Avast Cleanup pro Android – začínáme

Avast Cleanup pro Android je mobilní aplikace, která zlepšuje fungování vašeho zařízení a odstraňováním nepotřebných médií, souborů, aplikací a jejich dat uvolňuje místo v úložišti. Nepotřebná data umožňuje přenést do cloudového úložiště nebo smazat ze zařízení. Také dokáže optimalizovat vaše fotografie, aby zabíraly méně místa.

Tento článek předpokládá, že již máte na zařízení s Androidem nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Avast Cleanup. Podrobné pokyny k instalaci najdete v následujícím článku:

Používání aplikace Avast Cleanup

 1. Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Avast Cleanup a otevřete tak aplikaci.
 2. Na hlavní obrazovce aplikace jsou k dispozici následující možnosti:
  1. Rychle vyčistit: Vyhledejte a smažte zbytečná data, jako jsou miniatury, balíčky APK, zapomenuté soubory a skrytá, viditelná nebo sdílená mezipaměť.
  2. Zrychlit: Uspěte aplikace běžící na pozadí a zabraňte jim tak ve zpomalování zařízení a zbytečném vybíjení baterie.
  3. Tipy: Přečtěte si pět tipů, jak uvolnit místo na zařízení. Když funkci Tipy otevřete poprvé, budete vyzváni, abyste na obrazovce Předvolby analýzy určili, které druhy tipů vám má Avast Cleanup zobrazovat přednostně.
  4. Média: Poskytuje přehled médií, která máte na zařízení uložená, a návrhy k uvolnění místa.
  5. Aplikace: Poskytuje přehled aplikací, které máte na zařízení nainstalované, a návrhy k uvolnění místa.

Rychlé vyčištění

Rychle vyčistit uvolňuje místo v úložišti zařízení tím, že z něj maže nepotřebné soubory. Než spustíte čištění, vyberte, které typy položek chcete mazat.

 1. Klepněte na tlačítko Rychle vyčistit.
 2. V části Kontrola rychlého vyčištění zaškrtněte typy položek, které chcete čistit. Typy položek jsou rozdělené do 2 částí (podle toho, které typy dat jsou na zařízení uložené, můžete vidět jednu z těchto částí i obě):
  • Lze bezpečně vyčistit: Jde o data, která jsme na základě pečlivého zvážení zařadili mezi skutečně zbytečná (například miniatury, soubory APK, zapomenuté soubory a skrytá, viditelná či sdílená mezipaměť).
  • Ke zvážení: Jde o data, která pro vás nemusí být cenná. Položky v této skupině doporučujeme zkontrolovat. Zaškrtněte pouze ty, které nepotřebujete. Všechny položky jsou ve výchozím stavu nezaškrtnuté. Pokud je ručně neoznačíte, smazány nebudou.
 3. Klepnutím na možnost Dokončit čištění smažte vybrané položky.

Uspání aplikací

Funkce Zrychlit zastavuje aplikace běžící na pozadí a uvolňuje tak paměť pro ostatní aplikace.

 1. Klepněte na dlaždici Zrychlit.
 2. Zaškrtněte aplikace, které chcete zastavit, a klepněte na tlačítko Uspat aplikace.
Možná je nutné, abyste aplikaci Avast Cleanup v nastaveních zařízení udělili oprávnění k uspávání aplikací. Klepněte na možnost Povolit a řiďte se pokyny na obrazovce. Pokud toto oprávnění neudělíte, bude nutné každou vybranou aplikaci uspat zvlášť.
 1. Klepněte na možnost Pokračovat.
 2. Počkejte, než Avast Cleanup uspí vybrané aplikace, a klepnutím na šipku zpět se vraťte na jeho hlavní obrazovku.

Vybrané aplikace nadále nepoběží na pozadí.

Optimalizace fotografií

Avast Cleanup dokáže optimalizovat vaše fotografie, aby zabíraly méně místa. Obrázky, které mají stejnou velikost jako obrazovka zařízení (například snímky obrazovky), optimalizovat nelze. Jak optimalizovat fotografie:

 1. V levém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu Menu (tři čárky).
 2. Přejděte do části Optimalizace fotografiíZobrazit fotografie.
 3. Fotografie jsou seřazené do skupin podle stáří. Zaškrtněte fotografie, které chcete optimalizovat, nebo klepnutím na možnost Vybrat vše u skupiny fotografií vyberte příslušnou skupinu.
 4. V dolní části obrazovky klepněte na tlačítko Potvrdit fotografie.
 5. Klepnutím na možnost Pokračovatzahajte výchozí optimalizaci nebo si klepnutím na možnost Průvodce instalací zobrazte náhled optimalizované fotografie. Pokud máte předplatné aplikace Avast Cleanup, můžete také nastavit požadovanou úroveň optimalizace.
 6. V části Originální fotografie klepněte na možnost Vybrat (nebo Změnit) a určete, co se má stát s původními fotografiemi. K dispozici máte následující možnosti:
  • Odeslat originály do cloudového úložiště: Umožňuje odebrat originální fotografie ze zařízení a nahrát je do cloudového úložiště. Pokud už Avast Cleanup máte připojený ke cloudovému úložišti, klepněte na e-mailovou adresu preferovaného cloudového účtu. Pokud ne, klepněte na možnost Připojit cloud úložiště a připojte aplikaci k novému účtu v cloudovém úložišti.
  • Jen smazat: Umožňuje trvale smazat originální fotografie ze zařízení.
  • Ponechat originály: Umožňuje ponechat originální fotografie v zařízení.
 7. Klepnutím na možnost Optimalizovat rovnou spusťte optimalizaci vybraných fotografií.
 8. Po dokončení optimalizace se klepnutím na šipku zpět vraťte na hlavní obrazovku aplikace Avast Cleanup.

Fotografie jsou nyní optimalizované a zabírají v zařízení méně místa.

Určení předvoleb analýzy

Po klepnutí na dlaždici Tipy na hlavní obrazovce aplikace se můžete podívat na 5 tipů k čištění místa v zařízení.

Na obrazovce Předvolby analýzy můžete určit, které druhy tipů vám má Avast Cleanup zobrazovat přednostně.

 1. V levém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu Menu (tři čárky).
 2. Přejděte do části NastaveníPředvolby analýzy.
 3. U kategorie tipů podržte ikonu (tři čárky) a přetáhněte její panel nahoru nebo dolů, jak potřebujete.

Avast Cleanup bude zobrazovat tipy podle vašich předvoleb.

Správa přenosů do cloudu

Cloud je virtuální úložiště, kde můžete uchovávat svá média a soubory, například fotografie, videa a dokumenty. Avast Cleanup umožňuje snadno přenášet soubory ze zařízení do připojeného cloudového úložiště. Jak Avast Cleanup připojit ke cloudovému úložišti:

 1. V levém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu Menu (tři čárky).
 2. Přejděte do části NastaveníCloudové služby.
 3. U vybrané cloudové služby klepněte na možnost Připojit (Dropbox nebo Google Drive).
 4. Vyberte preferovaný účet a klepněte na možnost OK. Na výzvu zadejte přihlašovací údaje.
 5. Příslušný účet se nyní zobrazí v části Připojen. Chcete-li se z některého účtu odhlásit, klepněte u něj na ikonu (tři tečky) a vyberte možnost Odhlásit.

Současně je možné se připojit k několika účtům na Disku Google a jednomu účtu Dropbox. Pokud máte připojených několik účtů, při každém přenosu dat do cloudu se vám zobrazí výzva k výběru účtu.

Další informace o správě přenosů do cloudu v aplikaci Avast Cleanup pro Android najdete v následujícím článku:

Další doporučení

Další informace o aplikaci Avast Cleanup pro Android najdete v následujícím článku:

 • Avast Cleanup 5.x pro Android
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) nebo vyšší

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás