Een Android-apparaat bij verlies of diefstal op afstand bedienen met Anti-Theft in Avast Mobile Security

Met de functie Anti-Theft in Avast Mobile Security kunt u verbinding maken met uw apparaat bij verlies of diefstal en verschillende opdrachten op afstand uitvoeren via uw Avast-account. U kunt een apparaat alleen op afstand bedienen als aan de volgende vereisten is voldaan:

 • Het apparaat moet zijn ingeschakeld en moet verbinding hebben met internet.
 • De functie Anti-Theft moet actief zijn op het apparaat.
 • Het apparaat is gekoppeld aan een Avast-account.
Zonder toegang tot het apparaat is het niet mogelijk om uw apparaat te koppelen aan een Avast-account of Anti-Theft in te schakelen.

Anti-Theft openen via Avast-account

Als u een verloren apparaat op afstand wilt bedienen, volgt u onderstaande stappen op een ander apparaat om toegang te krijgen tot het gedeelte Anti-Theft van uw Avast-account.

 1. Open https://id.avast.com/sign-in in uw webbrowser.
 2. Voer de aanmeldingsgegevens voor uw Avast-account in en klik op Doorgaan.
 3. Klik op de tegel Anti-Theft.
 4. Selecteer het verloren apparaat.
 5. Selecteer de opdracht van uw keuze in een van de volgende groepen:
  1. het opdrachtvenster
  2. de lijst met opdrachten

Opdrachtvenster

Raadpleeg de gedeelten in kwestie hieronder voor instructies over het verzenden van Anti-Theft-opdrachten via het opdrachtvenster:

De opdracht Opsporen is de eenvoudigste en snelste manier om uw apparaat op te sporen via gps. Er zijn in Avast Anti-Theft twee traceeropties beschikbaar:

 • Apparaat volgen: hiermee worden meerdere opdrachten verzonden om de locatiewijzigingen van uw apparaat te volgen. U kunt selecteren hoe vaak u informatie wilt ontvangen over de locatie van uw apparaat.
 • Locatie opvragen: hiermee wordt eenmalig de opdracht verzonden om de huidige locatie van uw apparaat op te halen.
 

De opdracht Opsporen de eerste keer verzenden:

 1. Selecteer Opsporen in het opdrachtvenster.
 2. Selecteer op het scherm dat verschijnt de gewenste traceeroptie.
 3. Voor Apparaat volgen geeft u in de vervolgkeuzelijst aan hoe vaak u locatie-updates wilt ontvangen. Klik daarna op Opslaan om de opdracht te verzenden.
 4. Via Meldingen hebt u toegang tot locatiegegevens die in uw Avast-account zijn ontvangen.
 

De opdracht Opsporen nog een keer verzenden:

 1. Selecteer Opsporen in het opdrachtvenster.
 2. Er wordt automatisch een kaart geladen waarop de laatst bekende locatie van uw apparaat wordt weergegeven. Klik rechtsboven op de traceeroptie van uw keuze om de kaart bij te werken met de meest recente locatie van uw apparaat.
 3. Voor Apparaat volgen geeft u in de vervolgkeuzelijst aan hoe vaak u locatie-updates wilt ontvangen. Klik daarna op Opslaan om de opdracht te verzenden.
 4. Klik op het tabelpictogram om de gps-coördinaten te openen, zodat u de locatie, breedtegraad en lengtegraad van uw apparaat kunt bekijken, plus informatie over de nauwkeurigheid.

Als u de opdracht Opsporen wilt uitschakelen, klikt u in het opdrachtvenster op Opsporen. Op de kaart die verschijnt, klikt u rechtsboven op Volgen van apparaat stoppen.

De nauwkeurigheid is afhankelijk van de signaalsterkte. Ook moet het apparaat zich binnen het bereik van een gps-signaal bevinden.

Als u de opdracht Verloren verzendt, wordt uw zoekgeraakte apparaat als verloren gemarkeerd. Standaard worden de volgende functies ingeschakeld en geactiveerd wanneer u een apparaat aanmerkt als verloren:

 • Apparaat vergrendelen: maakt het voor indringers onmogelijk toegang te verkrijgen tot uw apparaat.
 • Alarmsignaal afspelen: activeert een alarmsignaal op uw apparaat om u of anderen te attenderen op de locatie ervan.
 • Cameraval: legt een foto van de dief vast en maakt een geluidsopname van 1 minuut aan de hand waarvan u kunt proberen te achterhalen wie de dief is.
 • Laatst bekende locatie: stuurt de laatste bekende locatie van uw apparaat wanneer de batterij bijna leeg is.
De functies Cameraval, en Laatst bekende locatie zijn alleen beschikbaar bij een betaalde versie van Avast Mobile Security.

Zo markeert u uw apparaat als Verloren:

 1. Selecteer Markeren als verloren in het opdrachtvenster.
 2. Controleer of het tabblad Verloren is geselecteerd en klik op Verzenden.
 3. Via Meldingen hebt u toegang tot de gegevens die in uw Avast-account zijn ontvangen.

Als u de opdracht Verloren wilt uitschakelen, voert u uw Avast-pincode in op het gevonden apparaat. Of selecteer in uw Avast-account Als verloren markerenGevonden en klik op Verzenden.

De opdracht Sirene zorgt ervoor dat uw zoekgeraakte apparaat een luid alarmsignaal laat klinken.

Zo kunt u de opdracht Sirene verzenden:

 1. Selecteer Sirene in het opdrachtvenster.
 2. Zorg ervoor dat het tabblad Sirene is geselecteerd. Klik op Verzenden om het alarmsignaal op uw verloren of gestolen apparaat af te spelen.

Als u het alarmsignaal wilt uitschakelen, voert u uw Avast-pincode in op het gevonden apparaat. Of selecteer in uw Avast-account SireneSirene uit en klik op Verzenden.

Met de opdracht Vergrendelen kunt u uw zoekgeraakte apparaat op afstand vergrendelen, zodat het zonder uw Avast-pincode niet meer te gebruiken is.

Zo kunt u de opdracht Vergrendelen verzenden:

 1. Selecteer Vergrendelen in het opdrachtvenster.
 2. Zorg ervoor dat het tabblad Vergrendelen is geselecteerd en klik op Verzenden om uw apparaat te vergrendelen.

Als u uw apparaat wilt ontgrendelen, voert u uw Avast-pincode in op het gevonden apparaat. Of selecteer in uw Avast-account VergrendelenOntgrendelen en klik op Verzenden.

Lijst met opdrachten

Raadpleeg de gedeelten in kwestie hieronder voor instructies over het verzenden van Anti-Theft-opdrachten via de lijst met opdrachten:

De functies Geluidsopname maken en Foto maken zijn alleen beschikbaar bij een betaalde versie van Avast Mobile Security.

Met de opdracht Wissen kunt u alle gegevens op het apparaat wissen en de fabrieksinstellingen terugzetten.

U kunt deze actie niet ongedaan maken nadat de opdracht is verzonden.

Zo kunt u de opdracht Wissen verzenden:

 1. Selecteer Wissen in de lijst met opdrachten.
 2. Klik op Verzenden om alle gegevens op het apparaat te wissen. Nadat de opdracht is verzonden, wordt uw apparaat opnieuw opgestart.

De opdracht Geluidsopname maken gebruikt de microfoon in uw apparaat om een geluidsopname te maken, die vervolgens naar uw Avast-account wordt verzonden.

Zo kunt u de opdracht Geluidsopname maken verzenden:

 1. Selecteer Geluidsopname maken in de lijst met opdrachten.
 2. Gebruik de vervolgkeuzelijst om de Opnameduur te wijzigen. Als u de duur niet wijzigt, neemt Anti-Theft standaard 1 minuut op. Als u Ruisherkenning gebruiken inschakelt, luistert Anti-Theft gedurende de bij Maximumduur van ruisherkenning aangegeven tijdsduur naar de omgeving van het apparaat en start het pas een opname als er geluid wordt gedetecteerd.
 3. Klik op Verzenden om in te schakelen dat Anti-Theft begint met opnemen van of luisteren naar de omgeving van uw apparaat.
 4. Via Meldingen hebt u toegang tot de gegevens die in uw Avast-account zijn ontvangen.

Via de opdracht Foto maken kunt u een foto maken met de camera aan de voor- of achterzijde van uw apparaat, waarna deze naar uw Avast-account wordt verzonden.

Zo kunt u de opdracht Foto maken verzenden:

 1. Selecteer Foto maken in de lijst met opdrachten.
 2. U kunt Anti-Theft ook toestaan dat de foto met de camera aan de voorzijde wordt gemaakt, of dat er alleen een foto wordt gemaakt als het apparaat de volgende keer wordt ingeschakeld. Klik op Verzenden.
 3. Via Meldingen hebt u toegang tot de gegevens die in uw Avast-account zijn ontvangen.

Zo krijgt u toegang tot gegevens die in uw Avast-account zijn ontvangen

Als u de opdracht Opsporen, Als verloren markeren, Geluidsopname maken en Foto maken verzendt, stuurt uw apparaat gegevens naar het onderdeel Meldingen van uw Avast-account.

Zo krijgt u toegang tot gegevens die in uw Avast-account zijn ontvangen:

 1. Selecteer het desbetreffende apparaat in het linkerdeelvenster en klik op Info.
 2. Selecteer het tabblad Meldingen.
 3. Selecteer onder het gedeelte Bericht het pictogram naast de desbetreffende melding om gegevens te bekijken of te downloaden.
  1. Er is een bijgewerkte locatie ontvangen: Dit bestand bevat gegevens die zijn geïnitieerd door de opdrachten Als verloren markeren en Opsporen. Klik op het pictogram met de gps-speld om locatiegegevens te bekijken. Er verschijnt een kaart waarop de locatie van uw apparaat wordt weergegeven. Klik op het tabelpictogram om de gps-coördinaten te openen, zodat u de locatie, breedtegraad en lengtegraad van uw apparaat kunt bekijken, plus informatie over de nauwkeurigheid. Zo nodig kunt u deze informatie verstrekken aan de politie.
  2. Er is een geluidsopname ontvangen: Dit bestand bevat gegevens die zijn geïnitieerd door de opdrachten Als verloren markeren en Geluidsopname maken. Klik op het ↓ downloadpictogram om het audiobestand te downloaden. Het bestand wordt automatisch gedownload en wordt standaard in de map Downloads opgeslagen.
  3. Er is een foto ontvangen: Dit bestand bevat een foto die is geïnitieerd door de opdrachten Als verloren markeren en Foto maken. Klik op het downloadpictogram ↓ om de foto te downloaden. Het bestand wordt automatisch gedownload en wordt standaard in de map Downloads opgeslagen.
De meldingen die u ontvangt, kunnen verschillen naar gelang uw versie van Avast Mobile Security en uw Anti-Theft-instellingen.

De werking van de opdracht Verloren aanpassen

U kunt instellen welke functies worden geactiveerd wanneer u uw apparaat als Verloren markeert, met een van de volgende methoden:

 • Avast Mobile Security: tik op het hoofdscherm van Avast Mobile Security op Menu (drie lijntjes). Selecteer Anti-Theft en pas uw instellingen aan onder Wanneer het apparaat als Verloren wordt aangemerkt.
 • Het gedeelte Anti-Theft van uw Avast-account: selecteer uw apparaat in het linkerdeelvenster van het Anti-Theft-scherm. Klik op InstellingenAnti-Theft en pas uw instellingen aan onder Beschermingsmaatregel. Klik op Opstaan om de wijzigingen te bevestigen.
 • Avast Anti-Theft voor Android
 • Avast Mobile Security 6.x voor Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) of nieuwer

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen