Vynucené vytvoření úplného výpisu informací o nestabilním chování Windows

Když nějaký problém související se softwarem Avast způsobuje, že systém nereaguje na stisknutí kláves, podpora Avastu vás může požádat o soubor s úplným výpisem systémové paměti. Bude třeba vynutit vytvoření úplného výpisu informací o nestabilním chování Windows. Pokyny k tomu naleznete v tomto článku.

Vytvoření úplného výpisu informací o nestabilním chování Windows vynucujte jen tehdy, když vás o to požádala podpora Avastu, a to v případě, že podle pokynů v následujícím článku nedokážete vyřešit problémy se systémem nereagujícím na stisknutí kláves:

Pokyny

Dle těchto pokynů můžete na žádost podpory Avastu vytvořit úplný výpis informací o nestabilním chování Windows, abyste mohli vyřešit problémy se systémem nereagujícím na stisknutí kláves.

 1. K počítači musíte být přihlášeni jako správce:
  Pokud oprávnění správce nemáte a k systému se nedokážete přihlásit jako správce, obraťte se na správce počítače.
 2. Stáhněte soubor avkb37.zip a klikněte na tlačítko Otevřít. Soubor se automaticky stáhne do složky Stažené soubory a poté se spustí.
 3. Ve složce AVKB37 dvakrát klikněte na soubor FullCrashOnCtrlScroll.reg a klikněte na tlačítko Spustit.
 4. Kliknutím na tlačítko Ano a poté znovu na tlačítko Ano uplatníte potřebné změny v registru Windows.
 5. Když Editor registru zobrazí okno s oznámením, že klíče a hodnoty ze souboru FullCrashOnCtrlScroll.reg byly úspěšně přidány do registru, klikněte na tlačítko OK.
 6. Stáhněte soubor avkb37.zip a uložte si jej tam, kde jej snadno najdete (například na plochu Windows).
 7. Pravým tlačítkem klikněte na stažený soubor avkb37.zip, vyberte možnost Extract All... (Extrahovat vše), určete umístění, kde rozbalené soubory snadno najdete (například je rozbalte na plochu Windows), a klikněte na tlačítko Extract (Extrahovat).
 8. Otevřete rozbalenou složku AVKB37 a v ní otevřete složku AVKB37.
 9. Dvakrát klikněte na soubor FullCrashOnCtrlScroll.reg a v zobrazeném dialogovém okně Otevření souboru – upozornění zabezpečení klikněte na tlačítko Spustit.
 10. Kliknutím na tlačítko Ano a poté znovu na tlačítko Ano uplatníte potřebné změny v registru Windows.
 11. Když Editor registru zobrazí okno s oznámením, že klíče a hodnoty ze souboru FullCrashOnCtrlScroll.reg byly úspěšně přidány do registru, klikněte na tlačítko OK.
 12. Stáhněte soubor avkb37.zip a uložte si jej tam, kde jej snadno najdete (například na plochu Windows).
 13. Pravým tlačítkem klikněte na stažený soubor avkb37.zip, vyberte možnost Extract All... (Extrahovat vše), určete umístění, kde rozbalené soubory snadno najdete (například je rozbalte na plochu Windows), a klikněte na tlačítko Extract (Extrahovat).
 14. Otevřete rozbalenou složku AVKB37 a v ní otevřete složku AVKB37.
 15. Dvakrát klikněte na soubor FullCrashOnCtrlScroll.reg a v zobrazeném dialogovém okně Otevření souboru – upozornění zabezpečení klikněte na tlačítko Spustit.
 16. Kliknutím na tlačítko Ano a poté na tlačítko OK uplatníte potřebné změny v registru Windows.
 17. Stáhněte soubor avkb37.zip a uložte si jej tam, kde jej snadno najdete (například na plochu Windows). Kliknutím na tlačítko Procházet můžete umístění případně změnit.
 18. Pravým tlačítkem klikněte na stažený soubor avkb37.zip, vyberte možnost Extract All... (Extrahovat vše) a určete umístění, kde rozbalené soubory snadno najdete (například je rozbalte na plochu Windows). Rozbalená složka se automaticky otevře.
 19. V rozbalené složce otevřete složku AVKB37.
 20. Dvakrát klikněte na soubor FullCrashOnCtrlScroll.reg a v zobrazeném dialogovém okně Otevření souboru – upozornění zabezpečení klikněte na tlačítko Spustit.
 21. Kliknutím na tlačítko Ano a poté znovu na tlačítko OK uplatníte potřebné změny v registru Windows.
 22. Restartujte počítač a znovu se přihlaste jako správce (pokud potřebujete pomoc, řiďte se pokyny v kroku 1).
 23. Otevřete složku rozbaleného souboru avkb37.zip a v příslušné podsložce najděte soubor osrbang.exe:
  • 64bitové systémy Windows: ...AMD64\osrbang.exe
  • 32bitové systémy Windows: ...i386\osrbang.exe
 24. Klikněte pravým tlačítkem na soubor osrbang.exe, klikněte na tlačítko Otevřít a v zobrazeném dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.
 25. Klikněte pravým tlačítkem na soubor osrbang.exe, klikněte na tlačítko Otevřít, klikněte na možnost Extract all (Extrahovat vše), vyberte umístění a klikněte na tlačítko Extract (Extrahovat).
 26. V zobrazeném dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.
 27. Klikněte pravým tlačítkem na soubor osrbang.exe, klikněte na tlačítko Otevřít a klikněte na možnost Run (Spustit).
 28. Klikněte pravým tlačítkem na soubor osrbang.exe, klikněte na tlačítko Otevřít, klikněte na možnost Extract all (Extrahovat vše), vyberte umístění a klikněte na tlačítko Extract (Extrahovat).
 29. Kliknutím na možnost Crash Now! (Vyvolat pád) ručně vyvolejte pád systému. Zobrazí se modrá obrazovka (BSOD) a vytvoří se výpis fyzické paměti při pádu systému. Poté se počítač automaticky restartuje.
  Pokud se počítač automaticky nerestartuje, restartujte jej ručně pomocí restartovacího nebo napájecího tlačítka.
 30. Po spuštění Windows se přihlaste jako správce a v umístění C:\Windows (výchozí) vyhledejte soubor MEMORY.DMP.
 31. Soubor zašlete podpoře Avastu dle pokynů v následujícím článku:

Až soubor MEMORY.DMP předáte podpoře Avastu, obdržíte další pokyny, jak klávesnici znovu zprovoznit.

Více informací o tomto postupu řešení problémů a položkách registru obsažených v souboru FullCrashOnCtrlScroll.reg naleznete v následujícím článku od společnosti Microsoft:

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás