Avast Cleanup voor Android – Aan de slag

Avast Cleanup voor Android is een mobiele app die bedoeld is om de prestaties van uw apparaat te verbeteren en opslagruimte vrij te maken door overbodige media, bestanden, apps en app-gegevens te verwijderen. U kunt ruimte vrijmaken door deze items naar een cloudopslagaccount te verplaatsen en/of van uw apparaat te verwijderen. Daarnaast kunt u foto's optimaliseren, zodat ze minder ruimte in beslag nemen.

In dit artikel gaan wij ervan uit dat de nieuwste versie van Avast Cleanup al op uw Android-apparaat is geïnstalleerd en geactiveerd. Raadpleeg het volgende artikel voor uitgebreide installatie-instructies:

Navigeren in Avast Cleanup

 1. Tik op het beginscherm van uw apparaat op het pictogram Avast Cleanup om de app te openen.
 2. De volgende opties zijn beschikbaar via het hoofdscherm van de app:
  1. Snel opruimen: scan op overbodige items om die te verwijderen. Hieronder vallen miniaturen, APK's, achtergebleven bestanden en verborgen, zichtbare en gedeelde cachebestanden.
  2. Sneller: zet apps die op de achtergrond worden uitgevoerd in de sluimerstand om te voorkomen dat ze uw apparaat vertragen en uw batterij leegtrekken.
  3. Tips: hier vindt u 5 tips voor het vrijmaken van ruimte op uw apparaat. De eerste keer dat u de functie Tips gebruikt, wordt u gevraagd aan te geven welke soort tips Avast Cleanup prioriteit moet geven via het scherm Analysevoorkeuren.
  4. Media: hier vindt u een overzicht van de media die zijn opgeslagen op uw apparaat en suggesties voor het vrijmaken van ruimte.
  5. Apps: hier vindt u een overzicht van de apps die zijn opgeslagen op uw apparaat en suggesties voor het vrijmaken van ruimte.

Snel opschonen uitvoeren

Met Snel opruimen schoont u uw apparaat op door overbodige bestanden te verwijderen om opslagruimte vrij te maken. U kunt aangeven welk type items u wilt verwijderen voordat de opschoonbewerking wordt uitgevoerd.

 1. Tik op de knop Snel opruimen.
 2. Tik in Snelle opschoonbewerking controleren op het type item dat u wilt opschonen. De itemtypen zijn onderverdeeld in 2 gedeelten (u ziet er één of twee, afhankelijk van het type gegevens dat is opgeslagen op uw apparaat):
  • Veilig op te schonen: gegevens die zorgvuldig zijn geselecteerd om er zeker van te zijn dat ze echt overbodig zijn, waaronder miniaturen, APK's, achtergebleven bestanden en verborgen, zichtbare en gedeelde cache.
  • Suggesties: gegevens die al dan niet waardevol kunnen zijn voor u. Het is raadzaam de items in deze groep te controleren en alleen die items te markeren die echt overbodig zijn. Standaard zijn er geen items geselecteerd en worden er ook geen items verwijderd, tenzij u ze handmatig selecteert.
 3. Tik op Opschonen voltooien om de geselecteerde items op te schonen.

Apps in de sluimerstand zetten

Met de functie Sneller wordt voorkomen dat apps op de achtergrond worden uitgevoerd, waardoor er geheugen vrijkomt voor andere taken.

 1. Tik op de tegel Sneller.
 2. Markeer de apps die u wilt stoppen en tik op Apps in sluimerstand.
U moet Avast Cleanup mogelijk toestemming geven om apps in de sluimerstand te zetten via de instellingen van het apparaat. Tik op Verlenen en volg de instructies op het scherm. Als u die toestemming niet geeft, wordt u gevraagd elke geselecteerde app afzonderlijk in de sluimerstand te zetten.
 1. Tik op Doorgaan.
 2. Wacht tot Avast Cleanup de geselecteerde apps in de sluimerstand heeft gezet en tik vervolgens op pijl-terug om terug te keren naar het hoofdscherm van Avast Cleanup.

De geselecteerde apps worden niet meer op de achtergrond uitgevoerd.

Uw foto's optimaliseren

Met Avast Cleanup kunt u uw afbeeldingen optimaliseren zodat ze minder ruimte innemen. Afbeeldingen die al hetzelfde formaat hebben als het scherm (bijvoorbeeld schermafbeeldingen) kunnen niet worden geoptimaliseerd. U optimaliseert uw foto's als volgt:

 1. Tik linksboven op het hoofdscherm van de app op Menu (drie lijntjes).
 2. Ga naar Foto's optimaliserenFoto's bekijken.
 3. Foto's worden in groepen geordend op basis van leeftijd. Tik op de foto('s) die u wilt optimaliseren of tik op Alles selecteren naast een groep foto's om de hele groep te selecteren.
 4. Tik onderaan het scherm op de knop Foto's bevestigen.
 5. Tik op Doorgaan om door te gaan met de standaardoptimalisatie of tik op Installatie om een voorbeeld van een geoptimaliseerde afbeelding te bekijken. Als u een betaald abonnement op Avast Cleanup hebt, kunt u ook het optimalisatieniveau aanpassen aan uw wensen.
 6. Tik onder Oorspronkelijke foto's op Selecteren (of Wijzigen) om aan te geven wat er moet gebeuren met uw originele foto('s). De volgende opties zijn beschikbaar:
  • De originelen naar een cloudopslaglocatie sturen: Verwijder de oorspronkelijke foto's van uw apparaat en stuur ze naar een cloudopslaglocatie. Als Avast Cleanup al is gekoppeld aan een cloudopslagaccount, tikt u op het e-mailadres dat is gekoppeld aan het door uw gewenste account. Als dat niet het geval is, tikt u op Verbinding maken met cloud-opslag om de app te koppelen aan een nieuw cloudopslagaccount.
  • Gewoon verwijderen: verwijder de oorspronkelijke foto's definitief van uw apparaat.
  • Originelen behouden: laat de oorspronkelijke foto's op uw apparaat staan.
 7. Tik op Nu optimaliseren om meteen te beginnen met het optimaliseren van de geselecteerde foto('s).
 8. Wanneer de optimalisatie voltooid is, tikt u op pijl-terug om terug te keren naar het hoofdscherm van Avast Cleanup.

Uw foto's worden nu geoptimaliseerd zodat ze minder ruimte in beslag nemen op uw apparaat.

Geef uw analysevoorkeuren op

Wanneer u tikt op de tegel Tips op het hoofdscherm van de app, krijgt u 5 tips te zien om ruimte vrij te maken op uw apparaat.

Via het scherm Analysevoorkeuren kunt u opgeven welk soort tips Avast Cleanup prioriteit moet geven:

 1. Tik linksboven op het hoofdscherm van de app op Menu (drie lijntjes).
 2. Ga naar InstellingenAnalysevoorkeuren.
 3. Houd het pictogram (drie lijntjes) naast een tipcategorie ingedrukt en sleep het venster naar wens omhoog of omlaag.

Avast Cleanup geeft tips weer volgens de door u opgegeven wensen.

Cloudoverdracht beheren

De term ‘cloud’ verwijst naar een virtuele opslagruimte waar u media en bestanden, zoals foto's, video's en documenten, kunt bewaren. Met Avast Cleanup kunt u de items op een apparaat moeiteloos overbrengen naar een cloudopslagaccount waarmee u verbonden bent. Avast Cleanup aan een cloudopslagaccount koppelen:

 1. Tik linksboven op het hoofdscherm van de app op Menu (drie lijntjes).
 2. Ga naar InstellingenCloud-services.
 3. Tik op Koppelen naast de gekozen cloudservice (Dropbox of Google Drive).
 4. Selecteer het gewenste account en tik op OK. Voer wanneer daarom wordt gevraagd de aanmeldingsgegevens in.
 5. Het account wordt nu weergegeven onder Verbonden. Als u zich wilt afmelden bij een account, tikt u op het pictogram (drie puntjes) naast het account en selecteert u Afmelden.

U kunt tegelijkertijd verbinding maken met meerdere Google Drive-accounts en één Dropbox-account. Als u verbonden bent met meerdere accounts tegelijk, wordt u telkens wanneer u gegevens wilt overbrengen naar een cloudopslaglocatie gevraagd een account te kiezen.

In onderstaand artikel vindt u meer informatie over het beheren van cloudoverdracht in Avast Cleanup voor Android:

Verdere aanbevelingen

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over Avast Cleanup voor Android:

 • Avast Cleanup 5.x voor Android
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) of hoger

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen