Avast Cleanup voor Android – aan de slag

Avast Cleanup voor Android is een mobiele app die bedoeld is om de prestaties van uw apparaat te verbeteren en opslagruimte vrij te maken door overbodige media, bestanden, apps en app-gegevens te verwijderen. U kunt ruimte vrijmaken door deze items naar een cloudopslagaccount te verplaatsen en/of van uw apparaat te verwijderen. Daarnaast kunt u foto's optimaliseren, zodat ze minder ruimte in beslag nemen.

In dit artikel gaan we ervan uit dat de meest recente versie van Avast Cleanup is geïnstalleerd op uw Android-apparaat en klaar is voor gebruik. Raadpleeg het volgende artikel voor uitgebreide instructies voor het installeren van de app en het uitvoeren van een eerste configuratie:

Navigeren in de interface van Avast Cleanup

Tik op het pictogram Avast Cleanup op het hoofdscherm van uw apparaat om de app te openen.

Op het hoofdscherm vindt u de knop Snel opschonen, vier tegels voor de belangrijkste opties en de knop Menu (drie lijntjes).

Met die opties kunt u de volgende acties uitvoeren:

 • Snel opschonen: hiermee kunt u overbodige bestanden verwijderen om schijfruimte vrij te maken. Avast Cleanup Pro: u kunt ook Automatisch opschonen inschakelen, waarmee regelmatig snelle opschoonbewerkingen worden uitgevoerd zonder dat u ze handmatig hoeft te starten.
 • Geheugen vrijmaken: hiermee kunt u apps in de sluimerstand zetten om geheugen vrij te maken en de prestaties te verbeteren.
 • Tips: hier vindt u tips voor het vrijmaken van ruimte op uw apparaat.
 • Media: hier vindt u een overzicht van de media die zijn opgeslagen op uw apparaat (waaronder foto's, video's en geluidsbestanden). U kunt uw foto's ook optimaliseren door de hoeveelheid pixels te verlagen zodat ze minder ruimte in beslag nemen. Met deze functie kunt u ook media weergegeven die u mogelijk wilt verwijderen om extra opslagruimte vrij te maken op uw apparaat.
 • Apps: hierin vindt u tips met betrekking tot app-gebruik, bijvoorbeeld over het verwijderen van nooit of zelden gebruikte apps of van apps die veel ruimte innemen.

In het hoofdscherm van de app kunt u linksboven ook tikken op Menu (drie lijntjes) om snel toegang te krijgen tot het beheren van apps, bestanden en media op uw apparaat, het beheren van verbonden cloudservices en het configureren van app-instellingen.

Een snelle opschoonbewerking uitvoeren

Snel opschonen schoont uw apparaat op door overbodige bestanden te verwijderen om opslagruimte vrij te maken. U kunt selecteren welk type items u wilt verwijderen voordat de opschoonbewerking wordt uitgevoerd.

 1. Tik op de knop Snel opschonen.
 2. Tik in Controle van Snel opschonen op het type item dat u wilt opschonen. De itemtypen zijn onderverdeeld in 2 gedeelten (u ziet er één of twee, afhankelijk van het type gegevens dat is opgeslagen op uw apparaat):
  • Veilig op te schonen: gegevens die zorgvuldig zijn geselecteerd om er zeker van te zijn dat ze echt overbodig zijn, waaronder miniaturen, APK's, achtergebleven bestanden en verborgen, zichtbare en gedeelde cache. Alle categorieën zijn standaard aangemerkt als Veilig op te schonen, behalve Miniaturen.
  • Suggesties: gegevens die al dan niet waardevol kunnen zijn voor u. Het is raadzaam de items in deze groep te controleren en alleen die items te markeren die echt overbodig zijn. Standaard zijn er geen items geselecteerd en worden er ook geen items verwijderd, tenzij u ze handmatig selecteert voor verwijdering.
 3. Tik op Opschonen voltooien om geselecteerde items op te schonen.
Op het scherm Controle van Snel opschonen kunt u ook Automatisch opschonen in- of uitschakelen.

Het geheugen van uw apparaat een boost geven

Met de functie Geheugen vrijmaken wordt voorkomen dat apps op de achtergrond worden uitgevoerd, waardoor er geheugen vrijkomt voor andere taken.

 1. Tik op de tegel Geheugen vrijmaken.
 2. Tik op de apps die u wilt stoppen, tik daarna op Apps in sluimerstand zetten (of Apps stoppen als Avast Cleanup nog geen toestemming heeft om apps in de sluimerstand te zetten).
U moet Avast Cleanup toestemming geven om apps in de sluimerstand te zetten via de instellingen van het apparaat. Tijdens de eerste configuratie wordt u gevraagd Avast Cleanup die toestemming te verlenen. Als u de eerste configuratie hebt overgeslagen, tikt u op Apps stoppen, selecteert u Toestemming geven op het scherm met resultaten en volgt u de instructies op het scherm om Avast Cleanup toestemming te geven apps in de sluimerstand te zetten.
 1. Tik op pijl-terug om terug te keren naar het hoofdscherm van de app.

Bestanden en media beheren die op uw apparaat zijn opgeslagen

Met de functie Media kunt u Videobestanden, Foto's en Audio op uw apparaat eenvoudig weergeven en beheren.

 1. Tik op de tegel Media.
 2. De volgende opties zijn beschikbaar op het scherm Mediaoverzicht:
  • Overzichtsgrafiek: toont het percentage van de apparaatopslag dat wordt ingenomen door Videobestanden, Foto's en Audio. Tik op een categorie om afzonderlijke items te bekijken en beheren.
  • Fotoanalyse: hiermee kunt u eenvoudig ongewenste foto's verwijderen van uw apparaat door de afbeeldingen te verwijderen of naar een cloudopslaglocatie te sturen. Tik op een categorie om afzonderlijke items te bekijken en beheren. Bijzonder grote categorieën zijn met rood aangegeven.
  • Optimaliseerbaar: hiermee worden optimaliseerbare afbeeldingen op uw apparaat opgespoord. Bij optimaliseerbare afbeeldingen kan de bestandsgrootte zodanig worden gewijzigd dat ze minder ruimte innemen zonder dat de kwaliteit ervan merkbaar terugloopt. Tik op de afbeelding om afzonderlijke items te bekijken en beheren.
  • Mappen: biedt een overzicht van mappen op uw apparaat. Mappen worden gerangschikt op grootte en bijzonder grote mappen worden met rood aangegeven. Tik op een map om de inhoud ervan te bekijken en beheren, of tik op Toon alles om extra mappen te openen.
  • Grote videobestanden: hiermee kunt u video's op uw apparaat die groter zijn dan 20 MB zoeken en verwijderen om ruimte vrij te maken. Tik op de afbeelding om afzonderlijke items te bekijken en beheren.

Uw foto's optimaliseren

Avast Cleanup stelt u in staat uw afbeeldingen te optimaliseren zodat ze minder ruimte innemen. Afbeeldingen die al hetzelfde formaat hebben als het scherm (bijvoorbeeld schermafbeeldingen) kunnen niet worden geoptimaliseerd. Uw foto's optimaliseren:

 1. Tik op het hoofdscherm van de app op de tegel Media.
 2. Schuif omlaag en tik op het venster Optimaliseerbaar.
 3. Standaard zijn alle optimaliseerbare afbeeldingen geselecteerd. U kunt ook op Alle selecties ongedaan maken tikken en handmatig afbeeldingen selecteren om te optimaliseren. Tik daarna op de knop Optimaliseren onderaan het scherm.
 4. Selecteer Originelen verwijderen om de oorspronkelijke afbeeldingen definitief van uw apparaat te verwijderen. Of stuur de originelen naar een cloudopslaglocatie met behulp van de betreffende optie hieronder:
  • Accountnaam: als u al verbonden bent met één of meer cloudopslagaccounts, tikt u op de naam van een account. De optimalisatie begint meteen, en originelen worden naar het verbonden cloudopslagaccount gestuurd.
  • Verbinding maken met cloud-opslag: Deze optie verschijnt als Avast Cleanup nog niet is verbonden met een cloudopslagaccount. Tik op Verbinding maken met cloud-opslag om het scherm Cloudservices te openen. Daarop kunt u verbinding maken met een cloudopslagaccount.
 5. Wanneer de optimalisatie voltooid is, tikt u op pijl-terug om terug te keren naar het hoofdscherm van de app.

Ongewenste foto's van uw apparaat verwijderen

Naast het optimaliseren van uw foto's helpt Avast Cleanup u ook opslagruimte vrij te maken door afbeeldingen te zoeken die u mogelijk wilt verwijderen van uw apparaat.

 1. Tik op het hoofdscherm van de app op de tegel Media.
 2. Schuif omlaag naar Fotoanalyse. Tik op een fotocategorie om de inhoud ervan te bekijken:
  • Vergelijkbare foto's: hiermee wordt gescand op groepen van vergelijkbare foto's en wordt de kwalitatief beste foto van elke groep gemarkeerd.
  • Slechte foto's: hiermee wordt gescand op onscherpe, donkere of kwalitatief slechte foto's.
  • Privacygevoelige foto's: hiermee wordt gescand op afbeeldingen die zijn verzonden of ontvangen via sociale apps en mogelijk vertrouwelijk of privacygevoelig zijn.
  • Oude foto's: hiermee wordt gescand op oude, mogelijk ongewenste foto's.
 3. Standaard zijn er geen foto's geselecteerd. Tik op Alles selecteren of tik op afzonderlijke afbeeldingen die u wilt verwijderen.
 4. Selecteer de optie in kwestie:
  • Vergelijkbare foto's en Slechte foto's: selecteer Foto's verwijderen om de geselecteerde foto's definitief te verwijderen van uw apparaat.
  • Privacygevoelige foto's en Oude foto's: tik op het pictogram (drie puntjes) en selecteer een van de volgende opties:
   • Grootte optimaliseren: hiermee wijzigt u de bestandsgrootte van de geselecteerde foto's zodat ze minder ruimte in beslag nemen op uw apparaat. De originelen kunt u verwijderen of naar een cloudopslaglocatie sturen. Als Avast Cleanup nog niet is verbonden met een cloudopslagaccount, tikt u op Verbinding maken met cloud-opslag om het scherm Cloudservices te openen en meldt u zich aan bij een een cloudopslagaccount.
   • Naar cloud verplaatsen: hiermee stuurt u de geselecteerde foto's naar het cloudopslagaccount waarmee u bent verbonden. Als u bent verbonden met meerdere cloudopslagaccounts, wordt u eerst gevraagd een account te kiezen. U kunt verbonden accounts beheren via het scherm Cloudservices.
   • Verbinding maken met cloud: Als Avast Cleanup nog niet is verbonden met een cloudopslagaccount, tikt u op Verbinding maken met cloud om het scherm Cloudservices te openen. Meld u vervolgens aan bij een cloudopslagaccount om er de geselecteerde foto's naar toe te kunnen sturen.
   • Verwijderen van apparaat: hiermee verwijdert u de foto's definitief van uw apparaat.
 5. Tik op pijl-terug om nog meer fotogroepen op te schonen.
U kunt foto's die zijn opgeslagen op uw apparaat ook beheren via Menu (drie lijntjes) ▸ Afbeeldingen.

Uw apps analyseren en beheren

Met de functie Apps worden uw geïnstalleerde apps geanalyseerd en wordt u voorzien van informatie over het gebruik en de grootte van gegevens. Met de functie wordt ook geanalyseerd hoe vaak u apps gebruikt, en u kunt er onmiddellijk geheugen mee vrijmaken door apps die op de achtergrond worden uitgevoerd in de sluimerstand te zetten.

Tik op de tegel Apps op het hoofdscherm van de app om de volgende gegevens te bekijken:

 • Overzichtsgrafiek: selecteer een tegel om uw apps of app-gegevens te beheren:
  1. Geïnstalleerd: geïnstalleerde apps die niet nodig zijn voor de werking van uw apparaat. U kunt Geïnstalleerd-apps verwijderen.
  2. Systeem: apps die nodig zijn voor de werking van uw apparaat. Systeem-apps kunnen in de sluimerstand worden gezet, maar niet worden verwijderen van uw apparaat.
  3. Appgegevens: bekijk en verwijder app-gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen
  4. Opslag: bekijk afzonderlijke gebruiks- en opslaggevens voor elke app die op uw apparaat is geïnstalleerd.
 • Grootverbruikers: hiermee worden apps opgespoord die mogelijk data verbruiken en de batterij belasten. Tik op een categorie om afzonderlijke apps te beheren. Apps zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
  • Gegevens: hiermee geeft u apps weer die veel mobiele data verbruiken.
  • Opslag: hiermee geeft u apps weer die de meeste ruimte innemen op uw apparaat.
  • Batterij: hiermee geeft u apps weer die de batterij sterk belasten.
 • Gebruik: hiermee geeft u apps weer op basis van hoe vaak u ze gebruikt. U kunt Minst gebruikt-, Meest gebruikt- en Ongebruikt-apps bekijken. Nadat u een categorie hebt geselecteerd, kunt u ook een periode opgegeven met behulp van de tabs boven aan het scherm (bijvoorbeeld de minst gebruikte apps in de afgelopen week).
 • Actief: hiermee geeft u het aantal apps weer dat op dit moment op de achtergrond wordt uitgevoerd. Tik op Optimaliseren om actieve apps onmiddellijk in de sluimerstand te zetten en geheugen vrij te maken.
 • In omvang toenemend: tik op dit venster om apps weer te geven die meer ruimte op uw apparaat innemen dan voorheen. Apps worden weergegeven op volgorde van grootte.
 • Meldingen: tik op dit venster om uw lijst van Apps die meldingen weergeven te bekijken. Apps worden weergegeven op volgorde van het aantal meldingen dat ze in de afgelopen 7 dagen hebben verstuurd.
 

Ga als volgt te werk om uw geïnstalleerde apps te beheren:

 1. Tik op een van bovenstaande categorieën (bijvoorbeeld In omvang toenemend).
 2. Selecteer een of meer apps en tik daarna rechtsonder op het pictogram (drie puntjes).
 3. Selecteer de gewenste optie:
  • Verwijderen van apparaat: hiermee verwijdert u de geselecteerde app(s).
  • Sluimerstand: hiermee stopt u de geselecteerde app(s) die in de achtergrond worden uitgevoerd en wordt er geheugen vrijgemaakt.
 4. Tik op pijl-terug om terug te keren naar het scherm met het overzicht van de apps.

Tips voor het optimaliseren van uw apparaat

De functie Tips analyseert uw apparaat en geeft een aantal ruimtebesparende tips weer. U kunt de analysevoorkeuren aanpassen om de voor u relevantste besparingen boven aan de lijst te zetten.

 1. Tik in het hoofdscherm van de app op Tips.
 2. Als u de functie voor het eerst gebruikt, tikt u op Aanpassen om de analysevoorkeuren aan te passen. Of tik op Overslaan om de standaardinstellingen te gebruiken en meteen naar de ruimtebesparende tips te gaan. U kunt de analysevoorkeuren op elk gewenst moment aanpassen via de app-instellingen.
 3. Houd op het scherm Analysevoorkeuren het pictogram (drie lijntjes) ingedrukt naast een categorie en sleep de categorie omhoog of omlaag. De categorie boven aan de lijst heeft de hoogste prioriteit en de categorie onderaan de laagste.
 4. Wanneer u uw analysevoorkeuren hebt ingesteld, tikt u op pijl-terug om de aangepaste besparingen te bekijken.
 5. Veeg naar links om verdere tips te bekijken. Tik op (drie puntjes) naast het TIP-nummer en tik op Tips voor aanpassingen om het scherm Analysevoorkeuren te openen of tik op Deze tip minder vaak weergeven als u geen verwante tips meer wilt bekijken.

Cloudoverdracht beheren

'De cloud' verwijst naar een virtuele opslagruimte waar u media en bestanden, zoals foto's, video's en documenten, kunt bewaren. Met Avast Cleanup kunt u items van een apparaat eenvoudig overbrengen naar een verbonden cloudopslagaccount.

Via het scherm Cloud-services kunt u verbinding maken met een cloudopslagaccount. U kunt het scherm op een van de volgende manieren openen:

 1. Open Avast Cleanup en ga naar Menu (drie lijntjes) ▸ InstellingenCloud-services.
 2. Tik op de optie Verbinding maken met cloud die verschijnt wanneer u bestanden of media op uw apparaat beheert terwijl Avast Cleanup nog niet is verbonden met een cloudopslagaccount.
 

Verbinding maken met een cloudopslagaccount via het scherm Cloudservices:

 1. Tik op Koppelen naast de door u gekozen cloudservice (Dropbox of Google Drive).
 2. Selecteer het gewenste account en tik op OK. Voer wanneer u daarom wordt gevraagd de aanmeldingsgegevens in.
 3. Het account wordt nu weergegeven onder Gekoppelde cloud-services. Als u zich wilt afmelden bij een account, tikt u op het pictogram (drie puntjes) naast het account en selecteert u Afmelden.

U kunt tegelijkertijd verbinding maken met meerdere Google Drive-accounts en één Dropbox-account. Als u bent verbonden met meerdere accounts tegelijkertijd, wordt u telkens wanneer u gegevens wilt overbrengen naar een cloudopslaglocatie gevraagd een account te kiezen.

Automatisch opschonen instellen (alleen Avast Cleanup Pro)

Met de functie Automatisch opschonen (beschikbaar in betaalde versies van Avast Cleanup) kunt u automatische opschoontaken plannen voor uw apparaat:

 1. Tik op het hoofdscherm van de app op Snel opschonen.
 2. Tik op Automatisch opschonen en tik vervolgens op de schuifregelaar UIT zodat deze op AAN komt te staan om deze functie in te schakelen.
 3. Stel in hoe vaak u wilt dat Avast Cleanup scanbewerkingen uitvoert en de minimale hoeveelheid ruimte die u wilt opschonen. U kunt ook opgeven of u een melding wilt ontvangen over elke opschoontaak, door op de schuifregelaar naast Waarschuwen als het opschonen is voltooid te tikken.
 4. Onder Automatisch opschonen selecteert u welk type bestanden moeten worden verwijderd tijdens het automatisch opschonen. Alle bestandstypen behalve Miniaturen worden standaard geselecteerd.

Automatisch opschonen vindt zo vaak plaats als u hebt opgegeven en zonder dat u het telkens hoeft te activeren.

De instellingen van Avast Cleanup configureren

Ga als volgt te werk om de instellingen van Avast Cleanup te openen:

 1. Tik linksboven in de app-interface op het pictogram Menu (drie lijntjes).
 2. Tik op Instellingen.
 3. Tik op een categorie om de betreffende instellingen te beheren.
  • Analysevoorkeuren: houd naast een categorie het pictogram (drie lijntjes) ingedrukt en sleep de categorie omhoog of omlaag. De categorie boven aan de lijst heeft de hoogste prioriteit en de categorie onderaan de laagste. Categorieën met de hoogste prioriteit worden als eerste weergegeven wanneer u de functie Tips gebruikt.
  • Foto's optimaliseren: bevat opties waarmee u de optimalisatie van uw afbeeldingen kunt aanpassen. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een betaalde versie van Avast Cleanup.
  • Advertenties verwijderen: deze optie verschijnt alleen in de gratis versie van Avast Cleanup. Selecteer een type abonnement en volg de instructies op het scherm om de aankoop te voltooien. Als u al een betaald abonnement hebt aangeschaft, tikt u op (drie puntjes) ▸ Code van waardebon invoeren om uw geldige activeringscode in te voeren.
  • Meldingen: geef op van welke problemen Avast Cleanup u op de hoogte moet brengen. Actieve typen meldingen zijn gemarkeerd met AAN.
  • Detectie in real time: schakel Achtergebleven gegevens van app gedetecteerd in. Daarmee stelt u Avast Cleanup in staat bestanden, mappen en app-gegevens op te sporen die zijn achtergelaten door apps die u hebt verwijderd.
  • Abonnement: bekijk uw Activeringscode en Meer weten? over mobiele abonnementen van Avast. U kunt uw huidige abonnement ook Ontkoppelen als u uw activeringscode op een ander apparaat wilt gebruiken. Deze optie verschijnt alleen in betaalde versies van Avast Cleanup.
  • Cloud-services: tik op Koppelen naast een cloudopslagprovider (Google Drive of Dropbox), maak verbinding met uw account of stel een nieuw account in. Tik op de schuifregelaars om instellingen in of uit te schakelen die u wilt toepassen op cloud-overdrachten. Als u zich wilt afmelden bij een cloudopslagaccount, tikt u op het pictogram (drie puntjes) naast het account en selecteert u Afmelden.
  • Gegevensinstellingen: schakel de optie in of uit om anonieme gegevens met derden te delen voor analysedoeleinden.
  • Over deze toepassing: controleer welke versie van Avast Cleanup is geïnstalleerd op uw apparaat of bekijk de Gebruiksrechtovereenkomst.
 • Avast Cleanup 4.x voor Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) of hoger

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen