Odeslání vzorků malwaru do Virové laboratoře Avast

Avast Antivirus chrání váš počítač pomocí technologie, která proaktivně zjišťuje hrozby, jako jsou škodlivé webové stránky či soubory, a blokuje jejich útoky na váš systém. Vzorky škodlivého kódu, které nám uživatelé posílají, nám tuto ochranu pomáhají neustále zdokonalovat. Díky nim dokáže rozpoznávat nové hrozby dřív, než infikují vaše zařízení.

Pokud se setkáte s podezřelou webovou stránkou nebo souborem, doporučujeme je nahlásit Virové laboratoři Avast, která je analyzuje a případně s nimi podnikne další kroky. V tomto článku najdete odpovědi na běžné otázky, jak nám posílat vzorky malwaru.

Kdo může soubory a webové stránky nahlašovat?

Soubory a webové stránky může Virové laboratoři Avast nahlašovat k analýze kdokoli. Náš automatický systém kontroluje všechny nahlášené soubory a webové stránky, zda nevyvíjejí nějaké potenciálně nežádoucí aktivity, a provádí s nimi jednu z následujících akcí:

  1. Pokud systém zjistí, že soubor nebo webová stránka jsou škodlivé, aktualizuje naše virové definice (a tím zajistí, že daný soubor či stránka budou Avastem blokovány).
  2. Pokud systém nedokáže určit, zda jsou daný soubor či webová stránka škodlivé, pošle je k manuální analýze do Virové laboratoře Avast.

Souborům a webovým stránkám, které vyžadují manuální analýzu, přidělujeme prioritu podle jejich závažnosti a podle počtu uživatelů, jimž mohou uškodit. Nahlášené soubory či webové stránky po manuální analýze klasifikujeme jako bezpečné nebo škodlivé.

Které typy souborů vám mohu posílat?

Doporučujeme, abyste nám posílali jakékoli typy souborů, které podle vás mohou být škodlivé.

Na hlášení souborů neodpovídáme a výsledky naší analýzy neoznamujeme.

Jak vám mohu posílat vzorky?

Podezřelé vzorky můžete Virové laboratoři Avast posílat přes náš formulář.

Mohu vzorky nahrávat důvěrně?

Avast ze souborů či webových stránek, které nahlásíte Virové laboratoři Avast, nesbírá žádné osobní údaje. Veškeré nahlášené soubory či webové stránky slouží ke zlepšování ochrany uživatele našeho softwaru před hrozbami.

  • Všechny dostupné antivirové programy Avast
  • Všechny podporované operační systémy

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás