Avast Family Space – začínáme

Avast Family Space je rodičovská aplikace, která vám poskytne kontrolu nad mobilními zařízeními ve vaší rodině. Produkt používá dvě různé aplikace:

 • Avast Family Space pro rodiče běžící na jednom zařízení (zařízení správce).
 • Avast Family Space Companion běžící až na deseti spravovaných zařízeních.

Obě aplikace lze nainstalovat na iOSAndroid.

Tento článek předpokládá, že Avast Family Space už máte na zařízení nainstalovaný. Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:

Otevření Avast Family Space

 • Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Avast Family Space pro rodiče.

Aplikace Avast Family Space je nyní otevřená.

 • Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Avast Family Space pro rodiče.

Aplikace Avast Family Space je nyní otevřená.

Správa profilu člena rodiny

Na hlavní obrazovce aplikace Avast Family Space pro rodiče můžete spravovat profily členů rodiny. Dle pokynů níže můžete pro každého člena rodiny zvlášť pozastavovat internet, spravovat oznámení polohy, nastavovat časové limity či upravovat obsahové filtry.

Pozastavení internetu

Pomocí této funkce lze ze zařízení rodiče pozastavit členovi rodiny přístup na internet a datové připojení. Jak pozastavit internet:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Pozastavit internet.
 3. Výběrem tlačítka Pozastavit to potvrďte.

Člen rodiny má nyní pozastavený internet. Chcete-li pozastavení internetu zrušit, zopakujte výše uvedený krok 1 a klepněte na možnost Zrušit pozastavení internetu.

 

Správa oznámení polohy

Pomocí této funkce lze nastavovat Upozornění na příchod/odchod, která jsou zasílána na zařízení rodiče, když vybraný člen rodiny přijde na konkrétní místo nebo z něj odejde, a Naplánovaná upozornění, která informují o poloze vybraného člena rodiny v konkrétní dobu. Jak nastavit oznámení polohy:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Přejděte níže a klepněte na možnost Oznámení polohy.
 3. Vyberte jednu z následujících možností oznamování:
  • Upozornění na příchod/odchod: Chcete-li upravit existující upozornění na příchod/odchod, vyberte je. Případně můžete klepnout na možnost Přidat oznámení a vytvořit pro vybraného člena rodiny nové upozornění na příchod/odchod.
  • Naplánovaná upozornění: Chcete-li upravit existující naplánované upozornění, vyberte je. Případně můžete klepnout na možnost Přidat oznámení a vytvořit pro vybraného člena rodiny nové naplánované upozornění.

Oznámení polohy a naplánovaná upozornění máte nyní nastavená.

 

Nastavení časového limitu

Pomocí této funkce lze nastavit časové limity Doba ve škole a časové limity Noční hodiny, které umožňují pozastavit připojení k internetu na zařízení vybraného člena rodiny v určitou dobu. Jak nastavit časový limit:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Limity.
 3. Vyberte jednu z kategorií časových limitů:
  • Doba ve škole: Pro vybraného člena rodiny nastavte dobu ve škole. Klepnutím na tlačítko Uložit to potvrďte.
  • Noční hodiny: Pro vybraného člena rodiny nastavte noční hodiny. Klepnutím na tlačítko Uložit to potvrďte.
 4. Případně vyberte možnost Přidat časový limit, nastavte název, dny a časy zahájení a ukončení a poté vše potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit.

V době nastavené ve kterékoli z kategorií limitů je na zařízení blokován veškerý přístup k internetu. Běžné telefonní hovory a SMS jsou povolené.

 

Nastavení obsahových filtrů

Pomocí této funkce lze na zařízení vybraného člena rodiny blokovat konkrétní kategorie aplikací, aplikace (podkategorie) a webové stránky. Jak spravovat obsahové filtry:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Obsahové filtry.
 3. Výběrem obsahového filtru otevřete příslušné podkategorie.
 4. Klepnutím přepněte posuvník u dílčí kategorie, kterou chcete zablokovat, ze šedé polohy (Odblokováno) do polohy zelené (Zablokováno) a pak to potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit.
 5. Také můžete klepnout na možnost Webové stránky a přidat důvěryhodnou webovou stránku, kterou je možné navštěvovat vždy, nebo zablokovanou webovou stránku, kterou nelze navštěvovat nikdy.

Pro vybraného člena rodiny máte nyní nastavení obsahové filtry.

Na hlavní obrazovce aplikace Avast Family Space pro rodiče můžete spravovat profily členů rodiny. Dle pokynů níže můžete pro každého člena rodiny zvlášť pozastavovat internet, spravovat oznámení polohy, nastavovat časové limity či upravovat obsahové filtry.

Pozastavení internetu

Pomocí této funkce lze ze zařízení rodiče pozastavit členovi rodiny přístup na internet a datové připojení. Jak pozastavit internet:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Pozastavit internet.
 3. Výběrem tlačítka Pozastavit to potvrďte.

Člen rodiny má nyní pozastavený internet. Chcete-li pozastavení internetu zrušit, zopakujte výše uvedený krok 1 a klepněte na možnost Zrušit pozastavení internetu.

 

Správa oznámení polohy

Pomocí této funkce lze nastavovat Upozornění na příchod/odchod, která jsou zasílána na zařízení rodiče, když vybraný člen rodiny přijde na konkrétní místo nebo z něj odejde, a Naplánovaná upozornění, která informují o poloze vybraného člena rodiny v konkrétní dobu. Jak nastavit oznámení polohy:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Oznámení polohy.
 3. Vyberte jednu z následujících možností oznamování:
  • Upozornění na příchod/odchod: Chcete-li upravit existující upozornění na příchod/odchod, vyberte je. Případně můžete klepnout na možnost Přidat oznámení a vytvořit pro vybraného člena rodiny nové upozornění na příchod/odchod.
  • Naplánovaná upozornění: Chcete-li upravit existující naplánované upozornění, vyberte je. Případně můžete klepnout na možnost Přidat oznámení a vytvořit pro vybraného člena rodiny nové naplánované upozornění.

Oznámení polohy a naplánovaná upozornění máte nyní nastavená.

 

Nastavení časového limitu

Pomocí této funkce lze nastavit časové limity Doba ve škole a časové limity Noční hodiny, které umožňují pozastavit připojení k internetu na zařízení vybraného člena rodiny v určitou dobu. Jak nastavit časový limit:

 1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
 2. Klepněte na možnost Limity.
 3. Vyberte jednu z kategorií časových limitů:
  • Doba ve škole: Pro vybraného člena rodiny nastavte dobu ve škole. Klepnutím na tlačítko Uložit to potvrďte.
  • Noční hodiny: Pro vybraného člena rodiny nastavte noční hodiny. Klepnutím na tlačítko Uložit to potvrďte.
 4. Případně vyberte možnost Přidat časový limit, nastavte název, dny a časy zahájení a ukončení a poté vše potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit.

V době nastavené ve kterékoli z kategorií limitů je na zařízení blokován veškerý přístup k internetu. Běžné telefonní hovory a SMS jsou povolené.

 

Nastavení obsahových filtrů

Pomocí této funkce lze na zařízení vybraného člena rodiny blokovat konkrétní kategorie aplikací, aplikace (podkategorie) a webové stránky. Jak spravovat obsahové filtry:

  1. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space vyberte člena rodiny.
  2. Klepněte na možnost Obsahové filtry.
  3. Výběrem obsahového filtru otevřete příslušné podkategorie.
  4. Klepnutím přepněte posuvník u dílčí kategorie, kterou chcete zablokovat, ze šedé polohy (Odblokováno) do polohy zelené (Zablokováno) a pak to potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit.
  5. Také můžete klepnout na možnost Webové stránky a přidat důvěryhodnou webovou stránku, kterou je možné navštěvovat vždy, nebo zablokovanou webovou stránku, kterou nelze navštěvovat nikdy.

Pro vybraného člena rodiny máte nyní nastavení obsahové filtry.

Přidání člena rodiny

Po nainstalování a aktivaci Avast Family Space se v horní části hlavní obrazovky aplikace pro rodiče zobrazí jednotliví členové rodiny. Podle pokynů níže můžete do aplikace pro rodiče přidat dalšího člena rodiny.

 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space klepněte na tlačítko Přidat (znaménko +).
 3. Do textového pole zadejte jméno člena rodiny, klepněte na tlačítko Přidat člena rodiny a pak pro dotyčnou osobu zvolte vhodný obsahový filtr.
  • Silná ochrana: doporučena pro členy rodiny mladší 11 let.
  • Střední ochrana: doporučena pro členy rodiny mezi 12 a 16 lety.
  • Slabá ochrana: doporučena pro členy rodiny starší 17 let.
  • Bez omezení: doporučena pro členy rodiny starší 18 let.
 4. Když na výzvu klepnete na jedno z následujících tlačítek, můžete spravovat jednotlivé kategorie obsahových filtrů (nevhodný obsah, sociální sítě, komunikační aplikace):
  • Přizpůsobit: Když vyberete tuto možnost, můžete zablokovat kteroukoli dílčí kategorii tím, že přepnete příslušný posuvník do zelené polohy (Zapnuto), nebo povolit kteroukoli dílčí kategorii tím, že přepnete příslušný posuvník do šedé polohy (Vypnuto). Klepnutím na tlačítko Uložit můžete uložit provedená nastavení a pokračovat na obrazovku dalšího obsahového filtru.
  • Zablokovat: Výběrem této možnosti automaticky zablokujete všechny dílčí kategorie v příslušné kategorii obsahového filtru. Otevře se obrazovka dalšího obsahového filtru.
  • Nyní ne: Výběrem této možnosti zcela nastavení přeskočíte. K nastavením obsahových filtrů pro jednotlivé členy rodiny se můžete kdykoli vrátit. Otevře se obrazovka dalšího obsahového filtru.
 5. Jakmile nastavíte, zablokujete či přeskočíte jednotlivé kategorie obsahových filtrů, můžete pro daného člena rodiny nastavit oznámení polohy. Klepněte na možnost Přidat domov, do textového pole zadejte popisek a adresu a klikněte na tlačítko Uložit. Případně můžete klepnout na tlačítko Nyní ne, čímž přeskočíte nastavení upozornění na příchod domů a budete pokračovat v nastavování aplikace.
 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V horní části hlavní obrazovky Avast Family Space klepněte na tlačítko Přidat (znaménko +).
 3. Do textového pole zadejte jméno člena rodiny, klepněte na tlačítko Další a pak pro dotyčnou osobu zvolte vhodný obsahový filtr.
  • Silná ochrana: doporučena pro členy rodiny mladší 11 let.
  • Střední ochrana: doporučena pro členy rodiny mezi 12 a 16 lety.
  • Slabá ochrana: doporučena pro členy rodiny starší 17 let.
  • Bez omezení: doporučena pro členy rodiny starší 18 let.
 4. Když na výzvu klepnete na jedno z následujících tlačítek, můžete spravovat jednotlivé kategorie obsahových filtrů (nevhodný obsah, sociální sítě, komunikační aplikace):
  • Přizpůsobit: Když vyberete tuto možnost, můžete zablokovat kteroukoli dílčí kategorii tím, že přepnete příslušný posuvník do zelené polohy (Zapnuto), nebo povolit kteroukoli dílčí kategorii tím, že přepnete příslušný posuvník do šedé polohy (Vypnuto). Klepnutím na tlačítko Uložit můžete uložit provedená nastavení a pokračovat na obrazovku dalšího obsahového filtru.
  • Zablokovat: Výběrem této možnosti automaticky zablokujete všechny dílčí kategorie v příslušné kategorii obsahového filtru. Otevře se obrazovka dalšího obsahového filtru.
  • Nyní ne: Výběrem této možnosti zcela nastavení přeskočíte. K nastavením obsahových filtrů pro jednotlivé členy rodiny se můžete kdykoli vrátit. Otevře se obrazovka dalšího obsahového filtru.
 5. Jakmile nastavíte, zablokujete či přeskočíte jednotlivé kategorie obsahových filtrů, můžete pro daného člena rodiny nastavit oznámení polohy. Klepněte na možnost Přidat domov, do textového pole zadejte popisek a adresu a klikněte na tlačítko Uložit. Případně můžete klepnout na tlačítko Nyní ne, čímž přeskočíte nastavení upozornění na příchod domů a budete pokračovat v nastavování aplikace.

Nového člena rodiny máte v aplikaci pro rodiče přidaného.

Spárování zařízení

Po přidání člena rodiny do aplikace pro rodiče můžete spárovat své zařízení se zařízením nově přidaného člena rodiny.

 1. V horní části obrazovky zkontrolujte, zda je vybraný profil nově přidaného člena rodiny, a klepněte na tlačítko Spárovat telefon.
 2. Zadejte název zařízení člena rodiny a pak klepněte na možnost Další.
 3. Výběrem stahovacího tlačítka níže stáhněte z Obchodu Google Play na zařízení člena rodiny aplikaci Avast Family Space Companion a nainstalujte ji:
  Stáhnout Avast Family Space
 4. Jedním z následujících způsobů spárujte zařízení člena rodiny:
  • Na zařízení člena rodiny otevřete aplikaci Avast Family Space Companion a zadejte párovací kód ze zařízení rodiče. Klepněte na tlačítko Další. Pokud se zobrazí žádost o oprávnění, podle pokynů na obrazovce dokončete spárování zařízení.
  • Na zařízení klepněte na možnost Nasdílet odkaz a vyberte aplikaci, přes kterou chcete nasdílet párovací odkaz. Na zařízení člena rodiny otevřete oznámení od vybrané aplikace a klepněte na odkaz ke spárování Avast Family Space Companion. Pokud se zobrazí žádost o oprávnění, podle pokynů na obrazovce dokončete spárování zařízení.
 1. V horní části obrazovky zkontrolujte, zda je vybraný profil nově přidaného člena rodiny, a klepněte na tlačítko Spárovat telefon.
 2. Zadejte název zařízení člena rodiny a pak klepněte na možnost Uložit.
 3. Výběrem stahovacího tlačítka níže stáhněte z App Storu na zařízení člena rodiny aplikaci Avast Family Space Companion a nainstalujte ji:
  Stáhnout Avast Family Space
 4. Jedním z následujících způsobů spárujte zařízení člena rodiny:
  • Na zařízení člena rodiny otevřete v preferovaném prohlížeči párovací odkaz. Pokud se zobrazí žádost o oprávnění, podle pokynů na obrazovce dokončete spárování zařízení.
  • Na zařízení člena rodiny otevřete aplikaci Avast Family Space Companion a zadejte párovací kód ze zařízení rodiče. Klepněte na tlačítko Další. Pokud se zobrazí žádost o oprávnění, podle pokynů na obrazovce dokončete spárování zařízení.

Jak otevřít nastavení člena rodiny

V nastaveních členů rodiny můžete prohlížet a upravovat profily členů rodiny a jejich předvolby.

 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V pravém horním rohu hlavní obrazovky Avast Family Space klepněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Vyberte možnost Správa rodiny.
 4. Po výběru člena rodiny můžete spravovat následující nastavení:
  • Upravit: Umožňuje upravit profilový obrázek a jméno člena rodiny.
  • Role: Informace o tom, které funkce má člen rodiny v Avast Family Space k dispozici.
  • Avast Family Space pro děti: Informace o stavu aktivace zařízení vybraného člena rodiny. Chcete-li v aplikaci pro rodiče zrušit spárování tohoto zařízení člena rodiny, klepněte na něj a pak klepněte na možnost Zrušit spárování.
  • Sdílení polohy: Umožňuje určit, kteří členové rodiny mohou zjišťovat polohu vybraného zařízení člena rodiny.
  • Odebrat z Avast Family Space: Klepnutím na tuto možnost odeberete zařízení vybraného člena rodiny z Avast Family Space pro rodiče. Pak to klepnutím na tlačítko Odstranit potvrďte.
 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V pravém horním rohu hlavní obrazovky Avast Family Space klepněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Vyberte možnost Moje rodina.
 4. Po výběru člena rodiny můžete spravovat následující nastavení:
  • Role: Klepnutím na tuto možnost si zobrazíte informace o tom, které funkce má člen rodiny v Avast Family Space k dispozici.
  • Sdílení polohy: Klepnutím na tuto možnost lze určit, kteří členové rodiny mohou zjišťovat polohu vybraného zařízení.
  • Avast Family Space pro děti: Klepnutím na tuto možnost se dozvíte stav aktivace zařízení vybraného člena rodiny. Chcete-li zrušit spárování zařízení s Avast Family Space pro rodiče, klepněte na možnost Zrušit spárování telefonu.
  • Odebrat z Avast Family Space: Klepnutím na tuto možnost odeberete zařízení vybraného člena rodiny z Avast Family Space pro rodiče.

Na obrazovce nastavení můžete také měnit nastavení aplikace Avast Family Space.

Nastavení pro rodiče

V nastaveních Avast Family Space lze poslat zpětnou vazbu, zobrazit verzi aplikace, nastavit možnosti soukromí nebo se z Avast Family Space odhlásit.

 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V pravém horním rohu hlavní obrazovky Avast Family Space klepněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Vyberte jedno z následujících nastavení Avast Family Space:
  • Správa rodiny: Slouží k zobrazení všech členů rodiny. Zde můžete u jednotlivých členů rodiny prohlížet jejich profily, role či polohu, případně odsud můžete odebrat příslušný profil z aplikace pro rodiče.
  • Zařízení rodiny: Slouží k zobrazení seznamu všech zařízení sledovaných aplikací pro rodiče. Najdete tu podrobnosti o zařízeních a jejich polohových službách či stavu spárování a také zde můžete libovolné zařízení odebrat ze zařízení rodiče.
  • Účet: Umožňuje změnit časové pásmo aplikace pro rodiče.
  • Žádost o podporu: Otevře kontaktní formulář, přes který můžete poslat zpětnou vazbu na Avast Family Space nebo požádat o pomoc.
  • O produktu: Otevře informace o aplikaci Avast Family Space, kde najdete verzi aplikace, licenční ujednání s koncovým uživatelem, zásady ochrany soukromí či licenční údaje.
  • Nastavení sdílení dat: Umožňuje vám vypnout sdílení dat s třetími stranami pro účely zlepšování funkcí produktu a analýzy používání.
  • Odhlásit: Slouží k odhlášení z Avast Family Space. Odhlášení nemá na informace o přidaných členech rodiny žádný vliv.
 1. Otevřete Avast Family Space pro rodiče.
 2. V pravém horním rohu hlavní obrazovky Avast Family Space klepněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Vyberte jedno z následujících nastavení Avast Family Space:
  • Moje rodina: Zobrazí seznam všech členů rodiny. Zde můžete u jednotlivých členů rodiny prohlížet jejich profily, role či polohu, případně odsud můžete odebrat příslušný profil z aplikace pro rodiče.
  • Účet: Umožňuje změnit časové pásmo aplikace pro rodiče.
  • Zařízení rodiny: Slouží k zobrazení seznamu všech zařízení sledovaných aplikací pro rodiče. Najdete tu podrobnosti o zařízeních a jejich polohových službách či stavu spárování a také zde můžete libovolné zařízení odebrat ze zařízení rodiče.
  • Nastavení sdílení dat: Umožňuje vám vypnout sdílení dat s třetími stranami pro účely analýzy nebo stáhnout data, která aplikace Avast Family Space doposud posbírala.
  • Odeslat zpětnou vazbu: Otevře kontaktní formulář, přes který můžete poslat zpětnou vazbu na Avast Family Space nebo požádat o pomoc.
  • O produktu: Otevře informace o aplikaci Avast Family Space, kde najdete verzi aplikace, licenční ujednání s koncovým uživatelem, zásady ochrany soukromí či licenční údaje.
  • Odhlásit: Slouží k odhlášení z Avast Family Space. Odhlášení nemá na informace o přidaných členech rodiny žádný vliv.
 • Avast Family Space 1.x pro Android
 • Avast Family Space 1.x pro iOS
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší
 • Apple iOS 11.0 nebo vyšší

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás