecenie.
 4. Kliknij ikonę tabeli , aby otworzyć współrzędne GPS i sprawdzić lokalizację urządzenia, w tym szerokość i długość geograficzną, a także informacje dotyczące dokładności.

Aby wyłączyć polecenie Zlokalizuj, kliknij opcję Zlokalizuj w panelu poleceń, a następnie kliknij opcję Wstrzymaj śledzenie urządzenia w prawym górnym rogu ekranu mapy.

Dokładność zależy od mocy sygnału oraz od tego, czy urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału GPS.

Wysłanie polecenia Utracone powoduje oznaczenie zgubionego urządzenia jako utraconego. Funkcje wymienione poniżej są domyślnie włączone i aktywują się, gdy urządzenie zostanie oznaczone jako utracone:

 • Zablokuj urządzenie: uniemożliwia intruzom uzyskanie dostępu do urządzenia.
 • Alarm dźwiękowy: aktywuje alarm dźwiękowy na urządzeniu, aby powiadomić o jego położeniu.
 • Pułapka zdjęciowa: robi zdjęcie złodziejowi i nagrywa minutowy plik dźwiękowy przydatny do identyfikacji intruza.
 • Ostatnia znana lokalizacja: wysyła ostatnią znaną lokalizację urządzenia, gdy bateria się rozładowuje.
Funkcje Pułapka zdjęciowaOstatnia znana lokalizacja są dostępne tylko w płatnej wersji programu Avast Mobile Security.

Aby oznaczyć urządzenie jako utracone:

 1. Wybierz pozycję Oznacz jako utracone w panelu poleceń.
 2. Upewnij się, że jest otwarta karta Utracone, a następnie kliknij opcję Wyślij.
 3. Uzyskaj dostęp do danych odebranych na Koncie Avast za pośrednictwem obszaru Powiadomienia.

Aby wyłączyć polecenie Utracone, wprowadź kod PIN Avast na znalezionym urządzeniu. Możesz także wybrać na swoim Koncie Avast kolejno opcje Oznacz jako utracony ▸ Odnaleziony, a następnie kliknąć opcję Wyślij.

Polecenie Alarm dźwiękowy wyzwala głośny alarm dźwiękowy na utraconym urządzeniu.

Aby wysłać polecenie Alarm dźwiękowy:

 1. W panelu poleceń wybierz polecenie Alarm dźwiękowy.
 2. Upewnij się, że wybrano kartę Włącz alarm dźwiękowy, i kliknij przycisk Wyślij, aby wyzwolić dźwięk syreny na urządzeniu, które zostało zagubione lub ukradzione.

Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, wprowadź kod PIN Avast na znalezionym urządzeniu. Możesz także wybrać na swoim Koncie Avast kolejno opcje Alarm dźwiękowy ▸ Wyłącz alarm dźwiękowy, a następnie kliknąć opcję Wyślij.

Polecenie Zablokuj pozwala zdalnie zablokować utracone urządzenie, aby nie było można uzyskać do niego dostępu bez kodu PIN Avast.

Aby wysłać polecenie Zablokuj:

 1. Wybierz pozycję Zablokuj w panelu poleceń.
 2. Upewnij się, że wybrano kartę Zablokuj, i kliknij przycisk Wyślij, aby zablokować urządzenie.

Aby odblokować urządzenie, wprowadź kod PIN Avast na znalezionym urządzeniu. Możesz także wybrać na swoim Koncie Avast kolejno opcje Zablokuj ▸ Odblokuj, a następnie kliknąć opcję Wyślij.

Lista poleceń

Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami poniżej, aby uzyskać instrukcje umożliwiające wysyłanie poleceń funkcji Anti-Theft znajdujących się na liście poleceń:

Funkcje Nagraj dźwiękZrób zdjęcie są dostępne tylko w płatnej wersji programu Avast Mobile Security.

Użycie polecenia Wyczyść powoduje wyczyszczenie wszystkich danych z urządzenia i zainicjowanie procedury przywracania ustawień fabrycznych.

Po wysłaniu tego polecenia nie ma możliwości cofnięcia jego działania.

Aby wysłać polecenie Wyczyść:

 1. Wybierz pozycję Wyczyść z listy poleceń.
 2. Kliknij przycisk Wyślij, aby wyczyścić wszystkie dane z urządzenia. Po wysłaniu tego polecenia nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia.

Polecenie Nagraj audio wykorzystuje mikrofon urządzenia do nagrywania dźwięku, który jest wysyłany na Konto Avast.

Aby wysłać polecenie Nagraj audio:

 1. Wybierz z listy polecenie Nagraj audio.
 2. Użyj menu rozwijanego, aby zmienić Czas nagrania. Jeśli czas nagrania nie zostanie zmieniony, funkcja Anti-Theft będzie nagrywać przez 1 minutę (czas domyślny). Jeśli zaznaczysz opcję Użyj aktywacji dźwiękiem, program Anti-Theft będzie nasłuchiwać otoczenia urządzenia przez czas określony w parametrze Maksymalny czas wykrywania dźwięku i automatycznie zaczyna nagrywanie, gdy wykryje dźwięk.
 3. Kliknij przycisk Wyślij, aby włączyć nagrywanie lub nasłuchiwanie otoczenia urządzenia przez funkcję Anti-Theft.
 4. Uzyskaj dostęp do danych odebranych na Koncie Avast za pośrednictwem obszaru Powiadomienia.

Polecenie Zrób zdjęcie pozwala zrobić zdjęcie przednim lub tylnym aparatem urządzenia, a następnie wysłać je na Konto Avast.

Aby wysłać polecenie Zrób zdjęcie:

 1. Wybierz z listy polecenie Zrób zdjęcie.
 2. Opcjonalnie można zezwolić funkcji Anti-Theft na robienie zdjęć przednim aparatem zamiast tylnym lub zrobienie zdjęcia dopiero przy następnym włączeniu telefonu. Kliknij przycisk Wyślij.
 3. Uzyskaj dostęp do danych odebranych na Koncie Avast za pośrednictwem obszaru Powiadomienia.

Uzyskiwanie dostępu do danych odbieranych na Koncie Avast

Kiedy wysyłasz polecenia Zlokalizuj, Oznacz jako utracony, Nagraj audio lub Zrób zdjęcie, urządzenie wysyła dane do sekcji Powiadomienia Konta Avast.

Aby uzyskać dostęp do danych odebranych na Koncie Avast:

 1. W panelu po lewej stronie wybierz odpowiednie urządzenie i kliknij opcję Informacje.
 2. Wybierz kartę Powiadomienia.
 3. W sekcji Komunikat kliknij ikonę obok odpowiedniego powiadomienia, aby wyświetlić lub pobrać dane.
  1. Odebrano aktualizację pozycji: Ten plik zawiera dane zainicjowane poleceniami Oznacz jako utraconyZlokalizuj. Aby pobrać dane lokalizacji, kliknij ikonę pinezki GPS. Pojawi się mapa z ostatnią znaną lokalizacją urządzenia. Kliknij ikonę tabeli , aby otworzyć współrzędne GPS i sprawdzić lokalizację urządzenia, w tym szerokość i długość geograficzną, a także informacje dotyczące dokładności. W razie potrzeby dane te można podać policji.
  2. Odebrano plik audio: Ten plik zawiera dane zainicjowane poleceniami Oznacz jako utraconyNagraj audio. Aby pobrać plik audio, kliknij ikonę ↓ pobierz. Pobieranie pliku rozpocznie się automatycznie, a plik zostanie domyślnie zapisany w folderze Pobrane.
  3. Odebrano obraz: Ten plik zawiera zdjęcie zainicjowane poleceniami Oznacz jako utraconyZrób zdjęcie. Aby pobrać zdjęcie, kliknij ikonę ↓ pobierz. Pobieranie pliku rozpocznie się automatycznie, a plik zostanie domyślnie zapisany w folderze Pobrane.
Otrzymywane powiadomienia mogą się różnić w zależności od wersji aplikacji Avast Mobile Security oraz od ustawień funkcji Anti-Theft.

Dostosowywanie działania polecenia Utracone

Możesz określić, które funkcje mają być włączone po oznaczeniu urządzenia jako utraconego, przy użyciu jednej z poniższych metod:

 • Avast Mobile Security: Naciśnij ikonę  Menu (trzy linie) na ekranie głównym aplikacji Avast Mobile Security. Wybierz opcję Anti-Theft, a następnie dostosuj ustawienia w obszarze Gdy urządzenie zostanie oznaczone jako UTRACONE.
 • Sekcja Anti-Theft na Koncie Avast: Wybierz odpowiednie urządzenie w panelu po lewej stronie ekranu funkcji Anti-Theft. Kliknij kolejno opcje Ustawienia ▸ Anti-Theft, a następnie dostosuj ustawienia w obszarze Zachowanie modułu ochrony. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić zmiany.
 • Avast Anti-Theft dla systemu Android
 • Avast Mobile Security 6.x dla systemu Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami