Avast Family Space – začínáme

Avast Family Space je rodičovská aplikace, která vám poskytne kontrolu nad mobilními zařízeními ve vaší rodině. Produkt používá dvě různé aplikace:

 • Avast Family Space pro rodiče běžící na jednom zařízení (zařízení správce).
 • Avast Family Space pro děti běžící až na deseti spravovaných zařízeních.

Obě aplikace lze nainstalovat na iOSAndroid. V následujících částech tohoto článku se dozvíte, jak na zařízení s Androidem nebo iOS začít používat Avast Family Space pro rodiče.

Tento článek předpokládá, že Avast Family Space už máte na zařízení nainstalovaný a aktivovaný. Podrobné informace se dozvíte v následujících článcích:

Otevření Avast Family Space

 • Na hlavní obrazovce zařízení klepněte na ikonu Avast Family Space pro rodiče.

Aplikace Avast Family Space je nyní otevřená.

 • Na hlavní obrazovce zařízení klepněte na ikonu Avast Family Space pro rodiče.

Aplikace Avast Family Space je nyní otevřená.

Správa profilu člena rodiny

Na hlavní obrazovce aplikace Avast Family Space pro rodiče můžete spravovat profily členů rodiny. Dle pokynů níže můžete pro každého člena rodiny zvlášť pozastavovat internet, spravovat oznámení polohy, nastavovat časové limity či upravovat obsahové filtry.

Pozastavení internetu

Pomocí této funkce lze ze zařízení rodiče pozastavit členovi rodiny přístup na internet a datové připojení. Jak pozastavit internet:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Pozastavit internet.
 3. Výběrem tlačítka Pozastavit to potvrďte.

Člen rodiny má nyní pozastavený internet. Chcete-li pozastavení internetu zrušit, zopakujte výše uvedený krok 1 a klepněte na možnost Zrušit pozastavení internetu.

 

Správa oznámení polohy

Pomocí této funkce lze nastavovat Upozornění na příchod/odchod, která jsou zasílána na zařízení rodiče, když vybraný člen rodiny přijde na konkrétní místo nebo z něj odejde, a Naplánovaná upozornění, která informují o poloze vybraného člena rodiny v konkrétní dobu. Jak nastavit oznámení polohy:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Oznámení polohy.
 3. Vyberte jednu z následujících možností oznamování:
  • Upozornění na příchod/odchod: Chcete-li upravit existující upozornění na příchod/odchod, vyberte je. Případně můžete kliknout na možnost Přidat oznámení a vytvořit pro vybraného člena rodiny nové upozornění na příchod/odchod.
  • Naplánovaná upozornění: Chcete-li upravit existující naplánované upozornění, vyberte je. Případně můžete kliknout na možnost Přidat oznámení a vytvořit pro vybraného člena rodiny nové naplánované upozornění.

Oznámení polohy a naplánovaná upozornění máte nyní nastavená.

 

Nastavení časového limitu

Pomocí této funkce lze nastavit časové limity Doba ve škole, které umožňují pozastavit připojení k internetu na zařízení vybraného člena rodiny během školního vyučování, a časové limity Noční hodiny, které umožňují pozastavit připojení k internetu na zařízení vybraného člena rodiny v noci. Jak nastavit časový limit:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Limity.
 3. Vyberte jednu z kategorií časových limitů:
  • Doba ve škole: Pro vybraného člena rodiny nastavte dobu ve škole. Klepnutím na tlačítko Uložit to potvrďte.
  • Noční hodiny: Pro vybraného člena rodiny nastavte noční hodiny. Klepnutím na tlačítko Uložit to potvrďte.
 4. Případně vyberte možnost Přidat časový limit, nastavte název, dny a časy zahájení a ukončení a poté vše potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit.

V době nastavené ve kterékoli z kategorií limitů je na zařízení blokován veškerý přístup k internetu. Běžné telefonní hovory a SMS jsou povolené.

 

Nastavení obsahových filtrů

Pomocí této funkce lze na zařízení vybraného člena rodiny blokovat konkrétní kategorie aplikací, aplikace (podkategorie) a webové stránky. Jak spravovat obsahové filtry:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Obsahové filtry.
 3. Výběrem obsahového filtru otevřete příslušné podkategorie.
 4. Klepnutím přepněte posuvník u dílčí kategorie, kterou chcete zablokovat, ze šedé polohy (Odblokováno) do polohy oranžové (Zablokováno a pak to potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit.
 5. Také můžete klepnout na možnost Webové stránky a přidat důvěryhodnou webovou stránku, kterou je možné navštěvovat vždy, nebo zablokovanou webovou stránku, kterou nelze navštěvovat nikdy.

Pro vybraného člena rodiny máte nyní nastavení obsahové filtry.

Na hlavní obrazovce aplikace Avast Family Space pro rodiče můžete spravovat profily členů rodiny. Dle pokynů níže můžete pro každého člena rodiny zvlášť pozastavovat internet, spravovat oznámení polohy, nastavovat časové limity či upravovat obsahové filtry.

Pozastavení internetu

Pomocí této funkce lze ze zařízení rodiče pozastavit členovi rodiny přístup na internet a datové připojení. Jak pozastavit internet:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Pozastavit internet.
 3. Výběrem tlačítka Pozastavit to potvrďte.

Člen rodiny má nyní pozastavený internet. Chcete-li pozastavení internetu zrušit, zopakujte výše uvedený krok 1 a klepněte na možnost Zrušit pozastavení internetu.

 

Správa oznámení polohy

Pomocí této funkce lze nastavovat Upozornění na příchod/odchod, která jsou zasílána na zařízení rodiče, když vybraný člen rodiny přijde na konkrétní místo nebo z něj odejde, a Naplánovaná upozornění, která informují o poloze vybraného člena rodiny v konkrétní dobu. Jak nastavit oznámení polohy:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Oznámení polohy.
 3. Vyberte jednu z následujících možností oznamování:
  • Upozornění na příchod/odchod: Chcete-li upravit existující upozornění na příchod/odchod, vyberte je. Případně můžete kliknout na možnost Přidat oznámení a přidat pro vybraného člena rodiny nové upozornění na příchod/odchod. Klepnutím na tlačítko Uložit to potvrďte.
  • Naplánovaná upozornění: Chcete-li upravit existující naplánované upozornění, vyberte je. Případně můžete kliknout na možnost Přidat oznámení a přidat pro vybraného člena rodiny nové naplánované upozornění. Klepnutím na tlačítko Uložit to potvrďte.

Oznámení polohy a naplánovaná upozornění máte nyní nastavená.

 

Nastavení časového limitu

Pomocí této funkce lze nastavit časové limity Doba ve škole, které umožňují pozastavit připojení k internetu na zařízení vybraného člena rodiny během školního vyučování, a časové limity Noční hodiny, které umožňují pozastavit připojení k internetu na zařízení vybraného člena rodiny v noci. Jak nastavit časový limit:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Limity.
 3. Vyberte jednu z kategorií časových limitů:
  • Doba ve škole: Pro vybraného člena rodiny nastavte dobu ve škole. Klepnutím na tlačítko Uložit to potvrďte.
  • Noční hodiny: Pro vybraného člena rodiny nastavte noční hodiny. Klepnutím na tlačítko Uložit to potvrďte.
 4. Případně vyberte možnost Přidat časový limit, nastavte název, dny a časy zahájení a ukončení a poté vše potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit.

V době nastavené ve kterékoli z kategorií limitů je na zařízení blokován veškerý přístup k internetu. Běžné telefonní hovory a SMS jsou povolené.

 

Nastavení obsahových filtrů

Pomocí této funkce lze na zařízení vybraného člena rodiny blokovat konkrétní kategorie aplikací, aplikace (podkategorie) a webové stránky. Jak spravovat obsahové filtry:

  1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
  2. Klepněte na možnost Obsahové filtry.
  3. Výběrem obsahového filtru otevřete příslušné podkategorie.
  4. Klepnutím přepněte posuvník u dílčí kategorie, kterou chcete zablokovat, ze šedé polohy (Odblokováno) do polohy oranžové (Zablokováno a pak to potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit.
  5. Také můžete klepnout na možnost Webové stránky a přidat důvěryhodnou webovou stránku, kterou je možné navštěvovat vždy, nebo zablokovanou webovou stránku, kterou nelze navštěvovat nikdy.

Pro vybraného člena rodiny máte nyní nastavení obsahové filtry.

Přidání člena rodiny

Po nainstalování a aktivaci Avast Family Space se v horní části hlavní obrazovky aplikace pro rodiče zobrazí jednotliví členové rodiny. Podle pokynů níže můžete do aplikace pro rodiče přidat dalšího člena rodiny.

 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V horní části stránky obrazovky Avast Family Space klepněte na tlačítko Přidat (znaménko plus).
 3. Do textového pole zadejte jméno člena rodiny, klepněte na tlačítko Přidat člena rodiny a pak pro dotyčnou osobu zvolte vhodný obsahový filtr.
  • Silná ochrana: doporučena pro členy rodiny mladší 11 let.
  • Střední ochrana: doporučena pro členy rodiny mezi 12 a 16 lety.
  • Slabá ochrana: doporučena pro členy rodiny starší 17 let.
  • Bez omezení: doporučena pro členy rodiny starší 18 let.
 4. Když na výzvu klepnete na jedno z následujících tlačítek, můžete spravovat jednotlivé kategorie obsahových filtrů (nevhodný obsah, sociální sítě, komunikační aplikace):
  • Přizpůsobit: Když vyberete tuto možnost, můžete zablokovat kteroukoli dílčí kategorii tím, že přepnete příslušný posuvník do oranžové polohy (ZAPNUTO), nebo povolit kteroukoli dílčí kategorii tím, že přepnete příslušný posuvník do šedé polohy (VYPNUTO). Klepnutím na tlačítko Uložit můžete uložit provedená nastavení a pokračovat na obrazovku dalšího obsahového filtru.
  • Zablokovat: Výběrem této možnosti automaticky zablokujete všechny dílčí kategorie v příslušné kategorii obsahového filtru. Otevře se obrazovka dalšího obsahového filtru.
  • Nyní ne: Výběrem této možnosti zcela nastavení přeskočíte. K nastavením obsahových filtrů pro jednotlivé členy rodiny se můžete kdykoli vrátit. Otevře se obrazovka dalšího obsahového filtru.
 5. Jakmile nastavíte, zablokujete či přeskočíte jednotlivé kategorie obsahových filtrů, můžete pro daného člena rodiny nastavit oznámení polohy. Klepněte na možnost Přidat domov, do textového pole zadejte popisek a adresu a klikněte na tlačítko Uložit. Klepnutím na tlačítko Spárovat potvrďte oznámení polohy. Případně můžete klepnout na tlačítko Nyní ne, čímž přeskočíte nastavení upozornění na příchod domů a budete pokračovat v nastavování aplikace.
 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space klepněte na tlačítko Přidat (znaménko plus).
 3. Do textového pole zadejte jméno člena rodiny, klepněte na tlačítko Přidat člena rodiny a pak pro dotyčnou osobu zvolte vhodný obsahový filtr.
  • Silná ochrana: doporučena pro členy rodiny mladší 11 let.
  • Střední ochrana: doporučena pro členy rodiny mezi 12 a 16 lety.
  • Slabá ochrana: doporučena pro členy rodiny starší 17 let.
  • Bez omezení: doporučena pro členy rodiny starší 18 let.
 4. Když na výzvu klepnete na jedno z následujících tlačítek, můžete spravovat jednotlivé kategorie obsahových filtrů (nevhodný obsah, sociální sítě, komunikační aplikace):
  • Přizpůsobit: Když vyberete tuto možnost, můžete zablokovat kteroukoli dílčí kategorii tím, že přepnete příslušný posuvník do oranžové polohy (ZAPNUTO), nebo povolit kteroukoli dílčí kategorii tím, že přepnete příslušný posuvník do šedé polohy (VYPNUTO). Klepnutím na tlačítko Uložit můžete uložit provedená nastavení a pokračovat na obrazovku dalšího obsahového filtru.
  • Zablokovat: Výběrem této možnosti automaticky zablokujete všechny dílčí kategorie v příslušné kategorii obsahového filtru. Otevře se obrazovka dalšího obsahového filtru.
  • Nyní ne: Výběrem této možnosti zcela nastavení přeskočíte. K nastavením obsahových filtrů pro jednotlivé členy rodiny se můžete kdykoli vrátit. Otevře se obrazovka dalšího obsahového filtru.
 5. Jakmile nastavíte, zablokujete či přeskočíte jednotlivé kategorie obsahových filtrů, můžete pro daného člena rodiny nastavit oznámení polohy. Chcete-li přidat oznámení polohy, klepněte na možnost Přidat domov, do textového pole zadejte popisek a adresu a klikněte na tlačítko Uložit. Klepnutím na tlačítko Spárovat potvrďte oznámení polohy. Případně můžete klepnout na tlačítko Přeskočit, čímž přeskočíte nastavení upozornění na příchod domů a budete pokračovat v nastavování aplikace.

Nového člena rodiny máte v aplikaci pro rodiče přidaného.

Spárování zařízení rodiče se zařízeními dětí

Po přidání člena rodiny do aplikace pro rodiče můžete spárovat své zařízení se zařízením nově přidaného člena rodiny.

 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V horní části obrazovky zkontrolujte, zda je vybraný profil nově přidaného člena rodiny, a klepněte na tlačítko Spárovat telefon.
 3. Vyberte možnost E-mail nebo SMS a pošlete na zařízení člena rodiny pozvánku.
 4. Na zařízení dítěte otevřete zvací odkaz a klepnutím na tlačítko Instalovat stáhněte a nainstalujte aplikaci Avast Family Space pro děti.
   
  Když zvací odkaz nelze otevřít, zkuste jej vložit do jiného prohlížeče, případně v Obchodě Google Play vyhledejte Avast Family Space pro děti, klepněte na tlačítko Instalovat a zkuste zvací odkaz otevřít znovu.
 5. Na úvodní obrazovce zařízení dítěte klepnutím na ikonu Family Space pro děti otevřete aplikaci pro děti a podle pokynů na obrazovce zařízení rodiče dokončete spárování s Avast Family Space pro rodiče.
 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V horní části obrazovky zkontrolujte, zda je vybraný profil nově přidaného člena rodiny, a klepněte na tlačítko Spárovat telefon.
 3. Vyberte možnost Odeslat SMS a pošlete na zařízení člena rodiny pozvánku. Chcete-li tento krok přeskočit, klepněte na tlačítko Později.
 4. Na zařízení dítěte otevřete zvací odkaz a klepnutím na tlačítko Instalovat stáhněte a nainstalujte aplikaci Avast Family Space pro děti.
   
  Když zvací odkaz nelze otevřít, zkuste jej vložit do jiného prohlížeče, případně v App Storu vyhledejte Avast Family Space pro děti, klepněte na tlačítko Instalovat a zkuste zvací odkaz otevřít znovu.
 5. Na úvodní obrazovce zařízení dítěte klepnutím na ikonu Family Space pro děti otevřete aplikaci pro děti a podle pokynů na obrazovce zařízení rodiče dokončete spárování s Avast Family Space pro rodiče.

Zařízení jsou nyní spárovaná. Nyní můžete ze zařízení rodiče spravovat profil člena rodiny.

Jak otevřít nastavení člena rodiny

V nastaveních členů rodiny můžete prohlížet a upravovat profily členů rodiny a jejich předvolby.

 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V pravém horním rohu hlavní obrazovky Avast Family Space klepněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Vyberte možnost Správa rodiny.
 4. Po výběru člena rodiny můžete spravovat následující nastavení:
  • Člen rodiny: Když klepnete na člena rodiny, můžete změnit jeho profilovou fotografii či jméno.
  • Role: Klepnutím na tuto možnost si zobrazíte informace o tom, které funkce má člen rodiny v Avast Family Space k dispozici.
  • Sdílení polohy: Klepnutím na tuto možnost lze určit, kteří členové rodiny mohou zjišťovat polohu vybraného zařízení.
  • Avast Family Space pro děti: Klepnutím na tuto možnost se dozvíte stav aktivace zařízení vybraného člena rodiny. Chcete-li zrušit spárování zařízení s Avast Family Space pro rodiče, klepněte na možnost Zrušit spárování telefonu.
  • Odebrat z Avast Family Space: Klepnutím na tuto možnost odeberete zařízení vybraného člena rodiny z Avast Family Space pro rodiče.
 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V pravém horním rohu hlavní obrazovky Avast Family Space klepněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Vyberte možnost Moje rodina.
 4. Po výběru člena rodiny můžete spravovat následující nastavení:
  • Člen rodiny: Když klepnete na člena rodiny, můžete změnit jeho profilovou fotografii či jméno.
  • Role: Klepnutím na tuto možnost si zobrazíte informace o tom, které funkce má člen rodiny v Avast Family Space k dispozici.
  • Sdílení polohy: Klepnutím na tuto možnost lze určit, kteří členové rodiny mohou zjišťovat polohu vybraného zařízení.
  • Avast Family Space pro děti: Klepnutím na tuto možnost se dozvíte stav aktivace zařízení vybraného člena rodiny. Chcete-li zrušit spárování zařízení s Avast Family Space pro rodiče, klepněte na možnost Zrušit spárování telefonu.
  • Odebrat z Avast Family Space: Klepnutím na tuto možnost odeberete zařízení vybraného člena rodiny z Avast Family Space pro rodiče.

Na obrazovce nastavení můžete také měnit nastavení aplikace Avast Family Space.

Nastavení aplikace Avast Family Space

V nastaveních Avast Family Space lze poslat zpětnou vazbu, zobrazit verzi aplikace, nastavit možnosti soukromí nebo se z Avast Family Space odhlásit.

 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V pravém horním rohu hlavní obrazovky Avast Family Space klepněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Vyberte jedno z následujících nastavení Avast Family Space:
  • Odeslat zpětnou vazbu: Klepnutím na tuto možnost můžete poslat zpětnou vazbu k Avast Family Space.
  • Informace: Klepnutím na tuto možnost zobrazíte licenční ujednání s koncovým uživatelem, zásady ochrany soukromí, informace o licenci a aktuální verzi aplikace.
  • Soukromí: Klepnutím na tuto možnost zobrazíte zásady ochrany soukromí. Případně můžete klepnutím přepnout posuvník Sdílet data o používání z oranžové polohy (Zapnuto) do polohy šedé (Vypnuto) a vypnout tak sdílení analytických údajů o používání s třetími stranami.
  • Odhlásit: Klepnutím na tuto možnost odhlásíte zařízení rodiče z Avast Family Space.
 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V pravém horním rohu hlavní obrazovky Avast Family Space klepněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Vyberte jedno z následujících nastavení Avast Family Space:
  • Soukromí: Klepnutím na tuto možnost zobrazíte zásady ochrany soukromí. Případně můžete klepnutím přepnout posuvník Sdílet data o používání z oranžové polohy (Zapnuto) do polohy šedé (Vypnuto) a vypnout tak sdílení analytických údajů o používání s třetími stranami.
  • Odeslat zpětnou vazbu: Klepnutím na tuto možnost můžete poslat zpětnou vazbu k Avast Family Space.
  • Informace: Klepnutím na tuto možnost zobrazíte licenční ujednání s koncovým uživatelem, zásady ochrany soukromí, informace o licenci a aktuální verzi aplikace.
  • Odhlásit: Klepnutím na tuto možnost odhlásíte zařízení rodiče z Avast Family Space.
 • Avast Family Space 1.x pro Android
 • Avast Family Space 1.x pro iOS
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší
 • Apple iOS 10.0 nebo vyšší

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás