Avast Family Space – aan de slag

Met behulp van de toepassing Avast Family Space kunnen ouders volledig toezicht houden op de mobiele apparaten die binnen het gezin in gebruik zijn. Het product bestaat uit twee verschillende toepassingen:

 • Avast Family Space voor ouders: wordt uitgevoerd op één apparaat (het beheerdersapparaat).
 • Avast Family Space Companion: wordt uitgevoerd op maximaal tien gecontroleerde apparaten.

Beide apps worden ondersteund op iOS en Android.

In dit artikel gaan we ervan uit dat Avast Family Space al op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd. Raadpleeg het volgende artikel voor uitgebreide instructies:

Avast Family Space openen

 • Tik op het beginscherm van uw apparaat op het pictogram Avast Family Space voor ouders.

Avast Family Space voor ouders is nu geopend.

 • Tik op het beginscherm van uw apparaat op het pictogram Avast Family Space voor ouders.

Avast Family Space voor ouders is nu geopend.

Profiel van een gezinslid beheren

Via het hoofdscherm van Avast Family Space voor ouders kunt u profielen beheren van gezinsleden. Raadpleeg de onderstaande instructies om de volgende acties uit te voeren voor elk gezinslid: pause internet (internet onderbreken), manage location alerts (locatiewaarschuwingen beheren), set time limits (tijdlimieten instellen) en customize content filters (inhoudsfilters aanpassen).

Internet onderbreken

Met deze functie kunt u de internet- en gegevensverbinding van het gezinslid tijdelijk onderbreken via het ouderapparaat. U onderbreekt internet als volgt:

 1. Selecteer het familielid boven aan het hoofdscherm van Avast Family Space.
 2. Tik op Pause Internet (Internet onderbreken).
 3. Selecteer Onderbreken om te bevestigen.

De internetverbinding van het gezinslid is nu onderbroken. Om de internetverbinding te herstellen herhaalt u stap 1 hierboven en tikt u op Unpause Internet (Toegang tot internet weer toestaan).

 

Locatiewaarschuwingen beheren

Met deze functie kunt u Arrival/Departure Alerts (Aankomst-/vertrekwaarschuwingen) instellen, die naar het ouderapparaat worden gestuurd wanneer het geselecteerde gezinslid aankomt op of vertrekt van een bepaalde locatie, en Scheduled Alerts (Geplande waarschuwingen), die de locatie van het geselecteerde gezinslid aangeven op een bepaald tijdstip. U stelt als volgt een locatiewaarschuwing in:

 1. Selecteer het familielid boven aan het hoofdscherm van Avast Family Space.
 2. Schuif omlaag en tik op Location Alerts (Locatiewaarschuwingen).
 3. Selecteer een van de volgende opties:
  • Arrival/Departure Alerts (Aankomst-/Vertrekwaarschuwingen): selecteer een bestaande aankomst-/vertrekwaarschuwing om deze aan te passen of tik op Add Alert (Waarschuwing toevoegen) om een nieuwe aankomst-/vertrekwaarschuwing in te stellen voor het geselecteerde gezinslid.
  • Scheduled Alerts (Geplande waarschuwingen): selecteer een bestaande geplande waarschuwing om deze aan te passen of tik op Add Alert (Waarschuwing toevoegen) om een nieuwe geplande waarschuwing in te stellen voor het geselecteerde gezinslid.

U hebt nu locatiewaarschuwingen en geplande waarschuwingen ingesteld.

 

Een tijdslimiet instellen

Met deze functie kunt u zowel tijdslimieten voor School hours (Schooltijden) als voor Night hours (Nachturen) instellen, waarmee u de internet- en gegevensverbinding op het apparaat van het geselecteerde gezinslid 's nachts kunt onderbreken. U stelt een tijdslimiet als volgt in:

 1. Selecteer het familielid boven aan het hoofdscherm van Avast Family Space.
 2. Tik op Limits (Tijdslimieten)
 3. Selecteer een van de volgende tijdslimietcategorieën:
  • School hours (Schooltijden): schooltijden aanpassen voor het geselecteerde gezinslid. Tik ter bevestiging op Opslaan.
  • Night hours (Nachturen): nachturen aanpassen voor het geselecteerde gezinslid. Tik ter bevestiging op Opslaan.
 4. U kunt ook Add A Time Limit (Tijdslimiet toevoegen) selecteren en de naam, dagen, begin- en eindtijd aanpassen en vervolgens bevestigen door op Opslaan te klikken.

Tijdens de in de Limits (Tijdslimieten) opgegeven uren is de internettoegang in alle categorieën geblokkeerd. Gewone telefoongesprekken en sms-berichten zijn toegestaan.

 

Inhoudsfilters aanpassen

Met deze functie kunt u specifieke app-categorieën, apps (subcategorieën) en websites blokkeren op het apparaat van het geselecteerde gezinslid. Inhoudsfilters beheren:

 1. Selecteer het familielid boven aan het hoofdscherm van Avast Family Space.
 2. Tik op Content Filters (Inhoudsfilters).
 3. Selecteer een inhoudsfilter om toegang te krijgen tot de subcategorieën.
 4. Tik op de schuifknop naast elke subcategorie die uw wilt blokkeren, zodat deze verandert van grijs (Niet geblokkeerd) in groen (Geblokkeerd), en tik op Opslaan om dit te bevestigen.
 5. Tik bovendien op Websites als u een Trusted website (Vertrouwde website) wilt toevoegen, waartoe het gezinslid altijd toegang heeft, of een Blocked website (Geblokkeerde website) waartoe het gezinslid nooit toegang heeft.

U hebt de inhoudsfilter voor het gezinslid nu aangepast.

Via het hoofdscherm van Avast Family Space voor ouders kunt u profielen beheren van gezinsleden. Raadpleeg de onderstaande instructies om de volgende acties uit te voeren voor elk gezinslid: pause internet (internet onderbreken), manage location alerts (locatiewaarschuwingen beheren), set time limits (tijdlimieten instellen) en customize content filters (inhoudsfilters aanpassen).

Internet onderbreken

Met deze functie kunt u de internet- en gegevensverbinding van het gezinslid tijdelijk onderbreken via het ouderapparaat. U onderbreekt internet als volgt:

 1. Selecteer het familielid boven aan het hoofdscherm van Avast Family Space.
 2. Tik op Pause Internet (Internet onderbreken).
 3. Selecteer Onderbreken om te bevestigen.

De internetverbinding van het gezinslid is nu onderbroken. Om de internetverbinding te herstellen herhaalt u stap 1 hierboven en tikt u op Unpause Internet (Toegang tot internet weer toestaan).

 

Locatiewaarschuwingen beheren

Met deze functie kunt u Arrival/Departure Alerts (Aankomst-/vertrekwaarschuwingen) instellen, die naar het ouderapparaat worden gestuurd wanneer het geselecteerde gezinslid aankomt op of vertrekt van een bepaalde locatie, en Scheduled Alerts (Geplande waarschuwingen), die de locatie van het geselecteerde gezinslid aangeven op een bepaald tijdstip. U stelt als volgt een locatiewaarschuwing in:

 1. Selecteer het familielid boven aan het hoofdscherm van Avast Family Space.
 2. Tik op Location Alerts (Locatiewaarschuwingen)
 3. Selecteer een van de volgende opties:
  • Arrival/Departure Alerts (Aankomst-/Vertrekwaarschuwingen): selecteer een bestaande aankomst-/vertrekwaarschuwing om deze aan te passen of tik op Add Alert (Waarschuwing toevoegen) om een nieuwe aankomst-/vertrekwaarschuwing in te stellen voor het geselecteerde gezinslid.
  • Scheduled Alerts (Geplande waarschuwingen): selecteer een bestaande geplande waarschuwing om deze aan te passen of tik op Add Alert (Waarschuwing toevoegen) om een nieuwe geplande waarschuwing in te stellen voor het geselecteerde gezinslid.

U hebt nu locatiewaarschuwingen en geplande waarschuwingen ingesteld.

 

Een tijdslimiet instellen

Met deze functie kunt u zowel tijdslimieten voor School hours (Schooltijden) als voor Night hours (Nachturen) instellen, waarmee u de internet- en gegevensverbinding op het apparaat van het geselecteerde gezinslid 's nachts kunt onderbreken. U stelt een tijdslimiet als volgt in:

 1. Selecteer het familielid boven aan het hoofdscherm van Avast Family Space.
 2. Tik op Limits (Tijdslimieten)
 3. Selecteer een van de volgende tijdslimietcategorieën:
  • School hours (Schooltijden): schooltijden aanpassen voor het geselecteerde gezinslid. Tik ter bevestiging op Opslaan.
  • Night hours (Nachturen): nachturen aanpassen voor het geselecteerde gezinslid. Tik ter bevestiging op Opslaan.
 4. U kunt ook Add A Time Limit (Tijdslimiet toevoegen) selecteren en de naam, dagen, begin- en eindtijd aanpassen, en vervolgens bevestigen door op Opslaan te klikken.

Tijdens de in de Limits (Tijdslimieten) opgegeven uren is de internettoegang in alle categorieën geblokkeerd. Gewone telefoongesprekken en sms-berichten zijn toegestaan.

 

Inhoudsfilters aanpassen

Met deze functie kunt u specifieke app-categorieën, apps (subcategorieën) en websites blokkeren op het apparaat van het geselecteerde gezinslid. Inhoudsfilters beheren:

  1. Selecteer het familielid boven aan het hoofdscherm van Avast Family Space.
  2. Tik op Content Filters (Inhoudsfilters).
  3. Selecteer een inhoudsfilter om toegang te krijgen tot de subcategorieën.
  4. Tik op de schuifknop naast elke subcategorie die uw wilt blokkeren, zodat deze verandert van grijs (Niet geblokkeerd) in groen (Geblokkeerd), en tik op Opslaan om dit te bevestigen.
  5. Tik bovendien op Websites als u een Trusted website (Vertrouwde website) wilt toevoegen, waartoe het gezinslid altijd toegang heeft, of een Blocked website (Geblokkeerde website) waartoe het gezinslid nooit toegang heeft.

U hebt de inhoudsfilter voor het gezinslid nu aangepast.

Een gezinslid toevoegen

Als u Avast Family Space hebt geïnstalleerd en geactiveerd, is elk gezinslid zichtbaar boven aan het hoofdscherm van de toepassing. Volg de instructies hieronder om een andere gezinslid aan de oudertoepassing toe te voegen.

 1. Open Avast Family Space voor ouders.
 2. Tik boven aan het hoofdscherm van Avast Family Space op Add (Toevoegen) (het +-teken).
 3. Typ de naam van het gezinslid in het tekstvak, tik op Add Family Member (Gezinslid toevoegen) en selecteer een geschikt inhoudsfilter voor dat gezinslid.
  • High (Hoog): aanbevolen voor gezinsleden jonger dan 11 jaar.
  • Medium (Gemiddeld): aanbevolen voor gezinsleden tussen de 12 en 16 jaar
  • Low (Laag): aanbevolen voor gezinsleden van 17 jaar en ouder.
  • No level (Geen niveau): aanbevolen voor gezinsleden van 18 jaar en ouder.
 4. Beheer elke inhoudsfiltercategorie (ongewenste inhoud, sociale media en berichten-apps) door te tikken op een van de volgende knoppen wanneer daarom wordt gevraagd:
  • Aanpassen: als u deze optie selecteert, kunt u een subcategorie blokkeren door te tikken op de relevante schuifknop zodat deze verandert in groen (AAN), of toestaan door te tikken op de relevante schuifknop zodat deze verandert in grijs (UIT). Tik op Opslaan om uw aanpassingen te bewaren en door te gaan naar het volgende inhoudsfilterscherm.
  • Blokkeren: als u deze optie selecteert, blokkeert u automatisch alle subcategorieën binnen de inhoudsfiltercategorie. Het volgende inhoudsfilterscherm wordt geopend.
  • Niet nu: wanneer u deze optie selecteert, wordt aanpassing geheel overgeslagen. U kunt de inhoudsfilters voor elk gezinslid op elk gewenst moment aanpassen. Het volgende inhoudsfilterscherm wordt geopend.
 5. Wanneer alle inhoudsfiltercategorieën zijn aangepast, geblokkeerd of overgeslagen, kunt u een locatiewaarschuwing toevoegen voor het gezinslid. Tik op Add Home (Thuis toevoegen), voer een label en een adres in in het tekstvak en klik op Opslaan. U kunt ook tikken op Niet nu om het instellen van de thuiswaarschuwing over te slaan en door te gaan met het instellen van de toepassing.
 1. Open Avast Family Space voor ouders.
 2. Tik boven aan het hoofdscherm van Avast Family Space op Add (Toevoegen) (het +-teken).
 3. Typ de naam van het gezinslid in het tekstvak, tik op Volgende en selecteer een geschikt inhoudsfilter voor dat gezinslid.
  • High (Hoog): aanbevolen voor gezinsleden jonger dan 11 jaar.
  • Med (Gemiddeld): aanbevolen voor gezinsleden tussen de 12 en 16 jaar
  • Low (Laag): aanbevolen voor gezinsleden van 17 jaar en ouder.
  • No filters (Geen filters): aanbevolen voor gezinsleden van 18 jaar en ouder.
 4. Beheer elke inhoudsfiltercategorie (ongewenste inhoud, sociale media en berichten-apps) door te tikken op een van de volgende knoppen wanneer daarom wordt gevraagd:
  • Aanpassen: als u deze optie selecteert, kunt u een subcategorie blokkeren door te tikken op de relevante schuifknop zodat deze verandert in groen (AAN), of toestaan door te tikken op de relevante schuifknop zodat deze verandert in grijs (UIT). Tik op Opslaan om uw aanpassingen te bewaren en door te gaan naar het volgende inhoudsfilterscherm.
  • Blokkeren: als u deze optie selecteert, blokkeert u automatisch alle subcategorieën binnen de inhoudsfiltercategorie. Het volgende inhoudsfilterscherm wordt geopend.
  • Niet nu: wanneer u deze optie selecteert, wordt aanpassing geheel overgeslagen. U kunt de inhoudsfilters voor elk gezinslid op elk gewenst moment aanpassen. Het volgende inhoudsfilterscherm wordt geopend.
 5. Wanneer alle inhoudsfiltercategorieën zijn aangepast, geblokkeerd of overgeslagen, kunt u een locatiewaarschuwing toevoegen voor het gezinslid. Tik op Add Home (Thuis toevoegen), voer een label en een adres in in het tekstvak en klik op Opslaan. U kunt ook tikken op Niet nu om het instellen van de thuiswaarschuwing over te slaan en door te gaan met het instellen van de toepassing.

Het nieuwe gezinslid is nu toegevoegd aan de ouder-app.

Apparaten koppelen

Nadat u een gezinslid hebt toegevoegd aan de ouder-app, kunt u uw apparaat koppelen aan het apparaat van het ingevoerde gezinslid.

 1. Selecteer het als laatste toegevoegde gezinslid boven aan het scherm en tik vervolgens op Pair Phone (Telefoon koppelen).
 2. Geef het apparaat van uw gezinslid een naam en tik op Volgende.
 3. Download en installeer de app Avast Family Space Companion op het apparaat van uw gezinslid via Google Play Store met behulp van onderstaande downloadknop:
  Avast Family Space downloaden
 4. Koppel het apparaat van uw gezinslid op een van de volgende manieren:
  • Open de app Avast Family Space Companion op het apparaat van uw gezinslid en voer de koppelcode in die wordt weergegeven op het scherm van het ouderapparaat. Tik op Volgende. Als u om toestemming wordt gevraagd, volgt u de instructies op het scherm om het installeren en koppelen van de apparaten te voltooien.
  • Tik op uw apparaat op Share Link (Koppeling delen) en selecteer een app om de koppeling mee te delen. Open de melding van de geselecteerde app op het apparaat van uw gezinslid en tik op de koppeling van Avast Family Space Companion. Als u om toestemming wordt gevraagd, volgt u de instructies op het scherm om het koppelen van de apparaten te voltooien.
 1. Selecteer het als laatste toegevoegde gezinslid boven aan het scherm en tik vervolgens op Pair Phone (Telefoon koppelen).
 2. Geef het apparaat van uw gezinslid een naam en tik op Opslaan.
 3. Download en installeer de app Avast Family Space Companion op het apparaat van uw gezinslid via de App Store met behulp van onderstaande downloadknop:
  Avast Family Space downloaden
 4. Koppel het apparaat van uw gezinslid op een van de volgende manieren:
  • Open de koppeling op het apparaat van uw gezinslid in de door u gewenste browser-app. Als u om toestemming wordt gevraagd, volgt u de instructies op het scherm om het koppelen van de apparaten te voltooien.
  • Open de app Avast Family Space Companion op het apparaat van uw gezinslid en voer de koppelcode in die wordt weergegeven op het scherm van het ouderapparaat. Tik op Volgende. Als u om toestemming wordt gevraagd, volgt u de instructies op het scherm om het installeren en koppelen van de apparaten te voltooien.

Toegang krijgen tot de instellingen van gezinsleden

U kunt de profielen en instellingen van gezinsleden bekijken en bewerken.

 1. Open Avast Family Space voor ouders.
 2. Tik op Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwieltje) rechtsboven op het hoofdscherm van Avast Family Space.
 3. Selecteer Manage Family (Gezin beheren).
 4. Selecteer een gezinslid in de lijst en beheer de volgende instellingen:
  • Bewerken: tik op de naam van het gezinslid om hun profielfoto en naam te wijzigen.
  • Role (Rol): bekijk informatie over de rechten van het gezinslid in Avast Family Space.
  • Avast Family Space voor kinderen: bekijk de activeringsstatus van het geselecteerde gezinslid. Als u dit apparaat wilt loskoppelen van het ouderapparaat, tikt u op de naam van het gezinslid en vervolgens op Unpair (Ontkoppelen).
  • Location sharing (Locatie delen): geef op welke gezinsleden de locatie van het geselecteerde gezinslid mogen zien.
  • Remove from Avast Family Space (Uit Avast Family Space verwijderen): tik op deze optie om het geselecteerde gezinslid te verwijderen uit Avast Family Space voor ouders en tik op Verwijderen om te bevestigen.
 1. Open Avast Family Space voor ouders.
 2. Tik op Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwieltje) rechtsboven op het hoofdscherm van Avast Family Space.
 3. Selecteer My Family (Mijn gezin).
 4. Selecteer een gezinslid in de lijst en beheer de volgende instellingen:
  • Role (Rol): tik op deze optie om informatie te bekijken over de rechten van het gezinslid in Avast Family Space.
  • Location sharing (Locatie delen): tik op deze optie om op te geven welke gezinsleden de locatie van het geselecteerde apparaat mogen zien.
  • Avast Family Space voor kinderen: tik op deze optie om de activeringsstatus van het geselecteerde gezinslid te bekijken. Als u het apparaat wilt loskoppelen van Avast Family Space voor ouders, tikt u op Unpair Phone (Telefoon ontkoppelen).
  • Remove from Avast Family Space (Uit Avast Family Space verwijderen): tik op deze optie om het geselecteerde gezinslid te verwijderen uit Avast Family Space voor ouders.

U hebt via het instellingenscherm ook toegang tot de instellingen van de app Avast Family Space.

Ouderinstellingen openen

In de instellingen van de app Avast Family Space kunt u feedback versturen, de versie van de toepassing zien, persoonlijke privacy configureren en u afmelden bij Avast Family Space.

 1. Open Avast Family Space voor ouders.
 2. Tik op Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwieltje) rechtsboven op het hoofdscherm van Avast Family Space.
 3. Selecteer een van de volgende Avast Family Space-instellingen:
  • Manage Family (Gezin beheren): hier verschijnt een lijst van alle gezinsleden. Op deze locatie kunt u hun individuele profielen, rol en locatiediensten bekijken en hun profielen verwijderen uit de ouder-app.
  • Family Devices (Gezinsapparaten): hier verschijnt een lijst van alle apparaten die worden gevolgd door de ouder-app. Hier kunt u apparaatgegevens, locatiediensten en de koppelstatus bekijken, en hun apparaat verwijderen uit de ouder-app.
  • Account: hier kunt u de tijdzone van de ouder-app wijzigen.
  • Request Support (Verzoek voor ondersteuning indienen): hiermee opent u een contactformulier waarmee u feedback kunt verzenden en om ondersteuning kunt vragen voor Avast Family Space.
  • About (Over): hiermee geeft u informatie weer over Avast Family Space, waaronder de versie, de gebruiksrechtovereenkomst (EULA), het privacybeleid en de licentie.
  • Personal Privacy (Persoonlijke privacy): hiermee kunt zich afmelden voor het delen van gegevens met derden ten behoeve van productverbetering en gebruiksanalyse.
  • Log out (Afmelden): hiermee meldt u zich af bij Avast Family Space. Afmelden is niet van invloed op de informatie over gezinsleden die u hebt toegevoegd.
 1. Open Avast Family Space voor ouders.
 2. Tik op Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwieltje) rechtsboven op het hoofdscherm van Avast Family Space.
 3. Selecteer een van de volgende Avast Family Space-instellingen:
  • My Family (Mijn gezin): hier verschijnt een lijst van alle gezinsleden. Op deze locatie kunt u hun individuele profielen, rol en locatiediensten bekijken en hun profielen verwijderen uit de ouder-app.
  • Account: hier kunt u de tijdzone van de ouder-app wijzigen.
  • Family Devices (Gezinsapparaten): hier verschijnt een lijst van alle apparaten die worden gevolgd door de ouder-app. Hier kunt u apparaatgegevens, locatiediensten en de koppelstatus bekijken, en een apparaat verwijderen uit de ouder-app.
  • Personal Privacy (Persoonlijke privacy): hier kunt zich afmelden voor het delen van gegevens met derden ten behoeve van analyse en kunt u de gegevens downloaden die Avast Family Space al heeft verzameld.
  • Send Feedback (Feedback verzenden): hiermee opent u een contactformulier waarmee u feedback kunt verzenden en om ondersteuning kunt vragen voor Avast Family Space.
  • About (Over): hiermee geeft u informatie weer over Avast Family Space, waaronder de versie, de gebruiksrechtovereenkomst (EULA), het privacybeleid en de licentie.
  • Log out (Afmelden): hiermee meldt u zich af bij Avast Family Space. Afmelden is niet van invloed op de informatie over gezinsleden die u hebt toegevoegd.
 • Avast Family Space 1.x voor Android
 • Avast Family Space 1.x voor iOS
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) of hoger
 • Apple iOS 11.0 of hoger

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen