Moduł usuwania danych osobowych — często zadawane pytania

Co to jest Moduł usuwania danych osobowych?

Moduł usuwania danych osobowych zmienia sposób, w jaki reklamodawcy internetowi gromadzą i przechowują dane na temat Twojej aktywności w Internecie. Moduł umożliwia Ci wycofanie zgody na gromadzenie Twoich danych w Internecie, a więc na stosowanie praktyk, dzięki którym firmy zyskują dostęp do Twoich wrażliwych danych osobowych. Wycofując swoją zgodę na takie praktyki, zyskujesz pewność, że firmy mogą uzyskiwać dostęp wyłącznie do zanonimizowanych danych, które nie mogą zostać powiązane konkretnie z Twoją osobą. Taki mechanizm określa się mianem odpowiedzialnego gromadzenia danych. Więcej informacji na temat odpowiedzialnego gromadzenia danych można znaleźć w sekcjach następujących pytań w tym artykule:

Moduł usuwania danych osobowych pozwala Ci wycofać zgodę na inwazyjne gromadzenie Twoich danych w Internecie. Korzystając z niego, możesz zmienić sposób, w jaki Twoje dane będą gromadzone i przechowywane w przyszłości. Takie działanie nie powoduje jednak usunięcia danych z bazy danych reklamodawców internetowych.

Jak działa Moduł usuwania danych osobowych?

Gdy klikniesz kafelek Moduł usuwania danych osobowych po raz pierwszy, zobaczysz monit z prośbą o zainstalowanie rozszerzenia przeglądarki Avast Bezpieczne Surfowanie w każdej z zainstalowanych przeglądarek. Po zakończeniu instalacji rozpocznie się skanowanie pod kątem aktywnych reklamodawców internetowych, którzy mogą wykorzystywać w niewłaściwy sposób Twoje dane osobowe. Moduł umożliwia również wycofanie zgody na inwazyjne i nieodpowiedzialne gromadzenie danych.

Kafelek Moduł usuwania danych osobowych na pulpicie nawigacyjnym programu Avast BreachGuard pokazuje bieżący stan tej funkcji:

 • Aktywne: Rozszerzenie przeglądarki Avast Online Security należy zainstalować dla co najmniej jednej przeglądarki internetowej. Jego zadaniem jest aktywne skanowanie pod kątem reklamodawców internetowych, którzy mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.
 • Nieaktywny: Rozszerzenie przeglądarki Avast Online Security nie jest jeszcze zainstalowane dla żadnej z Twoich przeglądarek internetowych, dlatego oprogramowanie Avast nie może powstrzymywać reklamodawców internetowych przed korzystaniem z Twoich danych osobowych w niewłaściwy sposób.

Kim są reklamodawcy internetowi?

Reklamodawcy internetowi to duże firmy, które gromadzą informacje na Twój temat, śledząc Twoją aktywność w Internecie. Twoje dane osobowe służą do utworzenia dokładnego profilu, który zawiera informacje o Twoich zainteresowaniach, wieku, wyznaniu, problemach zdrowotnych, przychodzie, wydatkach i zwyczajach zakupowych. Reklamodawcy internetowi gromadzą ogromne kolekcje profilów osobowych i sprzedają je innym firmom.

Takie postępowanie nie tylko stanowi naruszenie Twojej prywatności ale także zagrożenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, jako że przechowywane przez te podmioty dane są narażone na naruszenia zabezpieczeń danych. Jeśli zabezpieczenia Twoich danych osobowych zostaną naruszone, dostęp do danych będą mogły uzyskać nieupoważnione strony trzecie, co niesie za sobą ryzyko, że dane zostaną wykorzystane w niewłaściwy sposób.

Jak rozpocząć korzystanie z Modułu usuwania danych osobowych?

Aby rozpocząć korzystanie z Modułu usuwania danych osobowych, musisz zainstalować rozszerzenie przeglądarki Avast Online Security dla każdej używanej przeglądarki internetowej.

Wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz program Avast BreachGuard i kliknij kafelek Moduł usuwania danych osobowych. Program Avast BreachGuard wyświetli listę wszystkich przeglądarek internetowych zainstalowanych na Twoim urządzeniu.
 2. Kliknij przycisk Instaluj obok przeglądarki internetowej. Zostanie otwarte nowe okno przeglądarki.
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować rozszerzenie Avast Bezpieczne Surfowanie dla swojej przeglądarki internetowej.
 4. Po zakończeniu instalacji kliknij ikonę zielonej tarczy  widoczną po prawej stronie paska adresu, aby otworzyć moduł Avast Bezpieczne Surfowanie. Jeśli widzisz ikonę szarej tarczy , przed kliknięciem ikony przejdź na stronę internetową.

  Google Chrome: W celu przypięcia rozszerzenia do paska adresu może być konieczne kliknięcie opcji rozszerzenia (ikona puzzla) i wybranie ikony Przypnij obok modułu Avast Bezpieczne Surfowanie.
 5. Po otwarciu modułu Avast Online Security kliknij opcję Skanuj dostępnych reklamodawców w obszarze Gromadzenie danych do celów reklamowych. Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlona liczba zidentyfikowanych reklamodawców.
 6. Kliknij Uaktywnij rezygnację.
 7. Powtórz powyższe kroki dla każdej przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu.

Zidentyfikowani reklamodawcy internetowi nie mogą już gromadzić ani wykorzystywać w niewłaściwy sposób Twoich wrażliwych danych osobowych. Moduł Avast Online Security kontynuuje skanowanie pod kątem pozostałych reklamodawców online.

Po zidentyfikowaniu nowych reklamodawców internetowych automatycznie skontaktujemy się z nimi w Twoim imieniu w celu upewnienia się, że zaprzestaną oni wykorzystywać w niewłaściwy sposób Twoje wrażliwe dane osobowe.

Korzystając z Modułu usuwania danych osobowych, możesz zmienić sposób, w jaki Twoje dane będą gromadzone i przechowywane w przyszłości. Takie działanie nie powoduje jednak usunięcia danych z bazy danych reklamodawców internetowych.

Czy Moduł usuwania danych osobowych blokuje reklamy?

Moduł usuwania danych osobowych nie służy do blokowania reklam. Po zainstalowaniu rozszerzenia przeglądarki możesz nadal widzieć w przeglądarce internetowej reklamy odnoszące się do wyszukiwanych przez Ciebie produktów i usług.

Moduł usuwania danych osobowych umożliwia Ci wycofanie zgody na gromadzenie Twoich danych w Internecie, a więc na stosowanie praktyk, dzięki którym firmy zyskują dostęp do Twoich wrażliwych danych osobowych. Wycofując swoją zgodę na takie praktyki, zyskujesz pewność, że firmy mogą uzyskiwać dostęp wyłącznie do zanonimizowanych danych, które nie mogą zostać powiązane konkretnie z Twoją osobą. Taki mechanizm określa się mianem odpowiedzialnego gromadzenia danych. Więcej informacji na temat odpowiedzialnego gromadzenia danych można znaleźć w sekcjach następujących pytań w tym artykule:

Na czym polega odpowiedzialne gromadzenie danych?

Odpowiedzialne gromadzenie danych działa w następujący sposób:

 1. Reklamodawca internetowy przypisuje Twojej przeglądarce anonimowy numer identyfikacyjny.
 2. Numer identyfikacyjny Twojej przeglądarki zostaje umieszczony w wielu ogólnych kategoriach zainteresowań. Są one wybierane w oparciu o strony internetowe, które odwiedzasz, lub dane demograficzne osób korzystających z Twoich ulubionych aplikacji.
 3. Internetowi reklamodawcy opierają się na posiadanych informacjach w celu określenia Twoich preferencji. Opierają się przy tym na kategoriach zainteresowań powiązanych z numerem identyfikacyjnym Twojej przeglądarki.

Proces ten nie wymaga od sprzedawcy posiadania żadnej konkretnej wiedzy na Twój temat.

Firmy, które stosują praktyki odpowiedzialnego gromadzenia danych, nie wykorzystują Twoich danych do tworzenia profilu użytkownika (taki proces określa się czasem mianem profilowania). Poza tym, odpowiedzialne gromadzenie danych nigdy nie obejmuje informacji osobowych ani wrażliwych, takich jak imię, nazwisko, wiek czy stan cywilny.

Jak mogę zaktualizować dane dotyczące mojej lokalizacji?

Moduł usuwania danych osobowych nie będzie działać skutecznie, jeśli nie podasz swojej dokładnej lokalizacji. Zalecamy wybór kraju zamieszkanego przez Ciebie obecnie lub w przeszłości.

Aby zaktualizować swoją lokalizację:

 1. Otwórz program Avast BreachGuard i wybierz kolejno opcje  Menu ▸ Ustawienia.
 2. Kliknij kartę Lokalizacja.
 3. Użyj menu rozwijanego Wybierz kraj, aby wybrać swoją bieżącą lokalizację.

Moduł usuwania danych osobowych wyświetla opcje ochrony danych osobowych dostępne w wybranej przez Ciebie lokalizacji.

Moduł usuwania danych osobowych dostępny w programie Avast BreachGuard dla komputerów Mac jest dostępny wyłącznie dla użytkowników zamieszkujących na terytorium USA, Kanady lub Meksyku. Nie zalecamy korzystania z tej funkcji osobom, które nie mieszkają obecnie lub nie mieszkały wcześniej w żadnej z tych lokalizacji.

Dlaczego Moduł usuwania danych osobowych nie jest dostępny w mojej lokalizacji?

Procedura przesłania żądania usunięcia danych osobowych różni się w zależności od regionu oraz od wymogów poszczególnych brokerów danych. Obecnie nie jesteśmy w stanie skontaktować się z brokerami danych z lokalizacji innych niż USA, Kanada i Meksyk.

Czy mogę korzystać z klienta VPN do uzyskiwania dostępu do Modułu usuwania danych osobowych?

Jeśli Moduł usuwania danych osobowych ma status niedostępny, możesz uzyskać dostęp do tej funkcji, nawiązując za pomocą klienta VPN połączenie z lokalizacją na terenie USA, Kanady lub Meksyku. Zalecamy jednak korzystanie z tej opcji wyłącznie użytkownikom, którzy mieszkają obecnie lub zamieszkiwali wcześniej na terenie jednego z tych krajów. Korzystanie z Modułu usuwania danych osobowych nie jest możliwe bez podania prawidłowego adresu w wybranym kraju.

 • Avast BreachGuard 21.x dla systemu Windows
 • Avast BreachGuard 1.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami