Przesyłanie plików na serwer FTP Avast

Gdy będziesz kontaktować się z pomocą techniczną Avast w sprawie problemu technicznego lub związanego ze złośliwym oprogramowaniem, przedstawiciel pomocy technicznej może poprosić Cię o przesłanie określonych plików z komputera na serwer FTP Avast w celu dalszej analizy.

Serwera FTP Avast można użyć także do przesyłania plików do Laboratorium Zagrożeń Avast w celu ich umieszczenia na białej liście. Wypełnij formularz wniosku o dołączenie do programu opracowywania białej listy, a następnie prześlij pliki w sposób opisany poniżej.

Zależnie od rodzaju problemu wybierz jedną z następujących kart i zapoznaj się z instrukcjami opisanymi w odpowiednich sekcjach tego artykułu:

Kompresja plików do archiwum zabezpieczonego hasłem

Zanim prześlesz odpowiedni plik na serwer FTP Avast, skompresuj plik do archiwum (np. do pliku .zip, .rar lub .7z), które następnie zabezpieczysz hasłem virus.

 1. Pobierz instalator programu 7-Zip ze strony www.7-zip.org, aby zainstalować na komputerze bezpłatny archiwizator plików.
 2. Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy wszystkie wymagane pliki, a następnie z menu kontekstowego wybierz kolejno 7-Zip ▸ Dodaj do archiwum.
 3. W polu Archiwum wpisz unikalną nazwę pliku, na przykład swój adres e-mail, aby obsługa Avast mogła znaleźć Twój plik na serwerze FTP.
 4. W polu Szyfrowanie wpisz hasło virus.
 5. Kliknij OK, aby utworzyć skompresowane archiwum.

Nowo skompresowane archiwum znajduje się w tym samym folderze co pierwotne pliki.

Jeśli nie możesz skompresować pliku oznaczonego jako podejrzany przez program Avast Antivirus, wyłącz tymczasowo aktywną ochronę programu Avast, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w zasobniku systemowym i wybierając kolejno opcje Sterowanie osłonami Avast ▸ Wyłącz na 10 minut.

Przesłanie archiwum na serwer FTP Avast

Po skompresowaniu wymaganych plików do archiwum zabezpieczonego hasłem możesz przesłać utworzone archiwum na serwer FTP Avast, używając do tego celu dowolnego oprogramowania klienta FTP i następujących parametrów:

Protokół plikowy:Szyfrowanie:Nazwa hosta:Numer portu:Login (nazwa użytkownika / hasło):Katalog:
FTPbez szyfrowaniaftp.avast.com21logowanie anonimowe (anonymous/anonymous)/incoming
Protokół przesyłania plikówUżywany domyślnieSerwer FTP AvastUżywany domyślnieDowolna nazwa użytkownika i hasłoFolder do przesyłania na serwerze FTP Avast
 • Przesyłaj jedynie te pliki, o które poprosił przedstawiciel pomocy technicznej.
 • Gdy prześlesz pliki na serwer, powiadom nas o tym.
 • Użytkownicy nie widzą zawartości serwera, nawet jeśli właśnie ją przesłali.

Jeśli nie masz oprogramowania klienta FTP, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz ze strony www.winscp.net instalator WinSCP i uruchom go w celu zainstalowania na komputerze darmowego klienta FTP (zachowaj domyślne ustawienia instalacji).
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę WinSCP na pulpicie i uruchom klienta FTP.
 3. W oknie Login WinSCP zmień Protokół plikowy: na FTP, wypełnij dane logowania zgodnie z tabelką powyżej, a następnie kliknij Logowanie, aby połączyć się z serwerem FTP Avast.
 4. Po ustanowieniu połączenia z serwerem FTP Avast kliknij dwukrotnie folder incoming z prawej strony ekranu WinSCP.
 5. Znajdź archiwum z wymaganymi plikami z lewej strony ekranu WinSCP, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyślij… z menu kontekstowego.
 6. Kliknij OK, aby przesłać archiwum do folderu incoming znajdującego się na serwerze FTP Avast.

Podawanie nazwy pliku oraz hasła do archiwum pomocy technicznej Avast

Pamiętaj, by po przesłaniu archiwum na serwer FTP Avast podać pomocy technicznej Avast nazwę pliku oraz hasło do archiwum. W przeciwnym razie nie będziemy mogli zlokalizować archiwum na naszym serwerze FTP ani przeanalizować plików.

Jeśli kontaktujesz się z nami po raz pierwszy, prześlij zgłoszenie do pomocy technicznej Avast. W wiadomości umieść następujące informacje:

Przygotowywanie plików do przesłania

Najpierw skompresuj pliki do archiwum ZIP, wykonując następujące czynności:

 1. Pobierz instalator programu 7-Zip ze strony www.7-zip.org, aby zainstalować na komputerze bezpłatny archiwizator plików.
 2. Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy wszystkie wymagane pliki, a następnie z menu kontekstowego wybierz kolejno 7-Zip ▸ Dodaj do archiwum.
 3. W polu Archiwum wprowadź preferowaną nazwę archiwum, aby obsługa Avast mogła znaleźć Twój plik na serwerze FTP.
 4. W polu Szyfrowanie nie wpisuj żadnego hasła.
 5. Kliknij OK, aby utworzyć skompresowane archiwum.

Nowo skompresowane archiwum znajduje się w tym samym folderze co pierwotne pliki.

Jeśli nie możesz skompresować pliku oznaczonego jako podejrzany przez program Avast Antivirus, wyłącz tymczasowo aktywną ochronę programu Avast, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w zasobniku systemowym i wybierając kolejno opcje Sterowanie osłonami Avast ▸ Wyłącz na 10 minut.

Przesyłanie pliku lub archiwum na serwer FTP Avast

Prześlij plik lub archiwum na serwer FTP Avast, używając do tego celu dowolnego oprogramowania klienta FTP i następujących parametrów:

Protokół plikowy:Szyfrowanie:Nazwa hosta:Numer portu:Login (nazwa użytkownika / hasło):Katalog:
FTPbez szyfrowaniawhitelisting.avast.com21Poświadczenia Twojego konta (otrzymane po dołączeniu do programu tworzenia białej listy)/share
Protokół przesyłania plikówUżywany domyślnieSerwer FTP AvastUżywany domyślnieDowolna nazwa użytkownika i hasłoFolder do przesyłania na serwerze FTP Avast
 • Przesyłaj na nasz serwer FTP jedynie te pliki, które powinny zostać dodane do białej listy.
 • Użytkownicy nie widzą zawartości serwera, nawet jeśli właśnie ją przesłali.

Jeśli nie masz oprogramowania klienta FTP, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz ze strony www.winscp.net instalator WinSCP i uruchom go w celu zainstalowania na komputerze darmowego klienta FTP (zachowaj domyślne ustawienia instalacji).
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę WinSCP na pulpicie i uruchom klienta FTP.
 3. Na ekranie Login WinSCP zmień Protokół plikowy na FTP i podaj swoje dane logowania. Następnie kliknij opcję Zaawansowane.
 4. W menu po lewej stronie wybierz opcję Katalogi. W polu Katalog zdalny wpisz share i kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij opcję Login, aby połączyć się z serwerem FTP Avast.
 6. Wyszukaj pliki, które chcesz dodać do białej listy, po lewej stronie ekranu WinSCP, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyślij… z menu kontekstowego.
 7. Kliknij OK, aby przesłać archiwum do folderu share znajdującego się na serwerze FTP Avast.

Gdy prześlesz plik, zespół Laboratorium Zagrożeń Avast otrzyma automatyczne powiadomienie. Pliki zostaną przetworzone w ciągu 24 godzin od ich przesłania.

Nie otrzymasz powiadomienia o przebiegu procesu dodawania do białej listy, możesz jednak zaktualizować bazę definicji wirusów i przeskanować swój plik, aby sprawdzić, czy został on dodany do listy.

 • Wszystkie dostępne produkty Avast (oprogramowanie)
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami