Avast SecureLine VPN pro Android – začínáme

Avast SecureLine VPN vám umožňuje připojovat se k internetu přes zabezpečené servery Avast VPN a chrání vaše připojení a soukromí.

Tento článek předpokládá, že už máte na zařízení s Androidem nainstalovanou a aktivovanou nejnovější verzi aplikace Avast SecureLine VPN. Podrobné pokyny k instalaci a aktivaci najdete v následujících článcích:

Připojení k VPN

Avast SecureLine VPN můžete použít, kdykoli se potřebujete připojit k internetu pomocí rozšířeného zabezpečení a ochrany soukromí. Aplikaci obzvláště doporučujeme použít, když jste připojení k veřejné nebo nezabezpečené bezdrátové síti.

Jak se připojit k Avast SecureLine VPN:

 1. Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Avast SecureLine a otevřete tak aplikaci.
 2. Klepněte na možnost Připojit.
 3. Na výzvu klepněte na tlačítko OK a udělte aplikaci Avast SecureLine VPN oprávnění k navazování VPN připojení.
 4. Na výzvu můžete volitelně klepnout na možnost Zapnout automatické připojování a povolit automatické zapínání Avast SecureLine VPN. Případně se klepnutím na ikonu X v levém horním rohu vraťte na hlavní obrazovku aplikace.
Chování funkce Automaticky připojovat můžete kdykoli spravovat v nastaveních aplikace. Podrobné pokyny k používání funkce Automatické připojování najdete v následujícím článku:

Nyní jste připojeni k výchozímu serveru Avast SecureLine VPN. V případě potřeby můžete změnit výchozí umístění serveru VPN.

Připojení k jinému umístění

Avast SecureLine VPN používá servery umístěné v různých koutech světa. Díky tomu vám umožní obcházet různá geografická omezení nebo přistupovat k oblíbenému obsahu na cestách. Ve výchozím stavu se k připojení vybere Optimální lokace.

Připojení k jinému umístění:

 1. V dolní části hlavní obrazovky aplikace klepněte na možnost Optimální lokace.
 2. Klepnutím na preferovanou zemi a město změňte umístění, přes které se připojujete.

Server, přes který se připojujete, se změní.

Přidání důvěryhodných sítí

Na důvěryhodných Wi-Fi sítích se VPN automaticky nepřipojuje. Když jste připojeni k důvěryhodné síti, Avast SecureLine VPN se nezapíná automaticky.

Postup přidání důvěryhodné sítě:

 1. V pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. Klepněte na možnost Důvěryhodné sítě. Poté v případě zobrazení výzvy klepněte na možnost Povolit a udělte přístup k poloze.
 3. Na výzvu vyberte možnost Povolit pouze při používání aplikace a udělte aplikaci přístup k poloze zařízení.
 4. Klepněte na ikonu + u požadované Wi-Fi sítě a přidejte tak danou síť k důvěryhodným sítím.

Vyloučení aplikací z ochrany VPN připojením

Split Tunneling umožňuje bránit určitým aplikacím v připojení k internetu přes VPN servery Avastu, i když je Avast SecureLine VPN aktivní. Například můžete určit, aby se vaše e-mailová aplikace nepřipojovala přes VPN (abyste mohli odesílat a přijímat e-maily ve svém skutečném umístění) a zároveň, abyste mohli obcházet online omezení pomocí preferovaného webového prohlížeče.

Jak vyloučit aplikace:

 1. V pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. Klepněte na možnost Split Tunneling a poté klepnutím přepněte posuvník z bílé polohy (Vypnuto) do polohy zelené (Zap).
 3. Všechny aplikace jsou ve výchozím stavu zaškrtnuté. Zrušte zaškrtnutí aplikací, které se nemají připojovat přes Avast SecureLine VPN.

Při používání takto vyloučených aplikací nebude vaše připojení šifrované a bude vidět vaše skutečná poloha.

Další doporučení

Další informace o Avast SecureLine VPN najdete v následujícím článku:

 • Avast SecureLine VPN 5.x pro Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás