Quarantaine gebruiken in Avast Security

De Quarantaine in Avast Security en Avast Premium Security (voorheen Avast Security Pro) is een afgeschermde ruimte waarin u mogelijk gevaarlijke bestanden veilig kunt bewaren voordat u verdere actie onderneemt. Omdat bestanden in Quarantaine niet kunnen worden uitgevoerd en geen toegang tot uw systeem en gegevens hebben, kan de schadelijke programmacode in een bestand geen schade aanrichten op uw Mac.

Raadpleeg de instructies in dit artikel voor het beheren van bestanden in Quarantaine. Klik in het hoofdscherm Avast Security op Quarantaine om Quarantaine te openen.

Bestanden verplaatsen naar Quarantaine

Bestanden worden in de volgende gevallen naar Quarantaine verplaatst:

 • Als er tijdens een scanbewerking van Avast Security een verdacht bestand wordt gedetecteerd en u bevestigt dat het gedetecteerde bestand moet worden verplaatst naar Quarantaine.
 • Als er een verdacht bestand wordt aangetroffen door een actief schild van Avast Security.

Wanneer Avast Security een verdacht bestand detecteert tijdens een scanbewerking, verschijnt de detectie in het scanrapport. Als u een bestand wilt verplaatsen naar Quarantaine, gebruikt u de selectievakjes om het bestand te selecteren en klikt u vervolgens op Selectie oplossen.

Het bestand is nu aangemerkt als Dreiging afgehandeld.


U kunt ook handmatig verdachte bestanden toevoegen aan Quarantaine. Voer daarvoor de volgende stappen uit:

 1. Klik op Quarantaine in het hoofdscherm Avast Security.
 2. Klik op Bestand toevoegen....
 3. Zoek het bestand op uw Mac met het Finder-venster en klik op Open.

Het geselecteerde bestand wordt toegevoegd aan de lijst met bestanden in Quarantaine.

Bestanden vanuit Quarantaine naar Avast Threat Labs verzenden

Een verdacht bestand of een bestand dat ten onrechte is aangemerkt als dreiging, kan rechtstreeks vanuit Quarantaine worden verzonden naar Avast Threat Labs voor verdere analyse. Ga als volgt te werk om een bestand op te sturen ter analyse:

 1. Klik op Quarantaine in het hoofdscherm Avast Security.
 2. Houd de muisaanwijzer boven het scanvenster in kwestie, klik op Meer opties (drie puntjes) en selecteer Voor analyse verzenden.
 3. Selecteer Potentiële malware of Fout-positief, geef zoveel mogelijk aanvullende informatie op in het tekstvak en klik op Verzenden. Als u een Fout-positief indient, vermeldt u de naam van het programma, de uitgever van het programma, het versienummer van het programma en de reden waarom u denkt dat het bestand of programma niet had moeten worden gedetecteerd.

Er wordt een bevestiging weergegeven wanneer het bestand is verzonden.

In de meeste gevallen zal Avast Threat Labs de ontvangen bestanden verwerken zonder u een reactie te sturen.

Bestanden terugzetten vanuit Quarantaine

Wanneer u een bestand uit Quarantaine terugzet, wordt het bestand teruggeplaatst op de oorspronkelijke locatie. U kunt het bestand ook op een andere locatie op uw Mac terugzetten. Ga als volgt te werk om een bestand terug te zetten vanuit Quarantaine:

 1. Selecteer het bestand.
 2. Klik op Meer opties (drie punten) en selecteer Herstellen of Zet terug als.
 3. Als u Zet terug als hebt geselecteerd, gebruikt u het Finder-venster om een nieuwe locatie voor het bestand te kiezen en klikt u op Open.
 4. Gebruik als u daarom wordt gevraagd uw Touch ID of voer uw beheerderswachtwoord in en klik op OK in om het terugzetten te bevestigen.

Het bestand wordt teruggezet en kan worden geopend vanaf de opgegeven locatie op uw Mac.

Het terugzetten van bestanden uit Quarantaine is alleen bedoeld voor noodsituaties, bijvoorbeeld wanneer er een systeembestand naartoe is verplaatst. Het terugzetten van geïnfecteerde bestanden brengt uw Mac in gevaar. Het is raadzaam deze actie alleen uit te voeren als u gevorderde vaardigheden en ervaring hebt met het verwerken van geïnfecteerde bestanden.

Bestanden uit Quarantaine verwijderen

Ga als volgt te werk om een bestand permanent te verwijderen uit Quarantaine:

 1. Selecteer het bestand.
 2. Klik op Verwijderen.
 3. Klik ter bevestiging op Verwijderen.

Het bestand wordt verwijderd van uw Mac.

 • Avast Security 14.x voor Mac
 • Avast Premium Security 14.x voor Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen