Avast Anti-Theft — Często zadawane pytania

Anti-Theft to funkcja aplikacji Avast Mobile Security, która służy do ochrony prywatnych danych na urządzeniu i pomaga je znaleźć w przypadku kradzieży lub zgubienia. Funkcję Anti-Theft można skonfigurować do automatycznego wykonywania pewnych działań, na przykład aktywacji alarmu dźwiękowego w przypadku wykrycia niezaufanej karty SIM. Dodatkowo dowolnym utraconym lub skradzionym urządzeniem można sterować zdalnie za pośrednictwem poleceń SMS lub Konta Avast, które pozwala śledzić urządzenie i zablokować lub wyczyścić dane prywatne.

Pierwsze kroki

Jak uzyskać dostęp do funkcji Anti-Theft?

Najnowsza wersja funkcji Anti-Theft jest dostępna w aplikacji Avast Mobile Security. Aby rozpocząć korzystanie z tej funkcji:

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację Avast Mobile Security z Google Play. Więcej informacji o instalacji zawiera następujący artykuł:
 2. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji dostępnych w ramach funkcji Anti-Theft aplikacji Avast Mobile Security, zaktualizuj swoją aplikację do wersji płatnej, np. Avast Mobile Security Pro. Więcej informacji o aktualizacji do wersji płatnej Avast Mobile Security zawiera następujący artykuł:
 3. Na ekranie głównym aplikacji Avast Mobile Security Pro kliknij kolejno opcje Menu w lewym górnym rogu i wybierz Anti-Theft, aby otworzyć tę funkcję.

Dlaczego niektóre opcje funkcji Anti-Theft są obecnie dostępne wyłącznie w płatnych wersjach aplikacji Avast Mobile Security?

Następujące funkcje zdecydowaliśmy się uwzględnić wyłącznie w płatnych wersjach aplikacji Avast Mobile Security:

 • Wykonanie zdjęcia złodziejowi, gdy wpisze nieprawidłowy kod PIN.
 • Zablokowanie urządzenia po zmianie karty SIM.
 • Potajemne nagrywanie dźwięku z otoczenia, w którym znajduje się telefon.

Dzięki termu użytkownicy otrzymują wszystkie najważniejsze funkcje ochrony urządzenia w jednej aplikacji, my natomiast mamy możliwość wspierania ciągłego rozwoju wszystkich funkcji oferowanych w ramach aplikacji Avast Mobile Security.

Mam samodzielną wersję aplikacji Anti-Theft. Czy muszę ją odinstalować?

Jeśli aplikację Anti-Theft pobraną z Google Play masz już zainstalowaną na urządzeniu, w dalszym ciągu można z niej korzystać. Nadal możesz za darmo korzystać ze wszystkich funkcji. Ta aplikacja nie otrzymuje jednak nowych aktualizacji i nie jest już dostępna do pobrania w Google Play. Zalecamy wszystkim użytkownikom rozpoczęcie korzystania z nowej funkcji Anti-Theft dostępnej w ramach płatnej wersji aplikacji Avast Mobile Security w celu zapewnienia aktualności i ochrony urządzenia.

Jakie dodatkowe opcje funkcji Anti-Theft są dostępne w płatnych wersjach aplikacji Avast Mobile Security?

Funkcja Anti-Theft dostępna w płatnej wersji aplikacji Avast Mobile Security oferuje trzy dodatkowe funkcje:

 • Wykonanie zdjęcia złodziejowi, gdy wpisze nieprawidłowy kod PIN.
 • Zablokowanie urządzenia po zmianie karty SIM.
 • Potajemne nagrywanie dźwięku z otoczenia, w którym znajduje się telefon.

Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, należy zaktualizować aplikację Avast Mobile Security.

Funkcje i ustawienia

Co to jest przechowywanie w chmurze?

Gdy urządzenie zostanie oznaczone jako utracone przy użyciu polecenia LOST, funkcja Anti-Theft automatycznie wykonuje zdjęcie potencjalnego złodzieja i nagrywa plik dźwiękowy, aby pomóc w zlokalizowaniu urządzenia. Aby wysłać zdjęcie i nagrany plik audio na Dysk Google:

 1. Otwórz funkcję Anti-Theft i przewiń w dół do pozycji Gdy urządzenie zostanie oznaczone jako UTRACONE.
 2. Dotknij opcji Pamięć w chmurze na Pułapkę zdjęciową i nagrania.
 3. Wybierz opcję Dysk Google.

Domyślnie pliki te są wysyłane wyłącznie na Konto Avast. Opcję wysyłania plików na Dysk Google można również włączyć na Koncie Avast dla starszych wersji funkcji Anti-Theft, które nie uwzględniają w aplikacji funkcji przechowywania w chmurze.

Do czego służy funkcja Zgłaszaj status SMS-em?

Gdy ta funkcja jest włączona, funkcja Anti-Theft może wysłać ze zgubionego lub skradzionego urządzenia wiadomość potwierdzającą pomyślne wysłanie wiadomości SMS. Wiadomość SMS zostanie odesłana na urządzenie, z którego polecenie zostało pierwotnie wysłane. Funkcja ta pozwala także funkcji Anti-Theft wysłać informacje o lokalizacji telefonu na urządzenie, z którego pierwotnie wysłano polecenie LOCATE Opcję tę można włączyć, wybierając kolejno opcje Anti-TheftZgłaszaj status SMS-em.

Co to jest zabezpieczenie kodu PIN?

Zabezpieczenie kodu PIN powoduje, że urządzenie zostaje oznaczone jako utracone, jeśli kod PIN programu Avast zostanie wpisany nieprawidłowo osiem razy. Zabezpieczenie kodu PIN można włączyć ręcznie, wybierając kolejno opcje Anti-TheftZabezpieczenie kodu PIN.

Do czego służy funkcja Zablokuj przy zmianie karty SIM?

Jeśli aktywujesz zabezpieczenie karty SIM, urządzenie automatycznie blokuje się w przypadku wykrycia zmiany karty SIM. Jest to szczególnie przydatne, jeśli potencjalny złodziej próbuje włożyć do urządzenia inną kartę SIM. Zabezpieczenie karty SIM można włączyć ręcznie, wybierając kolejno opcje Anti-TheftZablokuj przy zmianie karty SIM.

Co to jest wiadomość na ekranie blokady?

W tej sekcji można przygotować wiadomość (na przykład ostrzeżenie lub dane kontaktowe), która będzie widoczna na ekranie blokady w przypadku utraty lub kradzieży telefonu. Wybierz kolejno opcje Anti-TheftKomunikat na ekranie blokady, a następnie wprowadź wybraną wiadomość i dotknij przycisku Zapisz.

Do czego służy sekcja "Kontrola internetowa w witrynie my.avast.com"?

Podczas procesu aktywacji funkcja Anti-Theft prosi użytkownika o zalogowanie się na Konto Avast w celu skonfigurowania Kontroli internetowej, która w przypadku utraty urządzenia umożliwia sterowanie nim przez przeglądarkę internetową innego urządzenia. Jeśli opcję tę pominięto w czasie konfiguracji lub jeśli chcesz zarządzać kontem, wybierz kolejno opcje Anti-TheftPołączenie z kontem Avast i zaloguj się.

Do czego służy sekcja "PIN i wzór"?

W tym obszarze można zmienić kod PIN ustawiony podczas procesu aktywacji. Do zmiany wymagany jest bieżący kod PIN. Wybierz kolejno opcje Anti-TheftPIN i wzór. Możesz wybrać opcję Zmień PIN lub Ustaw wzór albo włączyć funkcję Odblokuj czytnikiem linii papilarnych.

Do czego służy opcja Zdalne sterowanie przez SMS?

Ta funkcja zawiera polecenia SMS, które umożliwiają zdalne sterowanie urządzeniem. Wybrane polecenia można wysłać bezpośrednio z innego telefonu z zainstalowaną płatną wersją aplikacji Avast Mobile Security — potrzebny jest tylko docelowy numer telefonu i powiązany kod PIN. Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz kolejno opcje Anti-TheftZdalne sterowanie przez SMS.

Więcej informacji o funkcji Zdalne sterowanie przez SMS zawiera następujący artykuł:

Co to jest Historia poleceń?

W tej sekcji można sprawdzić historię poleceń odbieranych i wysyłanych przez urządzenie. Aby wyświetlić listę, wybierz kolejno opcje Anti-TheftHistoria poleceń.

Do czego służy sekcja "Gdy urządzenie zostanie oznaczone jako UTRACONE"?

W tej sekcji można określić zachowanie poszczególnych aplikacji po oznaczeniu urządzenia jako UTRACONE. Można wybrać swoje preferowane funkcje:

 • Zablokuj urządzenie: urządzenie zostanie zablokowane.
 • Włącz alarm dźwiękowy: nastąpi automatyczne włączenie alarmu dźwiękowego.
 • Włącz funkcję Pułapka zdjęciowa: aparat zrobi zdjęcie potencjalnemu złodziejowi.
 • Włącz funkcję Ostatnia znana lokalizacja: aplikacja rejestruje ostatnią znaną lokalizację urządzenia przed wyczerpaniem się baterii.

Te ustawienia mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy urządzenie oznaczono jako utracone. Urządzenie można oznaczyć jako utracone, korzystając z poleceń SMS lub z Konta Avast. Wszystkie opcje są domyślnie włączone w celu zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony w przypadku utraty lub kradzieży urządzenia. Aby wyłączyć dowolne z wymienionych ustawień, wybierz kolejno opcje Anti-TheftGdy urządzenie zostanie oznaczone jako UTRACONE.

Pytania ogólne

Jak zdalnie sterować utraconym lub skradzionym urządzeniem przy użyciu funkcji Anti-Theft?

Funkcja Anti-Theft oferuje kilka poleceń, których można użyć w celu zlokalizowania telefonu, zabezpieczenia znajdujących się na nim danych lub identyfikacji potencjalnego złodzieja. Więcej informacji zawiera następujący artykuł:

Czy zapomniany kod PIN programu Avast można zresetować?

Ze względów bezpieczeństwa funkcja Anti-Theft nie wysyła kodu PIN programu Avast na nasze serwery. Nie istnieje także klucz główny. Istnieją jednak dwa sposoby na zresetowanie kodu PIN.

 1. Po wyświetleniu monitu o podanie bieżącego kodu PIN w aplikacji Avast Mobile Security dotknij ikony menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Resetuj PIN.
 2. Dotknij przycisku Dalej, aby potwierdzić adres e-mail.
 3. Wpisz hasło do konta Google i dotknij przycisku Dalej.
 4. Jeśli funkcja Anti-Theft poprosi o uprawnienia, dotknij opcji Włącz.
 5. Wpisz nowy kod PIN, a następnie wpisz go ponownie, aby potwierdzić.
 1. Zaloguj się na Konto Avast połączone z urządzeniem.
 2. Wybierz urządzenie.
 3. Wybierz kolejno opcje UstawieniaAnti-Theft.
 4. Wpisz kod PIN, a następnie wpisz go ponownie, aby potwierdzić.
 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić zmiany.

Więcej informacji zawiera następujący artykuł:

 • Avast Anti-Theft dla systemu Android
 • Avast Mobile Security 6.x
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami