Avast Battery Saver – začínáme

Avast Battery Saver je nástroj, který prodlužuje výdrž baterie počítače tím, že snižuje požadavky interních a externích komponent na napájení.

Tento článek obsahuje pokyny a doporučení pro uživatele, kteří používají Avast Battery Saver poprvé. Dále vysvětluje, jak používat uživatelské rozhraní a rovnou začít s prodlužováním výdrže baterie.

Tento článek předpokládá, že Avast Battery Saver už máte v počítači nainstalovaný a aktivovaný. Podrobné pokyny k instalaci a aktivaci najdete v následující článku:

Otevření aplikace Avast Battery Saver

Hlavní obrazovku aplikace Avast Battery Saver můžete po instalaci otevřít jedním z následujících způsobů:

 1. Na ploše Windows dvakrát klikněte na ikonu aplikace Avast Battery Saver.
 2. V oznamovací oblasti hlavního panelu Windows klikněte na ikonu produktu Avast Battery Saver.

Práce s hlavní obrazovkou aplikace Avast Battery Saver

Na hlavní obrazovce aplikace Avast Battery Saver máte k dispozici následující akce:

 1. Výběrem dlaždice zvolte jeden z následujících režimů úspory energie:
  • Vypnuto: Vypne Avast Battery Saver a umožní zařízení používat aktuální nastavení Windows. Přes dlaždice na hlavní obrazovce můžete i dále spravovat připojení přes Wi-Fi a Bluetooth.
  • Uživatelský: Spustí Avast Battery Saver podle aktuálních nastavení Individuálního režimu. Pomocí těchto nastavení můžete určit, jak přesně má Avast Battery Saver prodlužovat výdrž baterie.
  • Maximální: Spustí Avast Battery Saver podle výchozích nastavení od Avastu, která zajišťují maximální úsporu energie. Nastavení tohoto režimu nelze přizpůsobit.
 2. Bluetooth: Slouží k okamžitému zapnutí nebo vypnutí Bluetooth.
 3. Wi-Fi: Slouží k okamžitému zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi.
 4. Jas: Slouží k okamžitému nastavení jasu displeje.
 5. Menu: Umožňuje změnit nastavení aplikace, otevřít stránky nápovědy, zobrazit si podrobnosti o předplatném nebo aktivovat zakoupené předplatné Avast Battery Saver.

Nastavení a zapnutí Individuálního režimu

Když zapnete Individuální režim, Avast Battery Saver prodlouží výdrž baterie tím, že uplatní vaše nastavení Individuálního režimu. To se hodí, když chcete mít kontrolu nad tím, co Avast Battery Saver dělá pro úsporu energie. Například můžete zvolit, aby Avast Battery Saver optimalizoval nastavení zobrazení, ale nijak neměnil výkon procesoru.

Postup nastavení a zapnutí Individuálního režimu:

 1. Otevřete Avast Battery Saver a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Individuální režim.
 3. Nakonfigurujte nastavení v částech Obrazovka a zobrazeníHardware a zařízení. Podrobné informace o dostupných možnostech najdete v následujícím článku:
 4. Kliknutím na ikonu X v levém horním rohu uložíte provedená nastavení a vrátíte se na hlavní obrazovku aplikace Avast Battery Saver.
 5. Individuální režim můžete kdykoli zapnout kliknutím na dlaždici Uživatelský.

Nastavení Individuálního režimu zůstanou uložená, dokud je ručně nezměníte. Nastavení Individuálního režimu se uplatní pouze v případě, že tento režim zapnete.

Určení, kdy se má Avast Battery Saver zapnout

Avast Battery Saver můžete nastavit, aby se automaticky zapnul, když odpojíte zařízení od napájení. Případně můžete nastavit, aby se aplikace nezapínala, dokud ručně nezapnete režim úspory energie.

 1. Otevřete Avast Battery Saver a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnosti ObecnéBattery Saver.
 3. Zaškrtněte možnost Zapnout Battery Saver, když je počítač odpojený od napájení, případně její zaškrtnutí zrušte. Když tuto možnost zaškrtnete, Avast Battery Saver se automaticky zapne při odpojení zařízení od napájení. Případně můžete z rozevírací nabídky vybrat, který režim úspory energie se má automaticky zapnout, když zařízení odpojíte od napájení.
 4. Zaškrtněte pole Vypnout Battery Saver, když je počítač připojený k napájení, nebo jeho zaškrtnutí zrušte. Když tuto možnost zaškrtnete, Avast Battery Saver se automaticky vypne při připojení zařízení k napájení.
 5. Kliknutím na ikonu X v levém horním rohu uložíte provedená nastavení a vrátíte se na hlavní obrazovku aplikace Avast Battery Saver.

Zvolené předvolby se uloží a zůstanou nezměněné, dokud je ručně neupravíte.

Správa připojení přes Wi-Fi a Bluetooth

Zapnutá rozhraní Wi-Fi a Bluetooth mají vysokou spotřebu, i když je zrovna nepoužíváte. Z toho důvodu je doporučujeme při nepoužívání vypnout, abyste maximálně ušetřili energii.

Nejsnáze můžete rozhraní Wi-Fi a Bluetooth spravovat v aplikaci Avast Battery Saver přes dlaždice Wi-FiBluetooth na hlavní obrazovce aplikace:

 • Vypnutí Wi-Fi nebo Bluetooth: Kliknutím přepněte posuvník u požadovaného rozhraní ze zelené polohy (ZAP) do polohy šedé (Vypnuto).
 • Zapnutí Wi-Fi nebo Bluetooth: Kliknutím přepněte posuvník u požadovaného rozhraní ze šedé polohy (VYP) do polohy zelené (Zapnuto).

Tyto předvolby obvykle zůstávají uložené, dokud je ručně nezměníte. Pokud jste ale pro Individuální režim zvolili jiná nastavení, předvolby Bluetooth a Wi-Fi zvolené přes dlaždice na hlavní obrazovce se po zapnutí režimu Uživatelský mohou automaticky upravit. Další informace se dozvíte v následujícím článku:

Další doporučení

Další informace o aplikaci Avast Battery Saver najdete v následujícím článku:

 • Avast Battery Saver 19.x pro Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás