Aktywowanie programu Avast Premier przy użyciu pliku licencji

Po zakupie programu Avast Premier na adres e-mail podany podczas transakcji wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem i plikiem licencji. Wykonaj poniższą procedurę, aby aktywować program Avast Premier przy użyciu pliku licencji po zainstalowaniu oprogramowania na komputerze.

Jeśli program Avast Premier nie został jeszcze zainstalowany na komputerze, odpowiednie instrukcje znajdziesz w następującym artykule:

Jeśli zamiast pliku licencji masz kod aktywacyjny, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jeśli nie możesz znaleźć pliku licencji, poproś o kopię.

Aktywuj Avast Premier

Aby automatycznie dodać plik licencji do programu Avast Premier, wykonaj procedurę Metoda preferowana. Jeśli podczas dodawania pliku wystąpi błąd lub chcesz zapisać plik w określonej lokalizacji na komputerze, wykonaj procedurę Metoda alternatywna.

 1. Otwórz otrzymaną od firmy Avast wiadomość e-mail z potwierdzeniem i plikiem licencji programu Avast Premier.
 2. Pobierz załączony do wiadomości plik License.avastlic.
 3. Otwórz plik License.avastlic.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik License.avastlic, aby go zapisać.
 5. Wybierz znaną lokalizację, w której ma zostać zapisany plik (np. pulpit), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 6. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i kliknij przycisk Ustawienia.
 7. W lewym panelu kliknij kartę Subskrypcja, a następnie kliknij opcję Wprowadź plik licencyjny w jednym z obszarów interfejsu użytkownika:
  • W sekcji Avast Premier:
  • W górnej części ekranu Subskrypcja:
 8. Znajdź plik License.avastlic i kliknij przycisk Otwórz.
 9. W wyświetlonym oknie dialogowym programu Avast Premier kliknij przycisk Aktywuj.
 10. Kliknij przycisk OK.

Aby sprawdzić, czy subskrypcja jest aktywna, otwórz interfejs użytkownika programu Avast i przejdź do opcji Ustawienia ▸ Subskrypcja. Upewnij się, że widoczny jest komunikat Twoja subskrypcja jest aktywna..

 • Avast Premier 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy