Aktywowanie aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu iOS

Subskrypcja kupiona w aplikacji Avast SecureLine VPN jest aktywowana automatycznie na urządzeniu z systemem iOS, na którym została kupiona. Subskrypcję kupioną za pośrednictwem innego kanału sprzedaży Avast, na przykład w Sklepie Avast lub w ramach oferty z innym produktem Avast, trzeba aktywować ręcznie. Aby używać swojej subskrypcji Avast SecureLine VPN na innym urządzeniu, należy ją także aktywować ręcznie. Liczba urządzeń, na których można aktywować produkt, zależy od kupionej subskrypcji.

Przed wykonaniem procedury aktywacji opisanej w tym artykule sprawdź, czy na urządzeniu z systemem iOS jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Avast SecureLine VPN. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Znajdowanie kodu aktywacyjnego

Standardową metodą ręcznej aktywacji subskrypcji Avast SecureLine VPN jest użycie kodu aktywacyjnego (czasem nazywanego kuponem lub kodem subskrypcji). Kod aktywacyjny można znaleźć w następujących miejscach:

 • Aplikacja Avast SecureLine VPN: jeśli subskrypcja została kupiona za pośrednictwem aplikacji Avast SecureLine VPN na urządzeniu mobilnym.
 • Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia: jeśli subskrypcja została kupiona w Sklepie Avast lub w innym produkcie Avast na komputerze PC lub Mac.
 • Inna aplikacja Avast: jeśli subskrypcja została kupiona za pośrednictwem innej aplikacji Avast na urządzeniu mobilnym.
Poniższe instrukcje dotyczą subskrypcji kupionej na urządzeniu z systemem iOS. Jeśli subskrypcja została kupiona na urządzeniu z systemem Android, zapoznaj się z następującym artykułem:
 1. Zaloguj się do sklepu iTunes/App Store, używając tego samego konta Apple ID, za pomocą którego kupiono aplikację Avast SecureLine VPN. Instrukcje, jak to sprawdzić, znajdują się w następującym artykule:
 2. Dotknij ikony Avast SecureLine VPN na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć aplikację.
 3. Wybierz pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego)Subskrypcja.
 4. Zapisz swój Kod aktywacyjny.
 1. Otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Przewiń do sekcji kodu aktywacyjnego w wiadomości e-mail. Zapisz kod aktywacyjny lub skopiuj go do schowka:
  • Dotknij tekstu i przytrzymaj.
  • Dotknij uchwytów wyróżnienia i przeciągnij, aby zaznaczyć cały kod aktywacyjny.
  • Dotknij opcji Kopiuj w wyświetlonym menu.

Aby znaleźć kod aktywacyjny w aplikacji, w której kupiono subskrypcję, zapoznaj się z odpowiednim artykułem:

Aktywowanie aplikacji Avast SecureLine VPN na urządzeniu z systemem iOS

 1. Dotknij ikony Avast SecureLine VPN na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć aplikację.
 2. Dotknij kolejno opcji Wybierz subskrypcję i Masz już subskrypcję?.
 3. Wybierz pozycję Wprowadź kod subskrypcyjny Avast.
 4. Wprowadź kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji OK, aby ukończyć aktywację. Aby znaleźć kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
 5. Subskrypcja aplikacji Avast SecureLine VPN zostanie aktywowana. Dotknij opcji OK, aby potwierdzić.

Inne opcje

Avast SecureLine VPN umożliwia także wybranie innych opcji aktywacji:

 • Przywróć z iTunes: Jeśli urządzenie z systemem iOS zostało zmienione lub zresetowane, można użyć tej opcji, aby ponownie aktywować aplikację Avast SecureLine VPN za pośrednictwem konta sklepu iTunes/App Store, przy użyciu którego dokonano zakupu.
 • Przywróć za pomocą konta Avast: Jeśli subskrypcję kupiono w Sklepie Avast lub w innym produkcie Avast na komputerze PC lub Mac, można użyć tej opcji, aby aktywować aplikację Avast SecureLine VPN za pomocą konta Avast zarejestrowanego dla tego samego adresu e-mail, którego użyto podczas zakupu subskrypcji. Jeśli subskrypcja została kupiona w aplikacji Avast SecureLine VPN, najpierw należy połączyć się z kontem Avast przy użyciu urządzenia, za pomocą którego dokonano zakupu, a następnie aktywować aplikację Avast SecureLine VPN na innych urządzeniach, używając tej opcji.
Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcja aplikacji Avast SecureLine VPN została kupiona za pośrednictwem sklepu iTunes/App Store.
 1. Zaloguj się do sklepu iTunes/App Store, używając tego samego konta Apple ID, za pomocą którego kupiono aplikację Avast SecureLine VPN. Instrukcje, jak to sprawdzić, znajdują się w następującym artykule:
 2. Dotknij ikony Avast SecureLine VPN na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć aplikację.
 3. Dotknij kolejno opcji Wybierz subskrypcję i Masz już subskrypcję?.
 4. Wybierz pozycję Przywróć z iTunes. Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję Avast SecureLine VPN ze sklepu iTunes/App Store i aktywuje ją.
 5. Subskrypcja aplikacji Avast SecureLine VPN zostanie aktywowana. Dotknij opcji Gotowe, aby potwierdzić.
 • Avast SecureLine VPN 5.x dla systemu iOS
 • Apple iOS 5.1 lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami