Avast SecureLine VPN dla systemu Android i iOS — wprowadzenie

Aplikacja Avast SecureLine VPN umożliwia łączenie się z Internetem za pośrednictwem bezpiecznych serwerów VPN Avast, które chronią połączenie i zapewniają prywatność.

W tym artykule przyjęto założenie, że na urządzeniu jest już zainstalowana i aktywowana najnowsza wersja aplikacji Avast SecureLine VPN. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Łączenie się z siecią VPN

Z aplikacji Avast SecureLine VPN można korzystać w dowolnym momencie, aby połączenie z Internetem było bardziej bezpieczne i prywatne. Jej użycie jest szczególnie zalecane w przypadku połączenia z publiczną lub niezabezpieczoną siecią Wi-Fi.

Aby połączyć się z Avast SecureLine VPN:

 1. Naciśnij ikonę Avast SecureLine na ekranie głównym urządzenia. Zostanie uruchomiona aplikacja.
 2. Naciśnij opcję Połącz.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij przycisk OK, aby przyznać aplikacji Avast SecureLine VPN uprawnienie do skonfigurowania połączenia VPN.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, możesz opcjonalnie nacisnąć opcję Aktywuj automatyczne łączenie, aby zezwolić na automatyczne łączenie aplikacji Avast SecureLine VPN. Ewentualnie naciśnij ikonę X w lewym górnym rogu, aby wrócić do ekranu głównego aplikacji.
Zachowaniem funkcji Łącz automatycznie możesz zarządzać w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:
 1. Naciśnij ikonę SecureLine na ekranie głównym urządzenia. Zostanie uruchomiona aplikacja.
 2. Naciśnij opcję Połącz.
 3. Naciśnij opcję Wyraź zgodę i kontynuuj, aby potwierdzić, że akceptujesz nasze Zasady tworzenia dzienników i warunki korzystania.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij opcję KontynuujZezwól, aby przyznać aplikacji Avast SecureLine VPN uprawnienie do skonfigurowania połączenia VPN.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, możesz nacisnąć opcję Aktywuj łączenie automatyczne, aby zezwolić na automatyczne łączenie aplikacji Avast SecureLine VPN. Alternatywnie naciśnij ikonę X w prawym górnym rogu, aby wrócić do ekranu głównego aplikacji.
Zachowaniem funkcji Łącz automatycznie możesz zarządzać w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Masz teraz połączenie z domyślnym serwerem usługi Avast SecureLine VPN. Jeśli chcesz, możesz połączyć się z inną lokalizacją.

Łączenie się z inną lokalizacją

Avast SecureLine VPN używa serwerów znajdujących się w różnych lokalizacjach. Oznacza to, że można pominąć ograniczenia związane z położeniem geograficznym i korzystać z ulubionej zawartości podczas podróży. Domyślnie połączenie jest nawiązywane z punktem Optymalna lokalizacja.

Aby połączyć się z inną lokalizacją:

 1. Naciśnij opcję Optymalna lokalizacja u dołu ekranu głównego aplikacji.
 2. Naciśnij preferowany kraj i miasto, aby zmienić lokalizację.
 1. Naciśnij opcję Optymalna lokalizacja u dołu ekranu głównego aplikacji.
 2. Naciśnij preferowany kraj i miasto, aby zmienić lokalizację.

Twoja lokalizacja serwera została zmieniona.

Dodawanie sieci zaufanych

Zaufane sieci Wi-Fi są wykluczone z ustawień funkcji Automatyczne łączenie. Aplikacja Avast SecureLine VPN nie jest włączana automatycznie, gdy aktywne jest połączenie z siecią zaufaną.

Aby dodać sieć zaufaną:

 1. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.
 2. Naciśnij pozycję Łącz automatycznie, a następnie naciśnij biały suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
 3. Naciśnij opcję Zaufane sieci.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij opcję Zezwalaj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przyznać aplikacji dostęp do lokalizacji Twojego urządzenia.
 5. Naciśnij ikonę + (plus) obok sieci Wi-Fi, aby dodać ją do sieci zaufanych.
 1. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.
 2. Naciśnij opcję Łącz automatycznie.
 3. Jeśli funkcja Automatyczne łączenie jest ustawiona na wartość Nigdy, wybierz preferowaną opcję, aby włączyć Automatyczne łączenie.
 4. Naciśnij opcję Zaufane sieci.
 5. Naciśnij ikonę + (plus) obok sieci Wi-Fi, aby dodać ją do sieci zaufanych.

Wykluczanie aplikacji z połączenia VPN

Split Tunneling pozwala uniemożliwić niektórym aplikacjom łączenie się z Internetem przez serwery VPN firmy Avast, nawet jeśli aplikacja Avast SecureLine VPN jest włączona. Możesz na przykład wykluczyć z połączenia VPN aplikację poczty e-mail, aby móc wysyłać i odbierać wiadomości e-mail ze swojej prawdziwej lokalizacji, a jednocześnie nadal mieć dostęp do treści online bez ograniczeń w preferowanej przeglądarce internetowej.

Aby wykluczyć aplikacje:

 1. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.
 2. Naciśnij pozycję Split Tunneling, a następnie naciśnij biały suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
 3. Domyślnie zaznaczone są wszystkie aplikacje. Usuń zaznaczenie wszystkich aplikacji, które chcesz wykluczyć z połączenia Avast SecureLine VPN.

Podczas korzystania z wykluczonej aplikacji połączenie nie jest szyfrowane, a rzeczywista lokalizacja jest widoczna.

Dalsze zalecenia

Aby dowiedzieć się więcej o produkcie Avast SecureLine VPN, zapoznaj się z następującym artykułem:

 • Avast SecureLine VPN 6.x dla systemu Android
 • Avast SecureLine VPN 6.x dla systemu iOS
 • Google Android 6.0 (Lollipop, API 23) lub nowszy
 • Apple iOS 12.0 lub nowszy
 • Zgodność z iPhone’ami oraz urządzeniami iPad i iPod touch

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami