Avast Cleanup pro Android – začínáme

Avast Cleanup pro Android je mobilní aplikace, která zlepšuje fungování vašeho zařízení a odstraňováním nepotřebných médií, souborů, aplikací a jejich dat uvolňuje místo v úložišti. Nepotřebná data umožňuje přenést do cloudového úložiště nebo smazat ze zařízení. Také dokáže optimalizovat vaše fotografie, aby zabíraly méně místa.

Tento článek předpokládá, že máte na zařízení s Androidem nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Avast Cleanup a že je tato aplikace připravená k používání. Podrobné pokyny k instalaci a prvotnímu nastavení aplikace najdete v následujícím článku:

Používání aplikace Avast Cleanup

Na hlavní obrazovce zařízení klepnutím na ikonu Avast Cleanup otevřete aplikaci.

Na hlavní obrazovce najdete tlačítko Rychle vyčistit, čtyři dlaždice představující hlavní možnosti a tlačítko Nabídka (tři čárky).

Pomocí možností, které máte k dispozici, lze provádět níže uvedené akce:

 • Rychle vyčistit: Umožňuje smazáním nepotřebných souborů uvolnit místo v úložišti. Uživatelé aplikace Avast Cleanup Pro si také mohou zapnout automatické čištění, které automaticky a za ně provádí pravidelná rychlá vyčištění.
 • Čistit paměť: Umožňuje uspáváním aplikací uvolňovat paměť a zvyšovat výkon systému.
 • Tipy: Nabízí tipy, jak uvolnit místo na zařízení.
 • Média: Poskytuje přehled médií, která máte na zařízení uložená (fotografie, videa a zvukové soubory). Také můžete optimalizovat fotografie tím, že je zmenšíte, aby zabíraly méně místa. Tato funkce rovněž zobrazuje média, která možná můžete smazat, abyste uvolnili další místo v úložišti.
 • Aplikace: Nabízí tipy ohledně používání aplikací. Například doporučuje odinstalaci aplikací, které jste nikdy nepoužili nebo které používáte zřídka, případně aplikací zabírajících hodně místa.

Na hlavní obrazovce aplikace můžete také v levém horním rohu klepnout na ikonu Nabídka (tři čárky). Poté můžete snadno procházet a spravovat aplikace, soubory a média na zařízení, spravovat připojené cloudové služby nebo měnit nastavení aplikace.

Rychlé vyčištění

Rychle vyčistit uvolňuje místo v úložišti zařízení tím, že z něj maže nepotřebné soubory. Než spustíte čištění, vyberte, které typy položek chcete mazat.

 1. Klepněte na tlačítko Rychle vyčistit.
 2. V části Kontrola rychlého čištění zaškrtněte typy položek, které chcete čistit. Typy položek jsou rozdělené do 2 částí (podle toho, které typy dat jsou na zařízení uložené, můžete vidět jednu z těchto částí i obě):
  • Lze bezpečně vyčistit: Jde o data, která jsme na základě pečlivého zvážení zařadili mezi skutečně zbytečná (například miniatury, soubory APK, zapomenuté soubory a skrytá, viditelná či sdílená mezipaměť). Všechny kategorie (až na Miniatury obrázků) jsou ve výchozím stavu označené jako Lze bezpečně vyčistit.
  • Ke zvážení: Jde o data, která můžete považovat za cenná, ale také nemusíte. Položky v této skupině doporučujeme zkontrolovat. Zaškrtněte pouze ty, které nepotřebujete. Všechny položky jsou ve výchozím stavu nezaškrtnuté. Pokud je ručně neoznačíte ke smazání, smazány nebudou.
 3. Klepnutím na možnost Dokončit čištění smažte vybrané položky.
Na obrazovce Kontrola rychlého čištění můžete také zapnout nebo vypnout automatické čištění.

Uvolnění paměti zařízení

Funkce Čistit paměť zastavuje aplikace běžící na pozadí a uvolňuje tak paměť pro ostatní aplikace.

 1. Klepněte na dlaždici Čistit paměť.
 2. Zaškrtněte aplikace, které chcete zastavit, a poté klepněte na možnost Uspat aplikace (nebo Ukončit aplikace, pokud Avast Cleanup ještě nemá oprávnění k uspávání aplikací).
Oprávnění k uspávání aplikací musíte aplikaci Avast Cleanup udělit v nastaveních zařízení. Žádost u udělení tohoto oprávnění se v aplikaci Avast Cleanup zobrazí při prvotním nastavování. Pokud jste prvotní nastavení přeskočili, klepněte na možnost Ukončit aplikace, na obrazovce s výsledky vyberte možnost Povolit přístup a poté dle pokynů na obrazovce povolte aplikaci Avast Cleanup uspávání aplikací.
 1. Klepnutím na šipku zpět se vraťte na hlavní obrazovku aplikace.

Správa souborů a médií uložených na zařízení

Funkce Média umožňuje snadno prohlížet a spravovat Videa, ObrázkyAudio na zařízení.

 1. Klepněte na dlaždici Média.
 2. Na obrazovce Přehled médií jsou k dispozici následující možnosti:
  • Souhrnný graf: Uvádí, jaké procento místa v úložišti zařízení zabírají Videa, ObrázkyAudio. Klepnutím na libovolnou kategorii můžete zobrazit a spravovat jednotlivé příslušné položky.
  • Analýza fotografií: Umožňuje snadno ze zařízení odebrat nežádoucí fotografie – buď smazáním, nebo přenosem do cloudového úložiště. Klepnutím na libovolnou kategorii můžete zobrazit a spravovat jednotlivé příslušné položky. Velmi velké kategorie jsou označené červeně.
  • Optimalizovatelné: Na zařízení identifikuje optimalizovatelné fotografie. Optimalizovatelné fotografie lze zmenšit, aby zabíraly méně místa v úložišti, aniž by se jejich kvalita viditelně snížila. Klepnutím na libovolnou fotografii můžete zobrazit a spravovat jednotlivé příslušné položky.
  • Složky: Poskytuje přehled složek na zařízení. Složky jsou seřazené podle velikosti a obzvláště velké složky jsou označené červeně. Klepnutím na libovolnou složku můžete prohlížet a spravovat její obsah a klepnutím na možnost Zobrazit vše lze zobrazit další složky.
  • Velká videa: Na zařízení najde veškerá videa, která mají více než 20 MB, a umožní vám je smazat, abyste uvolnili místo v úložišti. Klepnutím na libovolnou fotografii můžete zobrazit a spravovat jednotlivé příslušné položky.

Optimalizace fotografií

Avast Cleanup dokáže optimalizovat vaše fotografie, aby zabíraly méně místa. Obrázky, které mají stejnou velikost jako obrazovka zařízení (například snímky obrazovky), optimalizovat nelze. Jak optimalizovat fotografie:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na dlaždici Média.
 2. Přejděte níže a klepněte na panel Optimalizovatelné.
 3. Ve výchozím stavu jsou všechny optimalizovatelné fotografie vybrány. Případně můžete klepnout na možnost Zrušit výběr a vybrat fotografie k optimalizaci ručně. Pak v dolní části obrazovky klepněte na tlačítko Optimalizovat.
 4. Výběrem možnosti Odstranit originály trvale smažete původní fotografie ze zařízení. Případně můžete pomocí příslušné možnosti níže přenést původní fotografie do cloudového úložiště:
  • Název účtu: Pokud už máte připojený nejméně jeden účet v cloudovém úložišti, klepněte na název požadovaného účtu. Optimalizace se hned spustí a původní fotografie se přenesou na připojené úložiště.
  • Připojit cloud úložiště: Tato možnost se zobrazuje, když Avast Cleanup ještě není připojený k žádnému cloudovému úložišti. Po klepnutí na možnost Připojit cloud úložiště se zobrazí obrazovka Cloudové služby, na které můžete připojit cloudové úložiště.
 5. Po dokončení optimalizace se klepnutím na šipku zpět vraťte na hlavní obrazovku aplikace.

Odebrání nežádoucích fotografií ze zařízení

Vedle optimalizace fotografií dokáže aplikace Avast Cleanup také uvolňovat místo v úložišti tím, že hledá nežádoucí fotografie, které je možné smazat.

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na dlaždici Média.
 2. Přejděte níže k možnosti Analýza fotografií. Klepněte na kategorii fotografií a prohlédněte si její obsah:
  • „Podobné fotografie“: Hledá skupiny podobných fotografií a v každé takové skupině označuje nejkvalitnější fotografii.
  • Nežádoucí fotky: Hledá fotografie, které jsou rozmazané, tmavé nebo nekvalitní.
  • Citlivé fotografie: Hledá fotografie, které jste poslali nebo obdrželi přes sociální sítě a které mohou být soukromé nebo citlivé.
  • Staré fotografie: Hledá staré a potenciálně nežádoucí fotografie.
 3. Ve výchozím nastavení není žádná fotografie vybrána. Klepněte na možnost Vybrat vše, případně zaškrtněte konkrétní fotografie ke smazání.
 4. Vyberte odpovídající možnost:
  • „Podobné fotografie“Nežádoucí fotky: Výběrem možnosti Smazat fotografie trvale smažete vybrané fotografie ze zařízení.
  • Citlivé fotografieStaré fotografie: Klepněte na ikonu (tři tečky) a vyberte jednu z následujících možností:
   • Optimalizovat: Zmenšuje vybrané fotografie, aby na zařízení zabíraly méně místa. Původní fotografie můžete buď smazat, nebo přesunout do cloudového úložiště. Když Avast Cleanup ještě není připojený k žádnému cloudovému úložišti, klepnutím na možnost Připojit cloud úložiště zobrazte obrazovku Cloudové služby, na které se můžete přihlásit ke cloudovému úložišti.
   • Přesunout na cloud: Odesílá vybrané fotografie na připojené cloudové úložiště. Pokud máte připojeno více účtů v cloudových úložištích, nejprve se zobrazí výzva k výběru účtu. Připojené účty lze spravovat na obrazovce Cloudové služby.
   • Připojit cloud: Když Avast Cleanup ještě není připojený k žádnému cloudovému úložišti, klepnutím na možnost Připojit cloud zobrazte obrazovku Cloudové služby, na které se můžete přihlásit ke cloudovému úložišti, abyste na ně mohli přenášet vybrané fotografie.
   • Odstranit ze zařízení: Trvale odebere vybrané fotografie ze zařízení.
 5. Po klepnutí na šipku zpět můžete vyčistit další skupiny fotografií.
Fotografie na zařízení lze také spravovat výběrem možností Nabídka (tři čárky) ▸ Obrázky.

Analýza a správa aplikací

Funkce Aplikace analyzuje nainstalované aplikace a poskytuje údaje ohledně jejich datových přenosů a velikosti. Dále analyzuje, jak často jednotlivé aplikace používáte, a umožňuje vám uvolnit paměť tím, že uspí aplikace na pozadí.

Klepnutím na dlaždici Aplikace na hlavní obrazovce aplikace zobrazíte následující údaje.

 • Souhrnný graf: Výběrem libovolné dlaždice můžete spravovat aplikace a jejich data:
  1. Nainstalováno: Nainstalované aplikace, které nejsou nezbytné k činnosti zařízení. Aplikace na seznamu Nainstalováno můžete odebrat.
  2. Systém: Aplikace, které jsou nezbytné k činnosti zařízení. Aplikace na seznamu Systém lze uspat, ale odebrat ze zařízení je nemůžete.
  3. Data aplikací: Umožňuje prohlížet a mazat data aplikací na zařízení.
  4. Úložiště: Zobrazí údaje o používání a velikosti jednotlivých aplikací, které jsou nainstalované na zařízení.
 • Zatěžující aplikace: Najde aplikace s velkými datovými přenosy a velkou spotřebou. Výběrem libovolné kategorie můžete prohlížet a spravovat jednotlivé aplikace. Aplikace jsou rozdělené do následujících kategorií:
  • Data: Zobrazí aplikace, které přenášejí velké množství mobilních dat.
  • Úložiště: Zobrazí aplikace, které na zařízení zabírají nejvíc místa.
  • Baterie: Zobrazí aplikace, které vybíjejí baterii.
 • Používání: Zobrazí aplikace podle četnosti používání. Aplikace jsou rozdělené do skupin Nejméně používané, NejpoužívanějšíNepoužívané. Po výběru kategorie můžete pomocí karet v horní části obrazovky vybrat dobu (například nejméně používané aplikace za posledních 7 dní).
 • Běží: Zobrazí počet aplikací, které momentálně běží na pozadí. Klepnutím na možnost Rychle uvolnit okamžitě uspíte aktivní aplikace a uvolníte paměť.
 • Rostoucí: Klepnutím na tento panel zobrazíte aplikace, které na zařízení zabírají více místa než dříve. Aplikace jsou seřazené podle velikosti.
 • Oznamování: Klepnutím na tento panel zobrazíte seznam Oznamující aplikace. Aplikace jsou seřazené podle počtu oznámení, která zobrazily za posledních 7 dní.
 

Jak spravovat nainstalované aplikace:

 1. Klepněte na kategorii uvedenou výše (například Rostoucí).
 2. Vyberte jednu nebo více aplikací a v pravém dolním rohu klepněte na ikonu (tři tečky).
 3. Vyberte požadovanou možnost:
  • Odstranit ze zařízení: Odinstaluje vybrané aplikace.
  • Hibernovat: Okamžitě ukončí vybrané aplikace, které běží na pozadí, a tím uvolní paměť.
 4. Kliknutím na šipku zpět se vrátíte na obrazovku Přehled aplikací.

Tipy k optimalizaci zařízení

Funkce Tipy analyzuje zařízení a zobrazuje určité tipy, jak na něm ušetřit místo. Předvolby analýzy si můžete nastavit tak, aby se vám nejprve zobrazovaly nejrelevantnější tipy k úspoře místa.

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na možnost Tipy.
 2. Pokud tuto funkci používáte poprvé, klepnutím na možnost Přizpůsobit si přizpůsobte předvolby analýzy. Případně klepnutím na možnost Přeskočit použijte výchozí nastavení a rovnou si zobrazte tipy k úspoře místa. Předvolby analýzy můžete kdykoli změnit v nastaveních aplikace.
 3. Na obrazovce Předvolby analýzy podržte u požadované kategorie ikonu (tři čárky) a přetáhněte ji nahoru nebo dolů. Kategorie v horní části seznamu má nejvyšší prioritu a kategorie v dolní části ji má nejnižší.
 4. Až budete mít předvolby analýzy nastavené, klepnutím na šipku zpět si zobrazte přizpůsobené tipy k úspoře místa.
 5. Přejetím doleva zobrazíte další tipy. U čísla tipu klepněte na ikonu (tři tečky) a poté klepněte na možnost Přizpůsobit tipy, čímž otevřete předvolby analýzy, nebo na možnost Zobrazovat tento tip méně často, pokud už související tipy zobrazovat nechcete.

Správa přenosů do cloudu

Cloud je virtuální úložiště, kde můžete uchovávat svá média a soubory, například fotografie, videa a dokumenty. Avast Cleanup umožňuje snadno přenášet soubory ze zařízení do připojeného cloudového úložiště.

Cloudové úložiště lze připojit na obrazovce Cloudové služby. Na tuto obrazovku se dostanete následujícími způsoby:

 1. Otevřete Avast Cleanup a zvolte možnost Nabídka (tři čárky) ▸ NastaveníCloudové služby.
 2. Klepněte na možnost Připojit cloud, která se zobrazuje, když spravujete soubory nebo média na zařízení a Avast Cleanup ještě není připojený k žádnému úložišti.
 

Jak na obrazovce Cloudové služby připojit cloudové úložiště:

 1. U vybrané cloudové služby klepněte na možnost Propojit (Dropbox nebo Google Drive).
 2. Vyberte preferovaný účet a klepněte na možnost OK. Na výzvu zadejte přihlašovací údaje.
 3. Příslušný účet se nyní zobrazí v části Připojené cloudové služby. Chcete-li se z některého účtu odhlásit, klepněte u něj na ikonu (tři tečky) a vyberte možnost Odhlášení.

Současně je možné se připojit k několika účtům na Disku Google a jednomu účtu Dropbox. Pokud máte připojených několik účtů, při každém přenosu dat do cloudu se vám zobrazí výzva k výběru účtu.

Nastavení automatického čištění (pouze Avast Cleanup Pro)

Pomocí funkce Automatické čištění (k dispozici v placených verzích aplikace Avast Cleanup) lze naplánovat automatické čištění zařízení:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na možnost Rychle vyčistit.
 2. Klepněte na možnost Automatické čištění a přepnutím posuvníku z polohy Vypnuto do polohy Zapnuto tuto funkci zapněte.
 3. Nastavte, jak často má Avast Cleanup provádět čištění a jaké minimální množství místa chcete vyčistit. Klepnutím na posuvník Upozorněte mě, když proběhne čištění také můžete určit, zda chcete být na každé vyčištění upozorněni.
 4. V části Automatické čištění vyberte, které typy souborů chcete při automatickém čištění mazat. Ve výchozím stavu jsou vybrány všechny typy souborů kromě Miniatury obrázků.

Automatické čištění bude probíhat tak často, jak si určíte, a bez vašeho zásahu.

Nastavení aplikace Avast Cleanup

Jak otevřít nastavení aplikace Avast Cleanup:

 1. V levém horním rohu aplikace klepněte na ikonu Nabídka (tři čárky).
 2. Klepněte na možnost Nastavení.
 3. Klepněte na kategorii požadovaných nastavení.
  • Předvolby analýzy: U požadované kategorie podržte ikonu (tři čárky) a přetáhněte ji nahoru nebo dolů. Kategorie v horní části seznamu má nejvyšší prioritu a kategorie v dolní části ji má nejnižší. Při používání funkce Tipy se kategorie s vysokou prioritou zobrazují jako první.
  • Optimalizace fotografií: Obsahuje možnosti optimalizace fotografií. Chcete-li tuto funkci používat, potřebujete mít placenou verzi aplikace Avast Cleanup.
  • Odstranění reklam: Tato funkce je k dispozici pouze v bezplatné verzi aplikace Avast Cleanup. Vyberte požadované předplatné a dle pokynů na obrazovce dokončete nákup. Pokud už máte předplatné koupené, klepněte na možnosti (tři tečky) ▸ Zadejte kód kupónu a zadejte platný aktivační kód.
  • Oznámení: Určete, které problémy vám má Avast Cleanup oznamovat. Aktivní typy oznámení mají označení Zapnuto.
  • Detekce v reálném čase: Zapněte funkci Detekce zbytkových dat. Díky tomu dokáže Avast Cleanup najít soubory, složky a další data, která zůstala po odinstalovaných aplikacích.
  • Předplatné: Zde najdete Aktivační kódVíce informací o předplatných mobilních produktů Avast. Pokud chcete aktivační kód použít na jiném zařízení, aktuální předplatné také můžete Deaktivovat. Tato možnost je k dispozici jen v placených verzích aplikace Avast Cleanup.
  • Cloudové služby: Klepnutím na možnost Propojit u požadovaného cloudového úložiště (Disk Google nebo Dropbox) připojte příslušný účet, případně si vytvořte nový. Klepnutím na posuvníky můžete zapnout či vypnout nastavení přenosů do cloudu. Chcete-li se z některého cloudového účtu odhlásit, klepněte u něj na ikonu (tři tečky) a vyberte možnost Odhlášení.
  • Sdílení dat: Zapněte či vypněte sdílení anonymních analytických dat s třetími stranami.
  • O aplikaci: Zde najdete verzi aplikace Avast Cleanup, kterou máte na zařízení nainstalovanou, a Licenční ujednání s koncovým uživatelem.
 • Avast Cleanup 4.x pro Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás