Aktywowanie aplikacji Avast SecureLine VPN w systemie iOS

Subskrypcja kupiona w aplikacji Avast SecureLine VPN jest aktywowana automatycznie na urządzeniu z systemem iOS, na którym została kupiona. Subskrypcję kupioną za pośrednictwem innego kanału sprzedaży Avast lub w ramach oferty z innym produktem Avast trzeba aktywować ręcznie. Aby używać swojej subskrypcji Avast SecureLine VPN na innym urządzeniu, należy ją także aktywować ręcznie. Liczba urządzeń, na których można aktywować produkt, zależy od kupionej subskrypcji.

Przed wykonaniem procedury aktywacji opisanej w tym artykule sprawdź, czy na urządzeniu z systemem iOS jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Avast SecureLine VPN. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Aktywowanie aplikacji Avast SecureLine VPN na urządzeniu z systemem iOS

Jeśli po raz pierwszy aktywujesz subskrypcję programu Avast SecureLine, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby aktywować subskrypcję przy użyciu kodu aktywacyjnego.

W zależności od metody zakupu Twój kod aktywacyjny może znajdować się w różnych miejscach. Na przykład w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, na karcie aktywacyjnej lub w innym produkcie Avast. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób znaleźć kod aktywacyjny, zapoznaj się z następującym artykułem:

 
 1. Dotknij ikony SecureLine na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. U dołu ekranu naciśnij pozycję Już masz?.
 3. Wybierz opcję Wprowadź kod aktywacyjny.
 4. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem ze wszystkimi myślnikami) w polu tekstowym i naciśnij opcję Kontynuuj, aby ukończyć aktywację.
 5. Subskrypcja aplikacji Avast SecureLine VPN zostanie aktywowana. Dotknij opcji OK, aby potwierdzić.

Jeśli urządzenie z systemem iOS zostało zmienione lub zresetowane, można użyć tej opcji, aby ponownie aktywować aplikację Avast SecureLine VPN za pośrednictwem konta w sklepie App Store, przy użyciu którego dokonano zakupu subskrypcji.

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcja aplikacji Avast SecureLine VPN została kupiona za pośrednictwem sklepu App Store.

Aby ponownie aktywować program Avast SecureLine VPN przy użyciu sklepu App Store:

 1. Zaloguj się do sklepu App Store, używając tego samego konta Apple ID, za pomocą którego kupiono subskrypcję Avast SecureLine VPN. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do artykułu:
 2. Dotknij ikony SecureLine na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 3. U dołu ekranu naciśnij pozycję Już masz?.
 4. Wybierz opcję Przywróć ze sklepu App Store. Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast SecureLine VPN ze sklepu App Store i aktywuje ją.
 5. Subskrypcja aplikacji Avast SecureLine VPN zostanie aktywowana. Dotknij opcji OK, aby potwierdzić.

Rozwiązywanie problemów z aktywacją

W niektórych przypadkach synchronizacja subskrypcji może potrwać do 24 godzin od zakupu. Jeśli po upływie tego czasu subskrypcja nadal nie jest aktywna, przeczytaj następujący artykuł:

 • Avast SecureLine VPN 6.x dla systemu iOS
 • Apple iOS 10.3 lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami