Avast Cleanup dla systemu Android — Często zadawane pytania

Avast Cleanup dla systemu Android to aplikacja mobilna, która pomaga poprawić wydajność urządzenia i zwolnić miejsce, usuwając niepotrzebne multimedia, pliki oraz aplikacje i ich dane. Elementy te można przenieść do chmury i/lub usunąć z urządzenia. Można także zoptymalizować zdjęcia, tak by zajmowały mniej miejsca.

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na popularne pytania dotyczące funkcji, ustawień i ogólnych informacji o korzystaniu z aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android.

Pobieranie i instalacja

Jakie są wymagania systemowe aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android można zainstalować i uruchomić na każdym urządzeniu z systemem Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszym.

Jeśli korzystasz z niestandardowego systemu (tzw. "custom ROM-u"), aplikacja może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących tego problemu za pośrednictwem stron pomocy technicznej Avast.

Aplikacja Avast Cleanup nie jest obsługiwana i nie można jej zainstalować ani uruchomić w systemach Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, Bada, WebOS ani w systemach operacyjnych innych niż Android. Ta aplikacja nie działa na urządzeniach iPhone ani iPad.

Jak pobrać i zainstalować aplikację Avast Cleanup w systemie Android?

Aplikację Avast Cleanup dla systemu Android można pobrać z Google Play.

 1. Otwórz stronę Google Play z ekranu głównego urządzenia z systemem Android i wyszukaj Avast Cleanup.
 2. Otwórz stronę Avast Cleanup w wynikach wyszukiwania.
 3. Dotknij opcji Zainstaluj, a jeśli zostanie wyświetlone pytanie o uprawnienia, wybierz opcję Akceptuj.
 4. Po zakończeniu instalacji dotknij opcji Otwórz, aby uruchomić aplikację.
 5. Dotknij opcji Zacznij, a następnie wybierz opcję Kontynuuj z reklamami, aby w dalszym ciągu korzystać z darmowej wersji aplikacji Avast Cleanup, lub dotknij opcji Zaktualizuj teraz, aby uzyskać wersję Avast Cleanup Pro i korzystać z dodatkowych możliwości i funkcji.

Aplikacja Avast Cleanup dla systemu Android jest teraz zainstalowana i gotowa do użycia.

Jeśli napotykasz problemy z bieżącą instalacją aplikacji Avast Cleanup, zalecamy, aby ją całkowicie odinstalować i ponownie zainstalować, powtarzając opisane powyżej czynności.

Te czynności mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez dostawcę. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jak odinstalować aplikację Avast Cleanup z systemu Android?

Aby odinstalować aplikację, wyszukaj Avast Cleanup w Google Play i dotknij opcji Odinstaluj na ekranie informacji o aplikacji.

Jeśli wystąpią problemy z odinstalowywaniem aplikacji, należy wykonać następujące dodatkowe czynności:

 1. Z głównego ekranu urządzenia z systemem Android otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Aplikacje, a następnie opcję Avast Cleanup.
 3. Dotknij opcji Wymuś zatrzymanie.
 4. W sekcji Pamięć dotknij opcji Wyczyść dane i Wyczyść pamięć podręczną.
 5. Wybierz opcję Odinstaluj, a następnie dotknij przycisku OK, aby potwierdzić.

Aplikacja Avast Cleanup nie będzie już zainstalowana na urządzeniu z systemem Android.

Te czynności mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez dostawcę.

Szybkie oczyszczanie

Do czego służy funkcja Szybkie oczyszczanie?

Avast Cleanup dla systemu Android usuwa z urządzenia niepotrzebne pliki w celu zwolnienia miejsca. Po dotknięciu kafelka Szybkie oczyszczanie na ekranie głównym aplikacji zobaczysz typy elementów, z których można oczyścić urządzenie. Elementy podzielono na dwie grupy:

 • Można usunąć bez obaw: starannie wybrane dane, które z całą pewnością nadają się do usunięcia, takie jak miniatury, pakiety APK, pliki pozostałe po odinstalowaniu aplikacji, a także pliki widocznej, ukrytej i udostępnianej pamięci podręcznej. Poza kategorią Miniatury wszystkie inne są domyślnie zaznaczone jako nadające się do bezpiecznego oczyszczania.
 • Zastanów się, czy usunąć: dane, które mogą być dla Ciebie cenne. Zalecamy sprawdzenie elementów ujętych w tej grupie i zaznaczenie tylko tych, które nadają się do usunięcia. Domyślnie żadne elementy nie są wybrane i nie zostaną usunięte, o ile ręcznie nie zaznaczysz ich do usunięcia.
 • Nie ma możliwości przywrócenia elementów usuniętych w procesie Szybkiego oczyszczania, dlatego należy zachować ostrożność podczas usuwania elementów z obszaru Zastanów się, czy usunąć.
 • Aby usunąć pliki ukrytej pamięci podręcznej z urządzenia z systemem Android 6 lub nowszym, najpierw należy zezwolić aplikacji Avast Cleanup na przeprowadzenie Dogłębnego czyszczenia.

Czy można dostosować typy plików przetwarzane podczas Szybkiego oczyszczania?

Aby skonfigurować Szybkie oczyszczanie w taki sposób, by nie uwzględniało typów elementów, które nie mają być usuwane z urządzenia, należy wykonać następujące czynności:

 1. Dotknij opcji Szybkie oczyszczanie na ekranie głównym Avast Cleanup.
 2. Dotknij pola obok typu elementów, aby usunąć jego zaznaczenie i mieć pewność, że nie będą one przetwarzane podczas oczyszczania. Zaznaczone elementy są domyślnie poddawane oczyszczeniu.
 3. Dotknij strzałki w dół obok typu elementu, aby wyświetlić określone elementy na urządzeniu. Dotknij pola obok konkretnego elementu, aby usunąć jego zaznaczenie i mieć pewność, że nie będzie on przetwarzany podczas oczyszczania.
Wszystkie typy plików z obszaru Można usunąć bez obaw starannie wybrano, aby z całą pewnością nadawały się do usunięcia. Zalecamy zachowanie ostrożności podczas usuwania elementów z obszaru Zastanów się, czy usunąć.

Co zrobić, aby mieć pewność, że ważne pliki nie zostaną usunięte podczas Szybkiego oczyszczania?

Funkcję Szybkie oczyszczanie starannie opracowano tak, by usuwała wyłącznie te dane, które z całą pewnością nadają się do usunięcia, takie jak łatwe do zastąpienia pliki systemowej pamięci podręcznej lub już zainstalowane pliki APK. W razie wątpliwości w menu Szybkie oczyszczanie można wskazać konkretne elementy i typy plików, które mają być przetwarzane.

Czy pliki usunięte podczas Szybkiego oczyszczania można przywrócić?

Plików usuniętych podczas Szybkiego oczyszczania nie można przywrócić. Ta funkcja służy do usuwania wyłącznie niepotrzebnych danych, takich jak pliki systemowej pamięci podręcznej i już zainstalowane pliki APK.

Dlaczego na przycisku funkcji Szybkie oczyszczanie widać tak małą ilość miejsca, które można zwolnić?

Jeśli w ostatnim czasie przeprowadzono Szybkie oczyszczanie, ilość takiego miejsca może być niewielka, ponieważ aplikacje nie zdążyły jeszcze wygenerować kolejnych danych nadających się do usunięcia. Kolejną przyczyną mogło być usunięcie zaznaczenia niektórych elementów w menu Szybkie oczyszczanie, przez co są one ignorowane podczas oczyszczania. W razie wątpliwości należy sprawdzić elementy zaznaczone do uwzględnienia w oczyszczaniu.

Dlaczego Szybkie oczyszczanie przebiega powoli lub zatrzymuje się w połowie operacji?

Podczas skanowania aplikacja Avast Cleanup sprawdza kilka poziomów w głąb folderów, by wyszukać na urządzeniu wszystkie pliki nadające się do usunięcia. W zależności od liczby elementów wymagających przeskanowania przez aplikację Avast Cleanup oraz mocy obliczeniowej urządzenia skanowanie może trwać od kilku sekund do kilku minut. Jeśli podczas skanowania aplikacja wykryje szczególnie złożony folder, na pasku postępu skanowania zostanie wyświetlone powiadomienie.

Dlaczego kategoria Miniatury nie jest domyślnie zaznaczona?

Miniatury to małe wersje zdjęć używane do podglądu. Usunięcie miniatur podczas Szybkiego oczyszczania pozwala zwolnić dużą ilość miejsca na niektórych urządzeniach, a jedynie niewielką na innych. Z tego powodu ta kategoria jest domyślnie niezaznaczona. Można sprawdzić skuteczność działania tej opcji na swoim urządzeniu i zdecydować, czy opcję tę zaznaczyć, czy też nie.

Do czego służy funkcja Automatyczne oczyszczanie?

Automatyczne czyszczenie to płatna funkcja dostępna w aplikacji Avast Cleanup Pro dla systemu Android. Umożliwia aplikacji uruchamianie regularnych sesji oczyszczania bez potrzeby ich każdorazowej ręcznej aktywacji. Aby skonfigurować Automatyczne oczyszczanie, należy wykonać następujące czynności:

 1. Dotknij opcji Automatyczne czyszczenie w interfejsie aplikacji. Jeśli nie masz jeszcze wykupionej subskrypcji aplikacji Avast Cleanup Pro, zobaczysz monit o jej wykupienie przed rozpoczęciem konfiguracji funkcji Automatyczne oczyszczanie.
 2. Aby włączyć tę funkcję, dotknij suwaka, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY.
 3. Określ, jak często ma być przeprowadzane oczyszczanie (co 24 godziny, co 48 godzin, co 72 godziny czy co tydzień) i jaką minimalną ilość miejsca, chcesz zwolnić.

Jeśli włączysz opcję Powiadom mnie o zakończeniu czyszczenia, będziesz otrzymywać informację po zakończeniu każdego kolejnego automatycznego oczyszczania.

Przesyłanie do chmury

Co to jest "chmura" i które usługi przechowywania w chmurze obsługuje aplikacja Avast Cleanup dla systemu Android?

Chmura to wirtualna przestrzeń magazynowania danych, w której można przechowywać pliki, takie jak zdjęcia, filmy i dokumenty. Wielu dostawców oferuje usługi przechowywania w chmurze. Korzystając z aplikacji Avast Cleanup, można się łączyć z usługami takimi jak Dysk Drive, Dropbox i OneDrive oraz bezpośrednio przesyłać do nich pliki i multimedia ze swojego urządzenia.

Konto w aplikacji może być jednocześnie połączone z wieloma kontami w usłudze Dysk Google, jednym kontem Dropbox i jednym kontem OneDrive. Aby się połączyć, należy wybrać kolejno opcje MenuUstawieniaUsługi w chmurze.

Jak dodać element do kolejki przesyłania do chmury?

Aby przesłać element na konto usługi przechowywania w chmurze, należy wykonać następujące czynności:

 1. Dotknij ikonę Menu w lewym górnym rogu interfejsu aplikacji.
 2. Dotknij kolejno opcji Pliki graficzne, Aplikacje, Audio, Wideo lub Pliki (w zależności od typu przesyłanego elementu).
 3. Wybierz elementy, które chcesz przesłać, dotknij opcji Menu (wielokropek) w prawym dolnym rogu i wybierz opcję Przenieś do chmury.
Jeśli nie masz jeszcze połączonego konta w usłudze w chmurze, dotknij opcji Połącz z chmurą, aby otworzyć ustawienia usług w chmurze.

Jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu (lub sieci Wi-Fi, jeśli włączono funkcję Przesyłaj pliki tylko w sieci Wi-Fi), przesyłanie rozpocznie się natychmiast.

Jak połączyć konto w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android z kontem w usłudze przechowywania w chmurze lub odłączyć je od niego?

Aby połączyć konto w aplikacji z kontem w usłudze przechowywania w chmurze lub odłączyć je do niego, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji MenuTransfery w chmurze.
 2. Wykonaj odpowiednie działanie:
  • Aby połączyć konto: dotknij opcji Połącz obok preferowanego dostawcy usług w chmurze i wykonaj odpowiednie czynności, aby zalogować się lub zarejestrować nowe konto.
  • Aby odłączyć konto: dotknij ikony Menu (trzy kropki) obok konta, które chcesz odłączyć, a następnie dotknij opcji Wyloguj się.
Konto w aplikacji może być jednocześnie połączone z wieloma kontami w usłudze Dysk Google, jednym kontem Dropbox i jednym kontem OneDrive.

Czy na urządzeniu można zachować kopię plików oraz multimediów przesłanych do usługi przechowywania w chmurze?

Tak. Wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji MenuUstawienia.
 2. Dotknij opcji Usługi w chmurze.
 3. Dotknij suwaka obok opcji Usuń pliki po zakończeniu przesyłania, aby zmienił ustawienie na WYŁĄCZONY.

To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich połączonych usług w chmurze.

Dlaczego po wstrzymaniu kolejki przesyłania przesyłanie pliku rozpoczyna się od nowa?

Dostawcy usług w chmurze automatycznie usuwają nieprzesłane w całości pliki w chwili wstrzymania kolejki przesyłania. Można wstrzymać i wznowić jedynie całą kolejkę.

Gdzie znajdują się elementy przesłane do usługi przechowywania w chmurze?

Aby znaleźć element przesłany do usługi przechowywania w chmurze, zaloguj się do niej i przejdź do odpowiedniego folderu:

 • W usłudze Dysk Google lub OneDrive: AvastCleanup
 • W usłudze Dropbox: Avast Cleanup (w folderze Aplikacje)

Struktura folderów przesłanych do usługi jest taka sama jak na urządzeniu.

Dlaczego aplikacja Avast Cleanup dla systemu Android nie przesłała elementu na moje konto w usłudze przechowywania w chmurze?

Przyczyny problemów z przesyłaniem plików są zwykle następujące:

 • Słabe połączenie internetowe lub jego brak.
 • Brak dostępności usługi przechowywania w chmurze.
 • Niewystarczająca ilość miejsca na koncie w usłudze przechowywania w chmurze.

Jeśli przesyłanie pliku się nie powiedzie, spróbuj go przesłać później lub skorzystaj z innej usługi.

Zdjęcia

Do czego służy funkcja Zdjęcia i jakie daje możliwości?

Gdy dotkniesz opcji Zdjęcia na ekranie głównym aplikacji, Avast Cleanup przeanalizuje zdjęcia pod kątem możliwości zwolnienia miejsca na urządzeniu. Aplikacja wyświetli szereg wskazówek, które mogą dotyczyć następujących elementów:

 • Obrazy do optymalizacji: obrazy, które można pomniejszyć do wielkości ekranu w celu zmniejszenia rozmiaru pliku i ograniczenia ilości zajmowanego przez nie miejsca. Optymalizacja obrazów o rozmiarze odpowiadającym już wielkości ekranu (np. zrzutów ekranowych) ani mniejszych nie jest możliwa.
 • Stare zdjęcia: zdjęcia ze znacznikiem czasu sprzed co najmniej miesiąca.
 • Podobne zdjęcia: grupy zdjęć wyglądających prawie tak samo. Avast Cleanup oznacza najwyższej jakości zdjęcie z każdej grupy jako Najlepsze zdjęcie.
 • Nieudane zdjęcia: zdjęcia, które mogą być rozmazane, zbyt ciemne lub zbyt niskiej jakości.
 • Zdjęcia do przejrzenia: zdjęcia, w przypadku których aplikacja Avast Cleanup wykryła potencjalnie niską jakość. Przesuwając w tej sekcji w lewo lub w prawo, można ręcznie usunąć lub zachować zdjęcie.

Dotknij w dowolnej sekcji przycisku Przejrzyj i usuń lub Przejrzyj i zoptymalizuj, aby wyświetlić i wybrać zdjęcia do usunięcia. Zdjęcia można usunąć z urządzenia, przesłać do usługi w chmurze lub zoptymalizować w celu zwolnienia miejsca.

Aby wybrać wskazówki, które mają być wyświetlane, dotknij ikony Menu (trzy kropki) obok opcji WSKAZÓWKA i wybierz Pokazuj rzadziej lub Dostosuj porady, aby zmienić Preferencje analizy.

Czym różni się zaawansowana optymalizacja w płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android od optymalizacji zdjęć w darmowej wersji?

Podczas optymalizacji zdjęcia na urządzeniu następuje zmniejszenie jego rozmiar w pikselach, dzięki czemu zdjęcie wygląda prawie tak samo, lecz zajmuje mniej miejsca na urządzeniu.

Posiadacze subskrypcji Avast Cleanup Pro mogą określić stopień optymalizacji rozmiaru i jakości każdego zdjęcia.

Oryginał zdjęcia i jego zoptymalizowana wersja wyglądają na ekranie urządzenia bardzo podobnie. Jeśli chcesz jednak wydrukować zdjęcie, zalecamy zachowanie jego oryginalnej wersji w wyższej jakości.

Do czego służy funkcja Optymalizacja zdjęć?

Optymalizacja zdjęć to płatna funkcja aplikacji Avast Cleanup Pro for Android, która umożliwia dostosowanie sposobu optymalizacji zdjęć. Aby skorzystać z maksymalnej optymalizacji, ustaw rozmiar 0.75 x Ekran i kompresję Agresywna.

Aplikacje

Do czego służy funkcja Aplikacje?

Funkcja Aplikacje pozwala przeprowadzić na urządzeniu analizę aplikacji zajmujących dużo miejsca lub używających dużo danych. Dotknij kafelka Aplikacje w interfejsie aplikacji. Po zakończeniu analizy aplikacja Avast Cleanup wyświetli szereg wskazówek pozwalających zwolnić więcej miejsca na urządzeniu. Mogą one dotyczyć następujących elementów:

 • Dziennik aplikacji: lista wszystkich aplikacji na urządzeniu z informacją o czasie korzystania z każdej z nich.
 • Największe aplikacje: lista aplikacji zajmujących najwięcej miejsca na urządzeniu.
 • Rzadko używane: lista najrzadziej używanych aplikacji wraz z informacją o ilości zajmowanego przez nie miejsca na urządzeniu.

Aby wybrać wskazówki, które mają być wyświetlane, dotknij ikony Menu (trzy kropki) obok opcji WSKAZÓWKA i wybierz Pokazuj rzadziej lub Dostosuj porady, aby zmienić Preferencje analizy.

W celu umożliwienia śledzenia użycia danych może być konieczne nadanie aplikacji Avast Cleanup odpowiednich uprawnień:
 1. Po dotknięciu opcji Pokaż wszystkie lub Zobacz wszystkie szczegóły pojawi się okno dialogowe uprawnień, w którym należy wybrać Przyznaj uprawnienia.
 2. Dotknij opcji Avast Cleanup.
 3. Dotknij suwaka obok opcji Zezwalaj na śledzenie użycia danych, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY.

Avast Cleanup wyświetli czas używania każdej aplikacji. Informacje te przydają się podczas podejmowania decyzji o tym, które aplikacje można odinstalować z urządzenia.

Jak usunąć niechciane aplikacje z urządzenia?

Aby usunąć niechciane aplikacje z urządzenia, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji MenuAplikacje. Zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające listę aplikacji wraz z informacją o ilości zajmowanego przez nie miejsca.
 2. Zaznacz jedną lub więcej aplikacji, a następnie dotknij ikony Menu (wielokropek) w prawym górnym rogu interfejsu.
 3. Dotknij kolejno opcji Usuń z urządzenia i Usuń, aby potwierdzić.

Dotknij kafelka Aplikacje w głównym interfejsie aplikacji, aby wyświetlić przydatne informacje o tym, z których aplikacji korzystasz najwięcej czasu.

Czy za pomocą aplikacji Avast Cleanup można usunąć aplikacje systemowe z urządzenia z systemem Android?

Nie. Avast Cleanup służy wyłącznie do usuwania aplikacji, które nie są niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. Dodatkowe miejsce można jednak zwolnić, przełączając aplikacje systemowe w stan hibernacji lub odinstalowując aktualizacje w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.

 1. Przejdź do opcji MenuAplikacje. Zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające listę aplikacji wraz z informacją o ilości zajmowanego przez nie miejsca.
 2. Dotknij karty System.
 3. Zaznacz jedną lub więcej aplikacji, a następnie dotknij ikony Menu (wielokropek) w prawym górnym rogu interfejsu.
 4. Dotknij opcji Odinstaluj aktualizacje lub Hibernuj.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nadać niezbędne uprawnienia

Co to są dane aplikacji i jakie są konsekwencje ich usunięcia z urządzenia z systemem Android?

Dane aplikacji są gromadzone i przechowywane (często niepotrzebnie) na urządzeniu podczas korzystania z określonych aplikacji. Avast Cleanup dla systemu Android wykrywa dane aplikacji, które można bezpiecznie usunąć z urządzenia. Przed usunięciem danych aplikacji zastanów się, jaki wpływ może mieć ta czynność na działanie aplikacji, której dotyczą dane. Przykładowo za każdym razem, gdy otwierasz aplikację Mapy Google, ponownie pobiera ona mapy offline usunięte przez aplikację Avast Cleanup, co może wpłynąć na wydajność. Usunięcie danych aplikacji w postaci plików OBB, które są często powiązane z dużymi grami, przynosi korzyść w postaci zwolnienia dużej ilości miejsca na urządzeniu bez usunięcia samej gry. Podczas gry może się jednak okazać konieczne ponowne zainstalowanie lub pobranie pliku OBB.

Jak usunąć dane aplikacji z urządzenia?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji MenuAplikacje. Zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające listę aplikacji wraz z informacją o ilości zajmowanego przez nie miejsca.
 2. Dotknij karty Dane aplikacji.
 3. Zaznacz jeden lub więcej typów danych aplikacji, a gdy pojawi się ikona Usuń, dotknij jej.
 4. Dotknij opcji Usuń, aby potwierdzić.

Jeśli usuniesz plik danych aplikacji, zostaną usunięte wszystkie dane powiązane z wybraną aplikacją, w tym niestandardowe ustawienia i pliki OBB powiązane z dodatkowymi funkcjami wykupionymi w Google Play. Gdy usuniesz te pliki, aplikacja będzie się uruchamiała w domyślnej konfiguracji, bez dodatkowych funkcji.

Jak uporządkować aplikacje i ich dane w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

 1. Przejdź do opcji MenuAplikacje. Zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające listę aplikacji wraz z informacją o ilości zajmowanego przez nie miejsca.
 2. Dotknij karty Dane aplikacji.
 3. Aplikacje lub dane aplikacji zostaną domyślnie wyświetlone według rozmiaru. Aplikacje można także wyświetlić według nazwy lub użycia. Aby zmienić to ustawienie, dotknij ikony statystyk w prawym górnym rogu.

Dlaczego pliki pamięci podręcznej aplikacji pojawiają się w sekcji danych aplikacji?

Elementy wyświetlane w tej sekcji ograniczają się do danych z najczęściej używanych aplikacji. Aplikacje te starannie przeanalizowano i wyselekcjonowano, aby zagwarantować, że ich usunięcie nie wpłynie negatywnie na działanie urządzenia. Przypominamy jednak, że zawsze warto zachowywać ostrożność przy usuwaniu danych aplikacji.

Przyspieszenie pamięci

Do czego służy funkcja Przyspieszenie pamięci?

Funkcja Przyspieszenie telefonu uniemożliwia aplikacjom działanie w tle w czasie, gdy nie są używane. Dzięki temu pamięć, która normalnie byłaby zajęta przez ten proces działający w tle, można wykorzystywać do innych celów.

 1. W głównym interfejsie aplikacji dotknij opcji Przyspiesz urządzenie, aby wyświetlić listę wszystkich aplikacji aktualnie uruchomionych na urządzeniu.
 2. Zaznacz aplikacje, które chcesz zatrzymać (domyślnie jedynie aplikacje systemowe nie są zaznaczone).
 3. Dotknij opcji Zatrzymaj aplikacje albo, jeśli aplikacji Avast Cleanup przyznano już uprawnienie do przełączania aplikacji w tryb hibernacji, dotknij opcji Zahibernuj aplikacje.
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Przyspieszenie telefonu zostanie wyświetlona prośba o nadanie jednorazowego uprawnienia, dzięki któremu aplikacja Avast Cleanup będzie mogła hibernować aplikacje.

Do czego służy hibernacji aplikacji?

Przy pierwszym użyciu funkcji Przyspieszenie pamięci zostanie wyświetlony monit o nadanie jednorazowego uprawnienia, dzięki któremu będzie możliwa Hibernuj aplikacji przez aplikację Avast Cleanup. Zahibernowana aplikacja nie powoduje zwykle użycia pamięci, aż do momentu jej ponownego aktywnego otwarcia przez użytkownika. Jeśli zdecydujesz się pominąć tę czynność, Avast Cleanup mimo wszystko uniemożliwi wybranym aplikacjom działanie w tle, lecz mogą się one natychmiast ponownie wczytać i w dalszym ciągu zużywać pamięć.

 1. Dotknij opcji Przyspiesz urządzenie w interfejsie aplikacji i wybierz elementy, które chcesz zahibernować.
 2. Dotknij opcji Zatrzymaj aplikacje.
 3. Dotknij opcji Przyznaj uprawnienia, aby zezwolić aplikacji Avast Cleanup na hibernowanie aplikacji.
 4. Przewiń w dół i dotknij opcji Avast Cleanup w menu Dostępność urządzenia. Dotknij suwaka, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY, a następnie dotknij opcji OK, aby potwierdzić.
 5. Dotknij opcji Zahibernuj aplikacje w interfejsie funkcji Przyspieszenie pamięci.
Niektóre aplikacje mogą opuścić tryb hibernacji przed ich aktywnym otwarciem. Przykładowo, jeśli zahibernujesz aplikację Facebook Messenger, a następnie otworzysz aplikację Facebook, aplikacja Facebook Messenger wyjdzie z trybu hibernacji.

Jak długo działa funkcja Przyspieszenie pamięci?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy aplikacji Avast Cleanup nadano uprawnienia do hibernowania aplikacji.

 • Zahibernowana aplikacja: zwykle nie wpływa na użycie pamięci do czasu jej ponownego aktywnego otwarcia.
 • Zatrzymana aplikacja: może natychmiast ponownie wczytać się i w dalszym ciągu używać tyle samo pamięci, ponownie wczytać się i używać mniej pamięci albo nie wczytać się ponownie do czasu aktywnego otwarcia przez użytkownika.

Czy mogę wybrać aplikacje, które nie będą podlegać działaniu funkcji Przyspieszenie pamięci?

Tak. Przy każdym użyciu funkcji Przyspieszenie pamięci wyświetlany jest monit o usunięcie zaznaczenia wszystkich aplikacji, które nie mają zostać objęte działaniem tej funkcji. Domyślnie zaznaczone są wszystkie aplikacje oprócz systemowych.

Czy zatrzymywanie aplikacji za pomocą funkcji Przyspieszenie pamięci może być niebezpieczne?

Nie. Aplikacje mobilne tworzy się w taki sposób, aby ich nagle zamknięcie nie powodowało problemów z ich działaniem, dlatego korzystanie z funkcji Przyspieszenie pamięci nie ma na nie negatywnego wpływu.

Bateria

Jakie są korzyści z funkcji oszczędzania baterii w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Funkcja oszczędzania baterii w aplikacji Avast Cleanup pozwala wydłużyć czas działania baterii bez obniżania funkcjonalności urządzenia.

Dotknij opcji Bateria na ekranie głównym interfejsu aplikacji, aby utworzyć profile baterii, które ułatwiają zmianę zachowania urządzenia. Można także utworzyć profil Niski poziom baterii, który będzie automatycznie zmieniał zachowanie urządzenia przy niskim poziomie naładowania baterii.

Profile można aktywować ręcznie lub skonfigurować je w taki sposób, aby aktywowały się automatycznie w określonych warunkach, na przykład po nawiązaniu połączenia z określoną siecią Wi-Fi.

Czy darmowa wersja aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android zawiera funkcję oszczędzania baterii?

Po zainstalowaniu darmowej wersji aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android można skorzystać z 30-dniowego darmowego okresu próbnego z pełnym dostępem do wszystkich korzyści funkcji oszczędzania baterii w aplikacji Avast Cleanup.

Datę wygaśnięcia darmowego okresu próbnego można sprawdzić, dotykając opcji Bateria w głównym interfejsie aplikacji. Data zakończenia okresu próbnego jest widoczna u góry ekranu.

Aby uzyskać nieograniczony dostęp do funkcji oszczędzania baterii w aplikacji Avast Cleanup, zaktualizuj ją do płatnej wersji.

Po upływie darmowego okresu próbnego nie obciążymy Cię opłatą, chyba że dotkniesz opcji Uaktualnij i wprowadzisz informacje dotyczące płatności.

Jak tworzyć profile baterii i zarządzać nimi w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Informacje o sposobie tworzenia profili baterii i zarządzania nimi w aplikacji Avast Cleanup zawiera następujący artykuł:

Funkcje premium

Co obejmuje subskrypcja aplikacji Avast Cleanup Pro?

Avast Cleanup Pro dla systemu Android to płatna wersja aplikacji. Subskrypcja wersji Pro umożliwia korzystanie z następujących funkcji premium:

 • Automatyczne czyszczenie: umożliwia zaplanowanie okresowych sesji oczyszczania wykonywanych automatycznie bez przerywania działania.
 • Usuń reklamy: pozwala usunąć reklamy innych firm z aplikacji Avast Cleanup.
 • Optymalizator zdjęć: pozwala określić rozmiary i jakość zdjęć przy użyciu niestandardowych ustawień optymalizacji.
 • Bezpośrednie wsparcie: pozwala skontaktować się z firmą Avast z poziomu aplikacji w celu uzyskania pomocy bezpośrednio od naszego zespołu obsługi klienta.
 • Motywy: pozwala wybrać schemat kolorów interfejsu aplikacji. Podczas gdy wszyscy użytkownicy mają dostęp do obszaru Motywy po obejrzeniu krótkiego filmu, użytkownicy wersji Avast Cleanup Pro mają nieograniczony dostęp do wszystkich motywów.
 • Battery Saver: umożliwia tworzenie profili oszczędzania baterii w celu wydłużenia czasu działania baterii bez ograniczania funkcjonalności urządzenia. Podczas gdy wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tej funkcji w ramach 30-dniowego darmowego okresu próbnego, użytkownicy wersji Avast Cleanup Pro mogą cieszyć się nieograniczonym dostępem.

Przejdź na wersję Avast Cleanup Pro, dotykając Uaktualnij w głównym interfejsie aplikacji.

Jakie funkcje są dostępne w innych płatnych wersjach aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Oprócz wersji Avast Cleanup Pro oferujemy także następujące płatne produkty:

Jak kupić i aktywować płatną wersję aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Płatne wersje aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android są dostępne jako aktualizacje z darmowej wersji Avast Cleanup. Aby kupić i aktywować płatną wersję, należy wykonać następujące czynności:

 1. Dotknij opcji Uaktualnij w prawym górnym rogu interfejsu aplikacji.
 2. W zależności od preferowanego planu subskrypcji dotknij opcji Co miesiąc lub Roczna.
 3. Dotknij opcji Uaktualnij pod nazwą wybranej płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup.
 4. Aby sfinalizować transakcję, wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Po sfinalizowaniu transakcji nastąpi automatyczna aktywacja płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup na Twoim urządzeniu. Zakupiona subskrypcja jest ważna na wszystkich urządzeniach, na których jest zainstalowana aplikacja Avast Cleanup i które są połączone z Twoim kontem Google.

Dostępne do kupienia płatne wersje zależą od regionu i określonych ograniczeń wynikających z przepisów. Mogą być dla Ciebie dostępne wybrane lub wszystkie pakiety subskrypcji oferowane przez firmę Avast.

Czy moja subskrypcja płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup jest ważna także w przypadku innych płatnych aplikacji firmy Avast?

Kupując aplikację Avast Cleanup Pro, otrzymujesz jedynie subskrypcję obejmującą tę konkretną aplikację. Wersje Avast Mobile Pro Plus, Ultimate i Ultimate Multi obejmują także subskrypcje innych płatnych aplikacji firmy Avast.

Co się stanie, jeśli zaktualizuję bieżącą subskrypcję do wersji Avast Mobile Pro Plus, Ultimate lub Ultimate Multi?

Po aktualizacji jednej płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup do innej (na przykład wersji Avast Cleanup Pro do wersji Avast Mobile Ultimate) Google Play automatycznie sprawdza, jaka część pierwotnej subskrypcji pozostała niewykorzystana. W ramach rekompensaty za wartość niewykorzystanej subskrypcji otrzymasz na ograniczony czas darmowy dostęp do nowego płatnego produktu. Oznacza to, że opłata nie zostanie naliczona natychmiast po aktywacji nowej płatnej subskrypcji. Długość okresu darmowego dostępu zależy od tego, jaka część pierwotnej subskrypcji pozostała niewykorzystana. Po upływie okresu darmowego dostępu zostanie uruchomiona nowa płatna subskrypcja i nastąpi obciążenie za wybrany plan subskrypcji. Płatności będą naliczane w cyklu rocznym lub miesięcznym. Data pierwszej płatności zostanie podana podczas aktualizacji subskrypcji.

Jak aktywować subskrypcję Avast Cleanup na innych urządzeniach?

Aktywacja płatnej subskrypcji Avast Cleanup na głównym urządzeniu z systemem Android następuje automatycznie podczas zakupu subskrypcji. Aby aktywować subskrypcję Avast Cleanup na innych urządzeniach z systemem Android, należy wykonać następujące czynności:

Wyszukiwanie kodu aktywacyjnego

 1. Upewnij się, że na głównym urządzeniu z systemem Android zalogowano się do Google Play, korzystając z konta Google powiązanego z zakupem subskrypcji Pro Plus.
 2. Otwórz Avast Cleanup i wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja.
 3. Kod aktywacyjny będzie widoczny w górnej części ekranu, poniżej szczegółów subskrypcji Pro Plus.

Aktywacja aplikacji Avast Cleanup Pro dla systemu Android

 1. Na innym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Cleanup i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Cleanup Pro poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcja Avast Mobile Security poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Wyszukiwanie kodu aktywacyjnego

 1. Upewnij się, że na głównym urządzeniu z systemem Android zalogowano się do Google Play, korzystając z konta Google powiązanego z zakupem subskrypcji Ultimate.
 2. Otwórz Avast Cleanup i wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja.
 3. Kod aktywacyjny będzie widoczny w górnej części ekranu, poniżej szczegółów subskrypcji Ultimate.

Aktywacja aplikacji Avast Cleanup Pro dla systemu Android

 1. Na innym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Cleanup i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Cleanup Pro poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast Mobile Security Pro dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Mobile Security Pro poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast SecureLine VPN z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i dotknij opcji Masz już subskrypcję? podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaJuż kupiono.
 3. Wybierz opcję Użyj kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast SecureLine VPN poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Wyszukiwanie kodu aktywacyjnego

 1. Upewnij się, że na głównym urządzeniu z systemem Android zalogowano się do Google Play, korzystając z konta Google powiązanego z zakupem subskrypcji Ultimate Multi.
 2. Otwórz Avast Cleanup i wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja.
 3. Kod aktywacyjny będzie widoczny w górnej części ekranu, poniżej szczegółów subskrypcji Ultimate Multi.

Aktywacja aplikacji Avast Cleanup Pro dla systemu Android

 1. Na innym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Cleanup i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Cleanup Pro poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast Mobile Security Pro dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Mobile Security Pro poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast SecureLine VPN z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i dotknij opcji Masz już subskrypcję? podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaJuż kupiono.
 3. Wybierz opcję Użyj kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast SecureLine VPN poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu iOS

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem iOS pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast SecureLine VPN z App Store.
 2. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i dotknij opcji Masz już subskrypcję? podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaJuż kupiono.
 3. Wybierz opcję Wprowadź kod subskrypcyjny Avast.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji OK. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast SecureLine VPN poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja programu Avast Cleanup Premium dla systemu Windows

 1. Na komputerze z systemem Windows pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Cleanup Premium ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz interfejs programu Avast Cleanup Premium, a następnie wybierz kolejno opcje MenuMoje Licencje.
 3. Wybierz opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja programu Avast Premier dla systemu Windows

 1. Na komputerze z systemem Windows pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Premier ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz Avast Premier, a następnie wybierz kolejno opcje MenuMoje Licencje.
 3. Wybierz opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja programu Avast SecureLine VPN dla systemu Windows

 1. Na komputerze z systemem Windows pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast SecureLine VPN ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja.
 3. Kliknij opcję Włącz.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Aktywuj SecureLine. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja programu Avast Cleanup Pro na komputerach Mac

 1. Na komputerze Mac pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Cleanup Pro ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz Avast Cleanup Pro, a następnie przejdź z poziomu paska menu do opcji Avast Cleanup ProPreferencjeSubskrypcja.
 3. Kliknij opcję Wprowadź kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Włącz. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Aktywacja programu Avast Security Pro na komputerach Mac

 1. Na komputerze Mac pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Security ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz Avast Security, a następnie przejdź z poziomu paska menu do opcji Avast SecurityPreferencjeSubskrypcja.
 3. Kliknij opcję Wprowadź kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Włącz. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja programu Avast SecureLine VPN dla komputerów Mac

 1. Na komputerze Mac pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast SecureLine VPN ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz Avast SecureLine VPN, a następnie przejdź z poziomu paska menu do opcji Avast SecureLine VPNPreferencjeSubskrypcja.
 3. Kliknij opcję Włącz.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Aktywuj SecureLine. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Jak anulować subskrypcję Avast Cleanup w systemie Android?

Odinstalowanie aplikacji Avast Cleanup Pro z urządzenia z systemem Android nie powoduje anulowania subskrypcji. Wybrana metoda płatności będzie nadal obciążana, dopóki nie anulujesz subskrypcji. Aby anulować subskrypcję, należy się upewnić, że zalogowano się na konto Google, za pomocą którego kupiono tę subskrypcję. Następnie należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz Google Play na urządzeniu.
 2. Wybierz kolejno opcje MenuKonto.
 3. Dotknij opcji Subskrypcje, a następnie opcji Anuluj poniżej wybranej subskrypcji.
 4. Dotknij opcji Anuluj subskrypcję, aby potwierdzić.

Google Play potwierdzi anulowanie subskrypcji. Subskrypcja zostanie anulowana i ustanie z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Informacje ogólne

Do czego służy funkcja Analiza urządzenia?

Gdy dotkniesz przycisku Analiza urządzenia, Avast Cleanup przeprowadzi analizę urządzenia pod kątem możliwości zwolnienia na nim miejsca. Po zakończeniu analizy aplikacja wyświetli 5 wskazówek dotyczących oszczędzania miejsca. Mogą one dotyczyć następujących elementów:

 • Użycie funkcji Szybkie oczyszczanie w celu wykrycia niepotrzebnych danych.
 • Usunięcie podobnych zdjęć.
 • Zmniejszanie rozmiaru zdjęć bez widocznej utraty jakości.
 • Zapoznanie się z treścią sekcji Najrzadziej używana aplikacja i Największe aplikacje.
 • Wyświetlanie aplikacji używających najwięcej pamięci RAM.

Aby wybrać wskazówki, które mają być wyświetlane, dotknij ikony Menu (trzy kropki) obok opcji WSKAZÓWKA i wybierz Pokazuj rzadziej lub Dostosuj porady, aby zmienić Preferencje analizy.

Jak dostosować lub wyłączyć powiadomienia z aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Aplikacja Avast Cleanup powiadamia Cię o dostępnych możliwościach poprawy wydajności urządzenia i ilości dostępnego na nim miejsca. Aby wybrać otrzymywane powiadomienia, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji MenuUstawienia.
 2. Dotknij opcji Powiadomienia.
 3. Dotknij suwaka obok powiadomień, których nie chcesz otrzymywać, aby zmienił ustawienie na WYŁĄCZONY.

Powiadomienia w najnowszej wersji aplikacji Avast Cleanup opracowano w taki sposób, aby były bardziej istotne dla użytkownika. Powiadomienia będziesz otrzymywać w oparciu o funkcje i ustawienia aplikacji Avast Cleanup, z których korzystasz najczęściej.

Jaki jest cel nadawania aplikacji Avast Cleanup uprawnień dostępu do danych użycia?

Po wybraniu na ekranie głównym aplikacji Avast Cleanup opcji Przyspiesz urządzenie aplikacja wyświetli przegląd zainstalowanych na urządzeniu aplikacji wraz z ich pobranymi danymi. Bez uprawnienia dostępu do danych użycia aplikacja Avast Cleanup nie mogłaby sortować aplikacji według użycia na urządzeniach z systemem Android w wersji 5 lub nowszej.

Czy muszę nadać aplikacji Avast Cleanup uprawnienia dotyczące zakupów w aplikacji?

Oprócz darmowej wersji aplikacji Avast Cleanup oferujemy także płatną wersję Avast Cleanup Pro, która zawiera szereg dodatkowych funkcji i możliwości. Jeśli postanowisz zamienić wersję darmową na płatną, uprawnienie dotyczące zakupów w aplikacji umożliwia Ci jej aktualizację. Nie obciążymy Cię żadnymi opłatami związanymi z aplikacją Avast Cleanup, chyba że przejdziesz do ekranu zakupu i podasz wszystkie informacje dotyczące płatności.

Do czego służy funkcja Ekran ładowania?

Funkcja Ekran ładowania wyświetla postęp ładowania i optymalizuje wydajność urządzenia przez zatrzymanie wszystkich zadań w tle. Gdy ten ekran jest aktywny, zobaczysz na nim przewidywany czas zakończenia ładowania, poziom procentowy naładowania baterii, a także Karta z pogodą.

Aby włączyć tę funkcję, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji MenuUstawienia.
 2. Wybierz opcję Ekran ładowania i dotknij suwaka, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY.

Po włączeniu funkcji Ekran ładowania można wybrać następujące ustawienia:

 • Optymalizuj po rozpoczęciu ładowania: zezwól aplikacji Avast Cleanup na zatrzymanie wszystkich uruchomionych zadań na czas ładowania urządzenia.
 • Nie pokazuj podczas korzystania z urządzenia: podczas korzystania z urządzenia podłączonego do ładowarki nie będziesz otrzymywać monitów dotyczących opcji zwiększenia wydajności.
 • Ustawienia karty Pogoda:
  • Pokazuj informacje pogodowe: dotknij suwaka, aby włączyć lub wyłączyć kartę Pogoda.
  • Wybierz opcję Jednostki metryczne lub Jednostki imperialne.

Domyślnie ekran ładowania jest wyświetlany przy każdym ładowaniu urządzenia.

Jeśli na urządzeniu z systemem Android zainstalowano aplikację Avast Mobile Security, ustawienia funkcji Ekran ładowania należy konfigurować w aplikacji Avast Mobile Security. Jeśli na urządzeniu zainstalowano zarówno aplikację Avast Mobile Security, jak i Avast Battery Saver, ustawienia funkcji Ekran ładowania należy konfigurować w aplikacji Avast Battery Saver. Jeśli na urządzeniu nie zainstalowano żadnej z tych aplikacji, funkcją można zarządzać w obszarze ustawień aplikacji Avast Cleanup.

Jak zmienić schemat kolorów interfejsu użytkownika aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Najnowsza wersja aplikacji Avast Cleanup zawiera ustawienie Motywy pozwalające wybrać schemat kolorów interfejsu aplikacji. Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia i zmienić schemat kolorów, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji MenuMotywy.
 2. Dotknij kafelka schematu kolorów, który chcesz zastosować. Symbol kłódki na kafelku oznacza, że schemat kolorów jest dostępny dopiero po obejrzeniu krótkiego filmu. Użytkownicy wersji Avast Cleanup Pro mają dostęp do wszystkich motywów bez konieczności oglądania filmów.

Jak zarządzać ustawieniami aplikacji Avast Cleanup w systemie Android?

Aby uzyskać dostęp do ustawień w aplikacji Avast Cleanup, wybierz kolejno opcje MenuUstawienia, a następnie wybierz kategorię, którą chcesz zarządzać. Dostępne są następujące ustawienia:

 • Preferencje analizy: wskaż aplikacji, które wskazówki dotyczące oszczędzania miejsca chcesz potraktować priorytetowo, gdy dotkniesz opcji Analiza urządzenia, Zdjęcia lub Aplikacje na ekranie głównym interfejsu aplikacji. Aby dostosować priorytet kategorii wskazówek, dotknij ikony obok kategorii i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij kafelek w górę lub w dół.
 • Skróty na ekranie głównym: dodaj skróty do funkcji Oczyść, Zwolnij pamięć i Analiza, by móc uzyskać do nich dostęp bezpośrednio z ekranu głównego urządzenia.
  W systemie Android 8 tworzenie skrótów na ekranie głównym jest jeszcze prostsze. Wystarczy dotknąć ikony Avast Cleanup na ekranie aplikacji w urządzeniu i ją przytrzymać, a następnie dotknąć opcji Analiza, przyspiesz lub Oczyść, aby utworzyć skróty.
 • Optymalizacja zdjęć: To jest funkcja premium dostępna w aplikacji Avast Cleanup Pro. Dotknij opcji Optymalizacja zdjęć, aby dostosować optymalizację zdjęć.
 • Usuń reklamy: Ta opcja jest widoczna wyłącznie w darmowej wersji aplikacji Avast Cleanup. Dotknij ją, aby zaktualizować aplikację do płatnej wersji Avast Cleanup Pro i usunąć reklamy innych firm z aplikacji Avast Cleanup.
 • Dogłębne czyszczenie: dzięki temu ustawieniu funkcja Dogłębne czyszczenie może zezwolić aplikacji Avast Cleanup na usunięcie niepotrzebnych danych z ukrytej pamięci podręcznej urządzenia po każdym uruchomieniu funkcji Szybkie oczyszczanie. Ta opcja jest dostępna w systemie Android 6 lub nowszym.
 • Powiadomienia: dotykaj poszczególnych typów przypomnień lub ostrzeżeń, aby je włączać lub wyłączać.
 • Wykrywanie w czasie rzeczywistym: dotknij opcji Wykrywanie w czasie rzeczywistym, aby włączyć wykrywanie starych plików APK oraz plików pozostałych po działaniu aplikacji.
 • Subskrypcja: wyświetl szczegóły subskrypcji i wybierz opcję Dowiedz się więcej, aby poznać dodatkowe pakiety subskrypcji oferowane w ramach aplikacji Avast Cleanup.
 • Ekran ładowania: określ sposób zachowania funkcji Ekran ładowania urządzenia.
 • Usługi w chmurze: połącz konto w usłudze przechowywania w chmurze (Dysk Google, Dropbox lub OneDrive) lub utwórz nowe konto. Możesz także zarządzać ustawieniami, które chcesz zastosować do procesów przesyłania do chmury.
 • Ustawienia analizy zdjęć: określ kategorie zdjęć, które aplikacja Avast Cleanup ma analizować podczas skanowania.
 • Prywatność: włącz lub wyłącz opcję udostępniania danych stronom trzecim.
 • O aplikacji: Zapoznaj się z Umową licencyjną użytkownika końcowego i sprawdź datę ostatniej aktualizacji skanera Avast Cleanup.

Ustawienia premium mają oznaczenie Pro. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji Avast Cleanup Pro, wybierz ustawienie Pro i dotknij opcji Zyskaj Cleanup Pro, aby przejść do ekranu zakupu.

Do czego służy funkcja Dogłębne czyszczenie?

W przypadku systemu operacyjnego Android 6 lub nowszego aplikacja Avast Cleanup wymaga uprawnień do oczyszczenia ukrytej pamięci podręcznej. Gdy włączysz funkcję Dogłębne czyszczenie, aplikacja ma uprawnienie do usuwania niepotrzebnych danych z ukrytej pamięci podręcznej urządzenia za każdym razem, gdy uruchamiasz funkcję Szybkie oczyszczanie. Zalecamy włączenie funkcji Dogłębne czyszczenie, ponieważ umożliwia ona aplikacji Avast Cleanup zwolnienie maksymalnej ilości miejsca na urządzeniu. Aby nadać aplikacji Avast Cleanup uprawnienia oczyszczania plików z ukrytej pamięci podręcznej:

 1. Przejdź do sekcji Ustawienia i dotknij suwaka obok opcji Dogłębne czyszczenie.
 2. Zostanie wyświetlone menu Dostępność urządzenia. Przewiń w dół i dotknij opcji Avast Cleanup.
 3. Dotknij suwaka, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY. Dotknij opcji OK, aby potwierdzić.
 4. Dotknij strzałki Wstecz, aby powrócić do aplikacji Avast Cleanup.

Jak uporządkować elementy w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

 1. Aby wyświetlić elementy zapisane na urządzeniu, dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu interfejsu aplikacji i wybierz typ elementu.
 2. Aby ponownie uporządkować elementy, dotknij ikony statystyk w prawym górnym rogu wybranej kategorii i wybierz preferowaną opcję.

Domyślnie elementy na urządzeniu, takie jak zdjęcia, filmy i innego rodzaju pliki, są uporządkowane według rozmiaru. Można je jednak uporządkować według następujących kryteriów:

 • Pliki graficzne: rozmiar, nazwa, data ostatniej modyfikacji, data utworzenia, folder, stan przesyłania i możliwość optymalizacji lub jej brak.
 • Wideo: rozmiar, nazwa, data ostatniej modyfikacji, data utworzenia, folder lub stan przesyłania.
 • Audio: rozmiar, nazwa, data ostatniej modyfikacji, folder lub stan przesyłania.
 • Pliki: typ, rozmiar, nazwa, data ostatniej modyfikacji, folder lub stan przesyłania.
 • Aplikacje: użycie, rozmiar, nazwa.

Jak sprawdzić, która wersja aplikacji Avast Cleanup jest zainstalowana na urządzeniu z systemem Android?

Aby wyświetlić tę informację, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaO aplikacji. Numer wersji będzie widoczny w obszarze Avast Cleanup.

Na ekranie O aplikacji można także wyświetlić informację o tym, kiedy ostatnio zaktualizowano skaner Avast Cleanup. Skaner Avast Cleanup jest regularnie aktualizowany w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności aplikacji. Gdy w aplikacji są wprowadzane ulepszenia, konfiguracja skanera jest automatycznie aktualizowana na urządzeniu (w tym celu zostaje pobrany niewielki plik), a data aktualizacji jest widoczna w sekcji Skaner zaktualizowano.

Jak wyrazić opinię o aplikacji lub poprosić o pomoc?

Jeśli chcesz przekazać opinię lub wyrazić swoje wsparcie i uznanie dla produktów mobilnych firmy Avast, skorzystaj z następujących możliwości:

 • Napisz ocenę w Google Play.
 • Powiadom znajomych o naszym oprogramowaniu za pośrednictwem Facebooka lub Twittera,
 • Opublikuj recenzję na forach poświęconych systemowi Android.

Aby uzyskać pomoc bezpośrednio od zespołu Avast lub przekazać mu opinię, wybierz kolejno opcje MenuPomoc i uwagi i spróbuj użyć jednej z następujących opcji:

 • Bezpośrednie wsparcie: skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem w celu uzyskania pomocy i wsparcia (ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników płatnej wersji aplikacji Avast Cleanup Pro);
 • Często zadawane pytania: wybierz kategorię, aby wyświetlić listę często zadawanych pytań;
 • Dostęp do społeczności: odwiedź nasze forum, na którym możesz zadawać pytania dotyczące aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android i odpowiadać na pytania innych użytkowników;
 • Prześlij opinię do zespołu: wypełnij formularz opinii o aplikacji i wyślij go bezpośrednio do naszych programistów (ten formularz służy tylko do przesyłania opinii i nie możemy zagwarantować udzielenia odpowiedzi).

Jak wyłączyć reklamy innych firm w aplikacji Avast Cleanup dla systemu Android?

Aby usunąć reklamy z aplikacji Avast Cleanup, zaktualizuj ją do wersji Avast Cleanup Pro. Jesteśmy przekonani, że obie wersje aplikacji wpłyną na znaczną poprawę wydajności Twojego urządzenia, jednak wersja Avast Cleanup Pro oferuje dodatkowe możliwości i funkcje i nie zawiera reklam innych firm. Aktualizację do wersji Avast Cleanup Pro można przeprowadzić, dotykając przycisku Uaktualnij na ekranie głównym interfejsu aplikacji.

Jak wyłączyć wykrywanie plików pozostałych po działaniu aplikacji oraz starych plików APK?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji MenuUstawienia.
 2. Dotknij opcji Wykrywanie w czasie rzeczywistym.
 3. Dotknij kolejno opcji Wykrywanie pozostałości po aplikacjach i Wyłączona.
 4. Dotknij kolejno opcji Wykrywanie przestarzałych pakietów APK i Wyłączona.

Wykrywanie plików pozostałych po odinstalowaniu aplikacji i starych plików APK jest domyślnie Włączona. Zalecamy pozostawienie tych funkcji włączonych, ponieważ umożliwiają aplikacji Avast Cleanup zwolnienie maksymalnej ilości miejsca na urządzeniu.

Jak zrezygnować z przesyłania anonimowych danych firmie Avast?

Avast Cleanup dla systemu Android gromadzi anonimowe statystyki użytkowania i raporty o błędach, dzięki którym możemy ulepszać naszą aplikację. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w gromadzeniu anonimowych danych:

 1. Przejdź do opcji MenuUstawienia.
 2. Dotknij opcji Prywatność.
 3. Dotknij suwaka obok opcji Udostępniaj dane użycia stronom trzecim w celu analizy, aby zmienił ustawienie na WYŁĄCZONY.

Czy Avast oferuje inne aplikacje, z używania których mogę uzyskać korzyści?

Firma Avast opracowała następujące aplikacje poprawiające zabezpieczenia i wydajność urządzeń mobilnych oraz chroniące użytkowników przed hakerami i złodziejami:

 • Avast Mobile Security: Zabezpiecz telefon i tablet za pomocą naszej darmowej aplikacji Avast Mobile Security, która zawiera antywirusa i ochronę przed zagrożeniami związanymi z siecią Wi-Fi. Wbudowana funkcja Anti-Theft umożliwia zlokalizowanie i śledzenie utraconego lub skradzionego urządzenia na mapie za pomocą internetowej funkcji śledzenia urządzenia mobilnego, która wykorzystuje technologię GPS i inne metody triangulacyjne.
 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i łatwo loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast Battery Saver: Wydłuż czas pracy baterii urządzenia między ładowaniami za pomocą aplikacji Avast Battery Saver, która zatrzymuje niepotrzebne aplikacje działające w tle i pomaga zoptymalizować ustawienia urządzenia.
 • Avast Mobile Security: Skanuj sieć Wi-Fi pod kątem luk w zabezpieczeniach, korzystaj z sieci VPN, by bezpiecznie przeglądać sieć, blokuj niechciane połączenia typu spam, chroń zdjęcia i obrazy, a także otrzymuj powiadomienia w przypadku wykrycia przez nas wycieku online hasła do konta e-mail.
 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN.
 • Avast SecureMe: Sprawdza sieci Wi-Fi pod kątem luk w zabezpieczeniach, takich jak routery ze słabymi hasłami lub niezabezpieczone sieci bezprzewodowe. Zawiera także podstawową usługę VPN, która gwarantuje bezpieczeństwo, gdy urządzenie jest połączone z siecią publiczną.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i łatwo loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast Call Blocker: Pomaga uniknąć niechcianych połączeń, w tym z numerów telefonów, których możesz nie identyfikować jako spam.
 • Avast Cleanup 4.x dla systemu Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami